ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Indikátor priebehu

Indikátor priebehu je farebný panel, ktorý zobrazuje stav vykonania úloh. Každá úloha má vlastný indikátor priebehu (zobrazený v riadku Priebeh). Indikátor priebehu zobrazuje stav vykonania úlohy v rôznych farbách, obsahuje tiež počet počítačov, na ktorých je úloha v danom stave:

Spustené (modrá)

progress_indicator_blue

Úspešne dokončené (zelená)

progress_indicator_green

Zlyhalo (oranžová)

progress_indicator_orange

Novovytvorená úloha (biela) – zmena farby indikátora môže trvať nejaký čas, pretože ESET PROTECT Server musí najprv dostať odpoveď od ESET Management Agenta, aby sa zobrazil stav vykonania úlohy. Indikátor priebehu bude bielej farby aj v prípade, že nebol priradený žiadny spúšťač.

progress_indicator_white

Kombinácia vyššie uvedených:

progress_indicator_combo

Pre bližšie informácie o rôznych typoch ikon a stavoch si pozrite ikonu stavu úlohy.


important

Indikátor priebehu zobrazuje stav úlohy z času, keď bola úloha naposledy vykonaná. Tieto informácie sú zhromažďované ESET Management Agentom. Indikátor priebehu zobrazuje presné informácie nahlásené ESET Management Agentom priamo z klientskeho počítača.