ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Predstavenie programu ESET PROTECT

Vitajte v programe ESET PROTECT. ESET PROTECT vám umožňuje v sieťovom prostredí z jedného miesta spravovať všetky vaše produkty od spoločnosti ESET až na 50 000 koncových zariadeniach či serveroch. Pomocou ESET PROTECT Web Console môžete nasadiť bezpečnostné riešenia ESET, spravovať úlohy, vynucovať bezpečnostné politiky, sledovať stav systému a pohotovo reagovať na problémy alebo hrozby na vzdialených počítačoch.


note

Viac informácií o technológiách ESET a typoch detekcií/útokov, pred ktorými vás chránia, nájdete v Slovníku pojmov ESET.

Prečítajte si kapitolu Začíname s produktom ESET PROTECT, ktorá vám pomôže s prvými krokmi pri používaní nástroja ESET PROTECT.


important

Nasledujúce bezpečnostné riešenia ESET pre firmy boli premenované:

Starý názov:

Nový názov:

Premenované vo verzii:

ESET PROTECT

ESET PROTECT On-Prem

11.0

ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT

5.0

ESET Inspect

ESET Inspect On-Prem

2.0

ESET Inspect Cloud

ESET Inspect

 

ESET PROTECT pozostáva z nasledujúcich súčastí:

ESET PROTECT ako služba

ESET PROTECT Web Console

Web Console interpretuje údaje uložené v databáze ESET PROTECT. Zobrazuje veľké množstvo údajov prostredníctvom riadiacich panelov a reportov, vynucuje politiky a vykonáva úlohy na agentoch a iných aplikáciách ESET.

Live Installer

Malá aplikácia pozostávajúca z ESET Management Agenta a možnosti zahrnúť firemný produkt pre koncové zariadenia, ktorá má podobu praktického a ľahko použiteľného balíka.

ESET Management Agent je malá aplikácia bez grafického používateľského rozhrania, ktorá vykonáva príkazy z nástroja ESET PROTECT na pripojených klientskych zariadeniach. Slúži na spúšťanie úloh, zozbierava protokoly z aplikácií ESET, interpretuje a vynucuje politiky a vykonáva ďalšie potrebné úlohy, ako napríklad nasadenie softvéru a celkové monitorovanie počítača.

Ide o jednoducho stiahnuteľný predkonfigurovaný balík obsahujúci Agenta a bezpečnostný produkt v podobe zjednodušeného inštalátora, ktorý sa automaticky pripája k správnej cloudovej inštancii a aktivuje sa pomocou platnej licencie s minimálnou interakciou zo strany používateľa. Inštalátor identifikuje platformu a stiahne správny inštalačný balík bezpečnostného produktu.

Agent je zjednodušená aplikácia, ktorá umožňuje všetku komunikáciu medzi bezpečnostným produktom ESET na klientskom počítači a nástrojom ESET PROTECT.

Bezpečnostné produkty ESET

Bezpečnostné produkty ESET chránia klientske počítače a servery pred hrozbami.

ESET PROTECT podporuje tieto bezpečnostné produkty ESET.

ESET Business Account

Ide o hlavný vstupný bod pre firemných zákazníkov a funguje tiež ako poskytovateľ identity pre prihlásenie k ESET PROTECT.

Firemní zákazníci si cez jediné prihlásenie môžu prezerať svoje licencie a aktivované služby, spravovať používateľov a mnoho ďalšieho.

Na aktiváciu inštancie ESET PROTECT je potrebný účet ESET Business Account.

Viac informácií nájdete v Online pomocníkovi pre portál ESET Business Account.

ESET MSP Administrator 2

Systém na správu licencií pre ESET MSP partnerov.

Viac informácií nájdete v Online pomocníkovi pre portál ESET MSP Administrator 2.

ESET Remote Deployment Tool

Nástroj, ktorý dokáže vzdialene nasadiť inštalátor Live Installer v sieti.

Dokáže vzdialene zmapovať sieť, vykonať synchronizáciu s AD a podporuje tiež import cieľových zariadení, na ktoré bude produkt nasadený.

ESET Bridge (HTTP Proxy) –ESET Bridge môžete používať s produktom ESET PROTECT ako službu proxy na:

Sťahovanie a ukladanie do vyrovnávacej pamäte: aktualizácie modulov ESET, inštalačné a aktualizačné balíky vynútené produktom ESET PROTECT (napr. inštalátor MSI ESET Endpoint Security), aktualizácie bezpečnostných produktov ESET (aktualizácie komponentov a produktov), výsledky zo služby ESET LiveGuard.

Presmerovanie komunikácie s ESET Management Agentmi na ESET PROTECT.

ESET Active Directory Scanner – umožňuje synchronizáciu počítačov a používateľov v službe Active Directory s rozhraním ESET PROTECT Web Console.

ESET Cloud Mobile Device Management (Cloud MDM) – umožňuje správu mobilných zariadení so systémom Android a iOS, ako aj správu zabezpečenia na týchto zariadeniach.

 

Na nasledujúcom obrázku je znázornená zjednodušená architektúra ESET PROTECT:

cloud_scheme