Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Αυτόματη αντιστοίχιση των υπολογιστών που ανιχνεύονται

Εάν προκύψουν πολλαπλές εμφανίσεις του ίδιου υπολογιστή στο ESET PROTECT (για παράδειγμα, εάν ο φορέας ESET Management επανεγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή-πελάτη που είναι ήδη διαχειριζόμενος), η δυνατότητα Αυτόματη αντιστοίχιση των υπολογιστών που ανιχνεύονται το τακτοποιεί και αντιστοιχίζει τις εμφανίσεις αυτές σε μία. Αυτό θα πρέπει να εξαλείψει την ανάγκη μη αυτόματης επαλήθευσης και ταξινόμησης των υπολογιστών που ανιχνεύονται.

Η αντιστοίχιση λειτουργεί στο όνομα κεντρικού υπολογιστή που αναφέρεται από το φορέα ESET Management και, εάν το όνομα δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο, συνιστάται να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματη αντιστοίχιση των υπολογιστών που ανιχνεύονται. Εάν η αντιστοίχιση αποτύχει, ο υπολογιστής θα τοποθετηθεί στην ομάδα Απολεσθέντα. Το σκεπτικό είναι ότι κάθε φορά που πραγματοποιείται επανεγκατάσταση του φορέα ESET Management σε έναν ήδη διαχειριζόμενο υπολογιστή, θα αντιστοιχίζεται αυτόματα και, συνεπώς, θα τοποθετείται σωστά στο ESET PROTECT χωρίς παρέμβαση του χρήστη. Επίσης, ο νέος φορέας ESET Management θα λαμβάνει αμέσως τις πολιτικές και τις εργασίες του.

Όταν βρίσκονται στην κατάσταση απενεργοποίηση, οι υπολογιστές που θα έπρεπε να τοποθετηθούν στην ομάδα Απολεσθέντα θα αντιστοιχίζονται με τον πρώτο μη διαχειριζόμενο υπολογιστή που θα εντοπιστεί (σύμβολο κράτηση θέσης, εικονίδιο κύκλου) που βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο του δέντρου του ESET PROTECT. Εάν δεν υπάρχει κανένα σύμβολο κράτησης θέσης με το ίδιο όνομα, ο υπολογιστής θα τοποθετηθεί στην ομάδα «Απολεσθέντα».

Όταν βρίσκονται στην κατάσταση ενεργοποίηση (προεπιλογή), οι υπολογιστές που θα έπρεπε να τοποθετηθούν στην ομάδα Απολεσθέντα θα αντιστοιχίζονται με τον πρώτο μη διαχειριζόμενο υπολογιστή που θα εντοπιστεί (σύμβολο κράτηση θέσης, εικονίδιο κύκλου) που βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο του δέντρου του ESET PROTECT. Εάν δεν υπάρχει κανένα σύμβολο κράτησης θέσης με το ίδιο όνομα, ο υπολογιστής θα αντιστοιχιστεί με τον πρώτο διαχειριζόμενο υπολογιστή (συναγερμός ή εικονίδιο ελέγχου) που βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο του δέντρου του ESET PROTECT. Εάν αποτύχει και αυτή η αντιστοίχιση, ο υπολογιστής θα τοποθετηθεί στην ομάδα «Απολεσθέντα».


note

Εάν ο θεωρείτε την αυτόματη αντιστοίχιση ανεπιθύμητη, απενεργοποιήστε την. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επαληθεύσετε και να ταξινομήσετε τους υπολογιστές με μη αυτόματο τρόπο.