ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Serverové úlohy

Serverové úlohy sú vykonávané ESET PROTECT Serverom nad samotným serverom alebo inými zariadeniami. Serverové úlohy nemôžu byť priradené ku konkrétnym klientom alebo skupinám klientov. Pre každú serverovú úlohu je možné nastaviť spúšťač. Ak chcete, aby bola niektorá serverová úloha spúšťaná pri viacerých udalostiach, musíte každú túto udalosť špecifikovať v samostatnej serverovej úlohe v nastaveniach spúšťača.

Serverové úlohy

Odstránenie nepripájajúcich sa počítačov

Generovanie reportu

Premenovanie počítačov

Serverové úlohy a povolenia

Úloha aj spúšťač vyžadujú svojho vykonávajúceho používateľa. Ide o používateľa, ktorý úlohu (a spúšťač) upravuje a mení. Na konkrétne akcie musí mať tento používateľ pridelené dostatočné povolenia. Pri vykonávaní úlohy sa vždy použije vykonávajúci používateľ zo spúšťača. Ak je úloha spustená na základe nastavenia Spustiť úlohu okamžite po dokončení, vykonávajúci používateľ je ten používateľ, ktorý je aktuálne prihlásený do ESET PROTECT Web Console. Používateľ bude mať povolenia (na čítanie, použitie, zápis) pre zvolenú serverovú úlohu, ak sú tieto povolenia zadefinované v jemu pridelenému súboru povolení (Viac > Súbory povolení) a zároveň je pre tieto povolenia nastavená tá statická skupina, v ktorej je umiestnená daná serverová úloha. Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.


example

Používateľ John, ktorého domáca skupina je Johnova skupina, chce odstrániť Serverovú úlohu 1: Generovať report. Táto úloha bola pôvodne vytvorená používateľom Larry, takže bola automaticky zahrnutá do domácej skupiny Larryho, nazvanej Larryho skupina. Aby mohol John úlohu odstrániť, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

John musí mať pridelený súbor povolení, ktorý obsahuje povolenia na zápis v rámci kategórie Úlohy a spúšťače serveraGenerovať report.

Súbor povolení musí mať v časti Statické skupiny nastavenú skupinu Larryho skupina.

Povolenia potrebné na vykonávanie konkrétnych akcií týkajúcich sa serverových úloh

Na vytvorenie novej serverovej úlohy musí mať používateľ pridelené povolenie na zápis pre zvolený typ úlohy a taktiež príslušné prístupové práva ku všetkým objektom, na ktoré sa daná úloha viaže (počítače, licencie, skupiny).

Na upravovanie serverovej úlohy musí mať používateľ pridelené povolenie na zápis pre zvolený typ úlohy a taktiež príslušné prístupové práva ku všetkým objektom, na ktoré sa daná úloha viaže (počítače, licencie, skupiny).

Na odstránenie úlohy pre server musí mať používateľ pridelené povolenie na zápis pre zvolený typ úlohy.

Na spustenie úlohy pre server musí mať používateľ pridelené povolenie na použitie pre zvolený typ úlohy.

Vytvorenie novej serverovej úlohy

1.Ak chcete vytvoriť novú serverovú úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultServerová úloha alebo vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultServerová úloha.

2.V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Máte tiež na výber z nasledujúcich nastavení spúšťača úlohy:

Spustiť úlohu okamžite po dokončení – označte túto možnosť, ak chcete úlohu spustiť automaticky hneď po kliknutí na tlačidlo Dokončiť.

Konfigurovať spúšťač – označte túto možnosť, ak chcete povoliť zobrazenie sekcie Spúšťač, ktorá vám umožňuje upraviť nastavenia spúšťača úlohy.

Túto možnosť ponechajte neoznačenú, ak chcete spúšťač nastaviť neskôr.

3.V sekcii Nastavenia upravte nastavenia úlohy.

4.Ak je sekcia Spúšťač dostupná, upravte nastavenia spúšťača.

5.V sekcii Súhrn skontrolujte všetky nastavenia pre danú úlohu a následne kliknite na Dokončiť.


note

Používateľom, ktorí často používajú serverové úlohy, odporúčame, aby si namiesto používania úloh zdieľaných s inými používateľmi vytvorili vlastné úlohy. Pri každom spustení serverovej úlohy sú totiž použité povolenia vykonávajúceho používateľa. Toto môže byť v prípade niektorých používateľov mätúce.