Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Σχετικά με το ESET PROTECT

Για να ανοίξετε το παράθυρο Σχετικά, μεταβείτε στο μενού Βοήθεια > Σχετικά. Αυτό το παράθυρο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση του ESET PROTECT. Το επάνω μέρος του παραθύρου περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό συνδεδεμένων συσκευών-πελατών και τον αριθμό ενεργών αδειών χρήσης. Επίσης, θα δείτε μια λίστα των εγκατεστημένων μονάδων προγράμματος, του λειτουργικό σύστημά σας και μια άδεια χρήσης, η οποία χρησιμοποιείται από το ESET PROTECT για τη λήψη ενημερώσεων μονάδων (η ίδια άδεια χρήσης που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του ESET PROTECT). Σε αυτό το παράθυρο εμφανίζονται πληροφορίες για τη βάση δεδομένων σας, όπως το όνομα, η έκδοση, το μέγεθος, το όνομα κεντρικού υπολογιστή και ο χρήστης.


note

Για οδηγίες σχετικά με την εύρεση της έκδοσης ενός στοιχείου του ESET PROTECT, δείτε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης.