ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Akcie so skupinami

Prejdite do sekcie Počítače a vyberte skupinu, ktorú chcete spravovať. Kliknite na ikonu ozubeného kolesa gear_icon vedľa názvu skupiny. Zobrazí sa ponuka s nasledujúcimi možnosťami:

Akcia so skupinou

Popis akcie so skupinou

Statické skupiny

Dynamické skupiny

details_defaultZobraziť podrobnosti

Poskytuje prehľad vybranej skupiny.

audit_log Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

add_new_default Nová statická skupina

Vybraná skupina bude prednastavenou nadradenou skupinou. Ak je to potrebné, nadradenú skupinu môžete neskôr zmeniť pri vytváraní novej statickej skupiny.

X

add_new_default Nova dynamická skupina

Vybraná skupina bude prednastavenou nadradenou skupinou. Ak je to potrebné, nadradenú skupinu môžete neskôr zmeniť pri vytváraní novej dynamickej skupiny.

add_new_default Nové oznámenie

Vytvorenie nového oznámenia.

X

play_default Úlohy

Vyberte klientske úlohy, ktoré majú byť spustené na zariadeniach v tejto skupine:

scan_default Kontrolovať – spustenie úlohy Manuálna kontrola na všetkých klientskych zariadeniach nachádzajúcich sa vo vybranej skupine.

update_default Aktualizovať:

update_default Aktualizovať moduly – spustenie úlohy Aktualizácia modulov (aktualizácia bude spustená manuálne).

update_default Aktualizovať produkty ESET – spustenie úlohy Inštalácia softvéru na počítačoch s neaktuálnymi bezpečnostnými produktmi ESET.

update_default Aktualizovať operačný systém – spustenie úlohy Aktualizácia operačného systému na počítačoch vo vybranej skupine.

mobile_default Mobil – viac informácií nájdete v kapitole Anti-Theft akcie.

enroll_default Znova zaregistrovaťopätovná registrácia mobilného zariadenia.

locate_default Hľadať – vyžiadanie GPS súradníc vášho mobilného zariadenia.

lock_default Zamknúť – zariadenie bude uzamknuté po zachytení podozrivej aktivity alebo v prípade, že je označené ako stratené.

unlock_default Odomknúť – zariadenie bude odomknuté.

unlock_default Odstrániť prístupový kód – umožňuje odstránenie prístupového kódu zo zariadenia iOS/iPadOS.

siren_default Siréna/Zvuk v režime strateného zariadenia – vzdialené spustenie hlučnej sirény, a to aj v prípade, že je na zariadení vypnutý zvuk.

remove_default Obnoviť výrobné nastavenia – všetky dáta uložené na zariadení budú natrvalo vymazané.

play_default Spustiť úlohu – vyberte jednu alebo viacero klientskych úloh a spustite ich na vybranom zariadení.

add_new_default Nová úloha – vytvorenie novej klientskej úlohy. Vyberte úlohu a nastavte pre danú úlohu obmedzenie (voliteľné). Úloha bude zaradená do poradia úloh čakajúcich na vykonanie podľa jej nastavení.
Táto možnosť okamžite spustí úlohu, ktorú vyberiete zo zoznamu dostupných úloh. Pre túto úlohu nie je dostupný spúšťač, pretože bude vykonaná okamžite.

clock_default Nedávne úlohy – zoznam nedávno použitých klientskych úloh pre všetky skupiny a počítače.

icon_eset Riešenia

icon_eia Zapnúť ESET Inspect – kliknutím na ikonu gear_icon vedľa statickej skupiny a výberom možnosti icon_eset Riešenia > icon_eia Zapnúť ESET Inspect aktivujete a povolíte používanie nástroja ESET Inspect na danom počítači.

elga_icon Zapnúť ESET LiveGuardKliknutím na počítač alebo ikonu ozubeného kolieska gear_icon vedľa statickej skupiny a výberom možnosti icon_eset Riešenia > elga_icon Zapnúť ESET LiveGuard aktivujete a povolíte ESET LiveGuard Advanced.

icon_vulnerabilities Zapnúť správu zraniteľností a záplat – kliknite na ikonu gear_icon vedľa statickej skupiny a vyberte icon_eset Riešenia > icon_vulnerabilities Zapnúť správu zraniteľností a záplat, aby ste v počítači zapli túto funkciu.

X

clock_default Reporty

Vyberte si a vytvorte report zo zvolenej skupiny.

X

manage_default Spravovať politiky

Spravujte politiky priradené k vybranej skupine.

edit_default Upraviť

Úprava vybranej skupiny. Zobrazia sa rovnaké nastavenia ako pri vytváraní novej skupiny (statickej alebo dynamickej).

move_default Presunúť

Premiestnenie vybranej skupiny do inej skupiny alebo podskupiny.

delete_default Vymazať

Odstránenie vybranej skupiny.

icon_apply_sooner_defaultAplikovať skôr

icon_apply_later_defaultAplikovať neskôr

Zmena úrovne priority dynamickej skupiny.

X

icon_export Exportovať

Pomocou tejto možnosti môžete exportovať členy vybranej skupiny (a podskupiny) ako zoznam (.txt súbor). Tento zoznam môžete neskôr importovať alebo ho použiť na kontrolu.

X

import_default Importovať

Umožňuje importovať zoznam (zvyčajne textový súbor) počítačov ako členov vybraných skupín a podskupín. Ak je už počítač členom danej skupiny, vyberte akciu, ktorá bude vykonaná v prípade konfliktu (duplikáty).

X

icon_license_owner Active Directory Scanner

Použite vygenerovaný prístupový token na autentifikáciu nástroja ESET Active Directory Scanner pre pripojenie k ESET PROTECT a synchronizáciu Active Directory s vybranou statickou skupinou.

X