ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Úlohy

Úlohy môžete použiť na správu ESET PROTECT Servera, klientskych zariadení a nainštalovaných bezpečnostných produktov ESET. Úlohy predstavujú účinný nástroj na automatizáciu pravidelných úloh. Existuje mnoho preddefinovaných úloh, ktoré pokrývajú bežné a najčastejšie sa vyskytujúce situácie alebo scenáre, môžete však vytvoriť aj vlastné úlohy so špecifickými nastaveniami. Úlohy používajte na vynútenie určitej akcie na klientskych počítačoch. Pre úspešné spustenie úlohy je potrebné mať dostatočné prístupové povolenia pre danú úlohu a pre objekty (zariadenia), pre ktoré je úloha určená. Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.

Existujú dve hlavné kategórie úloh: Klientske úlohy a Serverové úlohy.

Klientske úlohy môžete priradiť ku skupinám alebo jednotlivým počítačom. Po vytvorení sa úloha spúšťa pomocou spúšťača. Klientska úloha môže mať nastavených viacero spúšťačov. Klientske úlohy sú distribuované na klienty vtedy, keď sa ESET Management Agent klientskeho počítača pripojí na ESET PROTECT Server. Z tohto dôvodu môže nejaký čas trvať, kým je na ESET PROTECT Server doručená správa o výsledku vykonania úlohy.

Serverové úlohy sú vykonávané ESET PROTECT Serverom nad samotným serverom alebo inými zariadeniami. Serverové úlohy nemôžu byť priradené ku konkrétnym klientom alebo skupinám klientov. Pre každú serverovú úlohu je možné nastaviť spúšťač. Ak chcete, aby bola niektorá serverová úloha spúšťaná pri viacerých udalostiach, musíte každú túto udalosť špecifikovať v samostatnej serverovej úlohe v nastaveniach spúšťača.

Úlohu môžete vytvoriť dvoma spôsobmi:

Kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha alebo add_new_defaultServerová úloha.

Vyberte požadovaný typ úlohy na ľavej strane a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha alebo add_new_defaultServerová úloha.

K dispozícii máte nasledujúce prednastavené úlohy (každá Kategória úloh obsahuje Typy úloh):

arrow_up_business Všetky úlohy