ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

ESET Remote Deployment Tool

ESET Remote Deployment Tool je nástroj, ktorý umožňuje jednoduchú distribúciu inštalačných balíkov vytvorených pomocou ESET PROTECT Cloud na nasadenie ESET Management Agenta a bezpečnostných produktov ESET vzdialene na počítače v sieti.

ESET Remote Deployment Tool si môžete zadarmo stiahnuť z webovej stránky spoločnosti ESET ako samostatnú súčasť ESET PROTECT Cloud. Tento nástroj je určený predovšetkým na nasadenie v malých a stredne veľkých sieťach a spúšťa sa pod účtom s oprávneniami správcu.


note

ESET Remote Deployment Tool je samostatný nástroj určený na nasadenie ESET Management agentov na klientske počítače s podporovanými operačnými systémami Windows.


important

Z dôvodu zabezpečenia správneho pripojenia k nástroju ESET PROTECT Cloud je ESET Management Agent dodávaný s prednastavenou konfiguráciou, čo znamená, že prostredníctvom politiky je možné upravovať jeho nastavenia len v obmedzenom rozsahu.

Pre nasadenie ESET Management Agenta a bezpečnostného produktu ESET pomocou tejto metódy postupujte podľa krokov nižšie:

1.Z webovej stránky spoločnosti ESET stiahnite nástroj ESET Remote Deployment Tool.

2.Uistite sa, že boli splnené všetky požiadavky.

3.Spustite nástroj ESET Remote Deployment Tool na klientskom počítači.

4.Vyberte si jednu z nasledujúcich možností nasadenia:

Active Directory – pri zvolení tejto možnosti bude potrebné zadať prístupové údaje k Active Directory. Táto možnosť vám umožňuje exportovať štruktúru Active Directory a následne ju importovať do ESET PROTECT Cloud.

Scan Network – prostredníctvom tejto možnosti môžete nájsť počítače v sieti zadaním konkrétneho rozsahu IP adries.

Import list – táto možnosť vám umožňuje importovať súbor so zoznamom názvov hostiteľov alebo IP adries.

Add computers manually – v rámci tejto možnosti je potrebné pridať zoznam názvov hostiteľov alebo IP adries manuálne.


note

Nasadenie môže zlyhať z niekoľkých dôvodov. V prípade akýchkoľvek problémov s nasadením si prečítajte kapitolu Riešenie problémov.