Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Προηγμένη ασφάλεια

Η προηγμένη ασφάλεια περιλαμβάνει μια ασφαλή επικοινωνία δικτύου μεταξύ των στοιχείων του ESET PROTECT:

Τα Πιστοποιητικά και οι αρχές έκδοσης πιστοποιητικού χρησιμοποιούν SHA-256 (αντί του SHA-1).

Ο διακομιστής ESET PROTECT χρησιμοποιεί την υψηλότερη δυνατή ασφάλεια (TLS 1.3 ή 1.2) για επικοινωνία με τους φορείς, το Syslog και την επικοινωνία SMTP.

Χρήστες MDM: Ο διακομιστής ESET PROTECT χρησιμοποιεί το TLS 1.2 για επικοινωνία τον διακομιστή MDM. Η επικοινωνία μεταξύ του διακομιστή MDM και των κινητών συσκευών δεν επηρεάζεται.

Η Προηγμένη ασφάλεια λειτουργεί με όλα τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:

Windows

LinuxΣυνιστάται να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του OpenSSL1.1.1. Ο Διακομιστής/Η διαχείριση κινητών συσκευών ESET PROTECT δεν υποστηρίζει OpenSSL 3.x. Ο Φορέας ESET Management υποστηρίζει OpenSSL 3.x. Η ελάχιστη υποστηριζόμενη έκδοση του OpenSSL για Linux είναι openssl-1.0.1e-30. Σε ένα σύστημα, μπορεί να είναι ταυτόχρονα εγκατεστημένες περισσότερες εκδόσεις του OpenSSL. Στο σύστημά σας πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία υποστηριζόμενη έκδοση.

oΧρησιμοποιήστε την εντολή openssl version για να εμφανιστεί η τρέχουσα προεπιλεγμένη έκδοση.

oΜπορείτε να δείτε σε λίστα όλες τις εκδόσεις του OpenSSL που υπάρχουν στο σύστημά σας. Δείτε τις καταλήξεις των ονομάτων αρχείων που αναγράφονται στη λίστα χρησιμοποιώντας την εντολή sudo find / -iname *libcrypto.so*

oΜπορείτε να ελέγξετε εάν ο υπολογιστής-πελάτης Linux είναι συμβατός χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή: openssl s_client -connect google.com:443 -tls1_2

macOS


note

Η Προηγμένη ασφάλεια είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή σε όλες τις νέες εγκαταστάσεις του ESET PROTECT 8.1 και νεότερες εκδόσεις.

Εάν χρησιμοποιείτε το ESMC ή το ESET PROTECT 8.0 με απενεργοποιημένη την Προηγμένη ασφάλεια και κάνετε αναβάθμιση στο ESET PROTECT 8.1 και νεότερες εκδόσεις, η Προηγμένη ασφάλεια παραμένει απενεργοποιημένη. Συνιστάται να την ενεργοποιήσετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

arrow_down_business Ενεργοποιήστε και εφαρμόστε την προηγμένη ασφάλεια στο δίκτυό σας