ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Predstavenie programu ESET PROTECT Cloud

Vitajte v programe ESET PROTECT Cloud. ESET PROTECT Cloud vám umožňuje v sieťovom prostredí z jedného miesta spravovať všetky vaše produkty od spoločnosti ESET až na 50 000 koncových zariadeniach či serveroch. Pomocou nástroja ESET PROTECT Cloud Web Console môžete nasadiť bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET, spravovať úlohy, vynucovať bezpečnostné politiky, sledovať stav systému a pohotovo reagovať na problémy alebo hrozby na vzdialených počítačoch.


note

Viac informácií o technológiách ESET a typoch detekcií/útokov, pred ktorými vás chránia, nájdete v Slovníku pojmov ESET.

Prečítajte si kapitolu Začíname s ESET PROTECT Cloud, ktorá vám pomôže s prvými krokmi pri používaní produktu ESET PROTECT Cloud.

ESET PROTECT Cloud pozostáva z nasledujúcich súčastí:

ESET PROTECT Cloud ako služba

ESET PROTECT Cloud Web Console

Webová konzola interpretuje údaje uložené v ESET PROTECT Cloud databáze. Zobrazuje veľké množstvo údajov prostredníctvom riadiacich panelov a reportov, vynucuje politiky a vykonáva úlohy na agentoch a iných aplikáciách ESET.

Live Installer

Malá aplikácia pozostávajúca z ESET Management Agenta a možnosti zahrnúť firemný produkt pre koncové zariadenia, ktorá má podobu praktického a ľahko použiteľného balíka.

ESET Management Agent je malá aplikácia bez grafického používateľského rozhrania, ktorá vykonáva príkazy z nástroja ESET PROTECT Cloud na pripojených klientskych zariadeniach. Slúži na spúšťanie úloh, zozbierava protokoly z aplikácií ESET, interpretuje a vynucuje politiky a vykonáva ďalšie potrebné úlohy, ako napríklad nasadenie softvéru a celkové monitorovanie počítača.

Ide o jednoducho stiahnuteľný predkonfigurovaný balík obsahujúci Agenta a bezpečnostný produkt v podobe zjednodušeného inštalátora, ktorý sa automaticky pripája k správnej cloudovej inštancii a aktivuje sa pomocou platnej licencie s minimálnou interakciou zo strany používateľa. Inštalátor identifikuje platformu a stiahne správny inštalačný balík bezpečnostného produktu.

Agent je zjednodušená aplikácia, ktorá umožňuje všetku komunikáciu medzi bezpečnostným produktom ESET na klientskom počítači a nástrojom ESET PROTECT Cloud.

Bezpečnostné produkty ESET

Bezpečnostné produkty ESET chránia klientske počítače a servery pred hrozbami.

ESET PROTECT Cloud podporuje nasledujúce bezpečnostné produkty ESET.

ESET Business Account

Ide o hlavný vstupný bod pre firemných zákazníkov a funguje tiež ako poskytovateľ identity pre prihlásenie k ESET PROTECT Cloud.

Firemní zákazníci si cez jediné prihlásenie môžu prezerať svoje licencie a aktivované služby, spravovať používateľov a mnoho ďalšieho.

Na aktiváciu inštancie ESET PROTECT Cloud je potrebný účet ESET Business Account.

Viac informácií nájdete v Online pomocníkovi pre portál ESET Business Account.

ESET MSP Administrator 2

Systém na správu licencií pre ESET MSP partnerov.

Viac informácií nájdete v Online pomocníkovi pre portál ESET MSP Administrator 2.

ESET Remote Deployment Tool

Nástroj, ktorý dokáže vzdialene nasadiť inštalátor Live Installer v sieti.

Dokáže vzdialene zmapovať sieť, vykonať synchronizáciu s AD a podporuje tiež import cieľových zariadení, na ktoré bude produkt nasadený.

ESET Bridge (HTTP Proxy) –ESET Bridge môžete používať s produktom ESET PROTECT Cloud ako službu proxy na:

Sťahovanie a ukladanie do vyrovnávacej pamäte: aktualizácie modulov ESET, inštalačné a aktualizačné balíky vynútené produktom ESET PROTECT Cloud (napr. inštalátor MSI ESET Endpoint Security), aktualizácie bezpečnostných produktov ESET (aktualizácie komponentov a produktov), výsledky zo služby ESET LiveGuard.

Presmerovanie komunikácie s ESET Management Agentmi na ESET PROTECT Cloud.

ESET Active Directory Scanner – umožňuje synchronizáciu počítačov v Active Directory s ESET PROTECT Cloud Web Console.

ESET Cloud Mobile Device Management (Cloud MDM) – umožňuje správu mobilných zariadení so systémom Android a iOS, ako aj správu zabezpečenia na týchto zariadeniach.

 

Na nasledujúcom obrázku je znázornená zjednodušená architektúra ESET PROTECT Cloud:

cloud_scheme