ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Nahratie súboru z karantény

Úloha Nahrať súbor z karantény je určená na správu súborov umiestnených v karanténe na klientskych počítačoch. Súbor nachádzajúci sa v karanténe môžete nahrať do konkrétneho umiestnenia priamo z karantény na účely podrobnejšej analýzy.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Objekt v karanténe – vyberte konkrétny objekt z karantény.

Heslo k objektu – zadajte heslo na šifrovanie súboru z bezpečnostných dôvodov. Heslo bude zobrazené v príslušnom reporte.

Nahrať do – cesta k umiestneniu, do ktorého chcete súbor nahrať. Použite nasledujúcu syntax: smb://server/share

Používateľské meno/heslo na nahranie súboru – ak prístup k adresáru vyžaduje autorizáciu, zadajte príslušné prihlasovacie údaje. Ak sa používateľ nachádza v doméne, použite formát DOMAIN\username.


note

Pri vytváraní podmienky spustenia v sekcii Spúšťač sa uistite, že ako cieľ úlohy ste vybrali cieľový počítač, na ktorom sa súbor v karanténe skutočne nachádza.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Súbor z karantény sa nahrá do umiestnenia špecifikovaného v časti Nahrať do:

Súbor je uložený do .zip archívu chráneného heslom. Heslo k .zip súboru je jeho názov (hash súboru v karanténe).

Súbor umiestnený v karanténe nemá súborovú príponu. Pridaním pôvodnej prípony do názvu súboru môžete súbor obnoviť.