Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

ESET Inspect

ESET Inspect - Ένα περιεκτικό σύστημα ανίχνευσης και απόκρισης τερματικού που περιλαμβάνει λειτουργίες όπως: ανίχνευση συμβάντων, διαχείριση συμβάντων και απόκριση, συλλογή δεδομένων, δείκτες ανίχνευσης παραβίασης, ανίχνευση ανωμαλιών, ανίχνευση συμπεριφοράς, παραβιάσεις πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ESET Inspect, την εγκατάσταση και τις λειτουργίες του, δείτε τη βοήθεια για το ESET Inspect.


important

Το ESET Enterprise Inspector και το ESET Dynamic Threat Defense έχουν μετονομαστεί σε ESET Inspect και ESET LiveGuard Advanced.

Ενδέχεται να απαιτηθεί η αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούνται από τη μετονομασία εάν έχετε αναβαθμίσει από το ESET PROTECT 9.0 και προηγούμενες εκδόσεις και να έχουν αναφορές, δυναμικές ομάδες, ειδοποιήσεις ή άλλους τύπους κανόνων που φιλτράρουν για το ESET Dynamic Threat Defense ή το ESET Enterprise Inspector.

Διαμόρφωση του ESET Inspect

Το ESET Inspect απαιτεί από το ESET PROTECT:

Τη δημιουργία ενός χρήστη ESET Inspect με κατάλληλα δικαιώματα. Το ESET PROTECT περιέχει τα προκαθορισμένα σύνολα δικαιωμάτων για χρήστες ESET Inspect. Ο χρήστης της Κονσόλας διαδικτύου χρειάζεται το δικαίωμα Ανάγνωση ή ανώτερο δικαίωμα για να έχει Πρόσβαση στο ESET Inspect ή δικαίωμα Ανάγνωση ή ανώτερο δικαίωμα για να έχει πρόσβαση στο στοιχείο Χρήστης ESET Inspect.

Τη δημιουργία πιστοποιητικών που χρησιμοποιούνται κατά την εγκατάσταση του διακομιστή ESET Inspect.

Την ενεργοποίηση του ESET Inspect σε μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το ESET PROTECT. Θα χρειαστείτε μια άδεια χρήσης ESET Inspect για να ενεργοποιήσετε το ESET Inspect.


warning

Εάν έχετε αναβαθμίσει τον διακομιστή ESET PROTECT, επανεκκινήστε την υπηρεσία διακομιστή ESET Inspect για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι μελλοντικές αλλαγές στο ESET PROTECT (για παράδειγμα, ενημερώσεις δικαιωμάτων) αντικατοπτρίζονται στο ESET Inspect.

 

Ανάπτυξη του ESET Inspect Connector σε διαχειριζόμενους υπολογιστές

Κάντε κλικ στο στοιχείο Υπολογιστές > κάντε κλικ σε έναν υπολογιστή ή επιλέξτε περισσότερους υπολογιστές και κάντε κλικ στο στοιχείο Υπολογιστής > icon_eset Λύσεις > icon_eia Ενεργοποίηση ESET Inspect για να αναπτύξετε το ESET Inspect Connector στους διαχειριζόμενους υπολογιστές Windows/Linux/macOS.

Αναφορά των ανιχνεύσεων ESET Inspect στο ESET PROTECT

Εάν προσθέσετε μια συσκευή που εκτελεί το ESET Inspect Connector (με κατάλληλη ρύθμιση παραμέτρων και συνδεδεμένο με τον διακομιστή ESET Inspect) στο ESET PROTECT, το ESET Inspect αναφέρει τις ανιχνεύσεις που εντοπίστηκαν στην ενότητα Ανιχνεύσεις του ESET PROTECT. Μπορείτε να φιλτράρετε αυτές τις ανιχνεύσεις επιλέγοντας την κατηγορία ανιχνεύσεων του icon_ei_alert ESET Inspect.

Ένας άλλος τύπος ανίχνευσης που αναφέρεται από το ESET Inspect είναι τα icon_blocked Αποκλεισμένα αρχεία – οι αποκλεισμένες προσπάθειες εκκίνησης εκτελέσιμων αρχείων που αποκλείστηκαν στο ESET Inspect (αποκλεισμένοι κατακερματισμοί).

Διαχείριση ανιχνεύσεων ESET Inspect στο ESET PROTECT

Κάντε κλικ στην ανίχνευση και επιλέξτε icon_inspect_default Διερεύνηση (Inspect) για να δείτε τις λεπτομέρειες της ανίχνευσης στην Κονσόλα διαδικτύου ESET Inspect.


important

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης και τα προϊόντα ESET για να ενεργοποιήσετε τη διαχείριση των ανιχνεύσεων ESET Inspect στην κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT.

Η ενσωμάτωση των ανιχνεύσεων ESET Inspect στην κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις ανιχνεύσεις του ESET Inspect απευθείας από την κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε την κονσόλα διαδικτύου ESET Inspect. Για παράδειγμα, εάν επισημάνετε την ανίχνευση ως επιλυμένη στην κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT, επισημαίνεται ως επιλυμένη και στην κονσόλα διαδικτύου ESET Inspect και αντίστροφα.