Manuálne pridanie počítačov

Táto kapitola dopĺňa predchádzajúcu kapitolu a popisuje kroky, ktoré je potrebné dodržať pri nasadzovaní ESET Management Agenta a bezpečnostného produktu ESET:

1.Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), potvrďte ju, a následne kliknite na Ďalej.

2.Zadajte názvy hostiteľov a IP adresy a následne kliknite na Next (Ďalej). Každá IP adresa alebo názov hostiteľa musí byť na osobitnom riadku.


important

Všetky zvolené počítače musia mať rovnakú platformu (64-bitový alebo 32-bitový operačný systém).

3.Zobrazia sa vami zvolené počítače, na ktorých má prebehnúť vzdialené nasadenie. Uistite sa, že všetky počítače sú pridané a následne kliknite na Next (Ďalej).

4.Kliknite na Prehľadávať a vyberte inštalačný balík vytvorený cez ESET PROTECT alebo ESET PROTECT Cloud Web Console. Môžete tiež použiť offline inštalačný balík ESET (súbor .dat) vytvorený cez Live Installer (len v prípade ESET PROTECT Cloud). Pokiaľ na vašom lokálnom počítači nie je nainštalované žiadne iné bezpečnostné riešenie, zrušte označenie možnosti Use ESET AV Remover (Použiť ESET AV Remover). Nástroj ESET AV Remover dokáže odstrániť niektoré aplikácie.

5.Zadajte prihlasovacie údaje k cieľovým počítačom. Pokiaľ sú počítače súčasťou domény, zadajte prihlasovacie údaje k účtu doménového administrátora. Pri použití prihlasovacích údajov lokálneho správcu bude potrebné na cieľových počítačoch vypnúť Kontrolu používateľských kont (UAC). Ak označíte možnosť Use current user credentials, automaticky sa vyplnia prihlasovacie údaje aktuálne prihláseného používateľa.

6.Vyberte Spôsob nasadenia, t. j. metódu umožňujúcu spúšťanie programov na vzdialených zariadeniach. Built-in metóda je predvoleným nastavením a podporuje chybové hlásenia systému Windows. Na nasadenie je možné použiť taktiež nástroj tretej strany PsExec. Vyberte jednu z týchto dvoch možností a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).

deploy_tool


important

Ak ste vybrali PsExec, nasadenie zlyhá, pretože nástroj nedokáže prijať licenčnú dohodu s koncovým používateľom PsExec. Pre úspešné nasadenie otvorte príkazový riadok a manuálne spustite príkaz PsExec.

7.Akonáhle sa začne proces inštalácie, zobrazí sa správa „Success“ (Úspešné). Nasadenie dokončíte kliknutím na tlačidlo Finish (Dokončiť). Ak sa nasadenie nepodarí, kliknutím na položku More info (Viac informácií) v stĺpci Status (Stav) zobrazíte ďalšie podrobnosti. Môžete vygenerovať zoznam počítačov, na ktorých sa inštalačný balík nepodarilo nasadiť. Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) vedľa poľa Export failed computers (Exportovať zoznam počítačov s neúspešným nasadením), následne vyberte súbor .txt, do ktorého chcete zoznam uložiť, a kliknite na Export failed computers (Exportovať zoznam počítačov s neúspešným nasadením).

deploy_tool_success

Správne fungovanie ESET Management Agenta na klientskom počítači si môžete overiť pomocou protokolu (umiestnený na klientskom počítači v C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html).


note

Nasadenie môže zlyhať z niekoľkých dôvodov. V prípade akýchkoľvek problémov s nasadením si prečítajte kapitolu Riešenie problémov.