ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Začíname s produktom ESET PROTECT

ESET PROTECT je riešenie určené na správu bezpečnostných produktov ESET v menších a stredne veľkých firemných sieťach. Predstavuje nový prístup, ktorý rozširuje predchádzajúce lokálne riešenie od spoločnosti ESET a prináša novú, flexibilnejšiu cloudovú službu, ktorá je prevádzkovaná a udržiavaná spoločnosťou ESET.

Toto riešenie umožňuje okamžité použitie a eliminuje kroky súvisiace s inštaláciou a nastavením, ktoré sú nevyhnutné v prípade lokálnych riešení. Riešenie ESET PROTECT je navrhnuté tak, aby bolo ľahko nasaditeľné a použiteľné. Táto nová cloudová služba ponúka modernú webovú konzolu určenú na správu (ESET PROTECT Web Console), ku ktorej sa môžete pripojiť prakticky z akéhokoľvek miesta a zariadenia. Stačí k tomu stabilné internetové pripojenie.

V nasledujúcich kapitolách sú popísané funkcie a používanie nástroja ESET PROTECT Web Console. Môžete vytvoriť inštalátory a nasadiť ESET Management Agenta a bezpečnostné produkty spoločnosti ESET na klientske počítače. Po nasadení ESET Management Agenta môžete spravovať skupiny, vytvárať a priraďovať politiky a nastavovať oznámenia a reporty.

Začíname s produktom ESET PROTECT

Používam ESET Business Account

1.Vytvorte novú inštanciu ESET PROTECT.

2.Nastavte používateľov konzoly ESET PROTECT v portáli ESET Business Account.

3.Otvorte ESET PROTECT Web Console. Pozrite si tiež Prehliadku produktu ESET PROTECTprehľad ESET PROTECT Web Console.

4.Namapujte používateľov z portálu ESET Business Account do ESET PROTECT Web Console.

5.Pridajte klientske počítače vo svojej sieti do ESET PROTECT štruktúry.

6.Spravujte produkty ESET určené pre koncové zariadenia cez ESET PROTECT.

Používam ESET MSP Administrator

1.Vytvorte novú inštanciu ESET PROTECT.

2.Nastavte používateľov konzoly ESET PROTECT v portáli ESET MSP Administrator.

3.Otvorte ESET PROTECT Web Console. Pozrite si tiež Prehliadku produktu ESET PROTECTprehľad ESET PROTECT Web Console.

4.Pridajte používateľov z portálu ESET MSP Administrator do ESET PROTECT Web Console počas nastavovania MSP zákazníka.

5.Pridajte klientske počítače vo svojej sieti do ESET PROTECT štruktúry.

6.Spravujte produkty ESET určené pre koncové zariadenia cez ESET PROTECT.