Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Διακομιστής Syslog

Εάν στο δίκτυό σας εκτελείται διακομιστής Syslog, μπορείτε να κάνετε Εξαγωγή αρχείων καταγραφής στο Syslog, προκειμένου να λαμβάνετε ορισμένα συμβάντα (συμβάν ανίχνευσης, συγκεντρωτικό συμβάν τείχους προστασίας, συγκεντρωτικό συμβάν HIPS, κ.λπ.) από υπολογιστές-πελάτες που εκτελούν το ESET Endpoint Security. Μπορείτε να διαμορφώσετε το Διακομιστή ESET PROTECT ώστε να αποστέλλει Ειδοποιήσεις στο διακομιστή Syslog.

Για να ενεργοποιήσετε το διακομιστή Syslog:

1.Μεταβείτε στα στοιχεία Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Διακομιστής Syslog και κάντε κλικ στο κουμπί εναλλαγής που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Χρήση διακομιστή Syslog.

2.Καθορίστε τις παρακάτω υποχρεωτικές ρυθμίσεις:

a.Κεντρικός υπολογιστής (διεύθυνση IP ή όνομα κεντρικού υπολογιστή του προορισμού για τα μηνύματα Syslog)

b.Αριθμός Θύρας (η προεπιλεγμένη τιμή είναι 514).

c.Μορφή του αρχείου καταγραφής: BSD (προδιαγραφή), Syslog (προδιαγραφή)

d.Πρωτόκολλα μεταφοράς για την αποστολή μηνυμάτων στο Syslog (UDP, TCP, TLS)

Αφού πραγματοποιήσετε τις αλλαγές, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Admin_server_settings_syslog


note

Στο αρχείο καταγραφής κανονικής εφαρμογής γίνεται συνέχεια εγγραφή. Ο διακομιστής Syslog εξυπηρετεί μόνο ως ενδιάμεσο σύστημα για την εξαγωγή ορισμένων ασύγχρονων συμβάντων, όπως ειδοποιήσεις ή διάφορα συμβάντα υπολογιστών-πελατών.