ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Začíname s ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT Cloud je riešenie určené na správu bezpečnostných produktov ESET v menších a stredne veľkých firemných sieťach. Predstavuje nový prístup, ktorý rozširuje predchádzajúce lokálne riešenie od spoločnosti ESET a prináša novú, flexibilnejšiu cloudovú službu, ktorá je prevádzkovaná a udržiavaná spoločnosťou ESET.

Toto riešenie umožňuje okamžité použitie a eliminuje kroky súvisiace s inštaláciou a nastavením, ktoré sú nevyhnutné v prípade lokálnych riešení. Riešenie ESET PROTECT Cloud je navrhnuté tak, aby bolo ľahko nasaditeľné a použiteľné. Táto nová cloudová služba ponúka modernú webovú konzolu určenú na správu (ESET PROTECT Cloud Web Console), ku ktorej sa môžete pripojiť prakticky z akéhokoľvek miesta a zariadenia. Stačí k tomu stabilné internetové pripojenie.

V nasledujúcich kapitolách sú popísané funkcie a používanie nástroja ESET PROTECT Cloud Web Console. Môžete vytvoriť inštalátory a nasadiť ESET Management Agenta a bezpečnostné produkty spoločnosti ESET na klientske počítače. Po nasadení ESET Management Agenta môžete spravovať skupiny, vytvárať a priraďovať politiky a nastavovať oznámenia a reporty.

Začíname s ESET PROTECT Cloud

Používam ESET Business Account

1.Vytvorte novú inštanciu ESET PROTECT Cloud.

2.Nastavte používateľov konzoly ESET PROTECT Cloud v portáli ESET Business Account.

3.Otvorte ESET PROTECT Cloud Web Console. Pozrite si tiež Prehliadku ESET PROTECTprehľad ESET PROTECT Cloud Web Console.

4.Namapujte používateľov z portálu ESET Business Account do ESET PROTECT Cloud Web Console.

5.Pridajte klientske počítače vo svojej sieti do ESET PROTECT Cloud štruktúry.

6.Spravujte produkty ESET určené pre koncové zariadenia cez ESET PROTECT Cloud.

Používam ESET MSP Administrator

1.Vytvorte novú inštanciu ESET PROTECT Cloud.

2.Nastavte používateľov konzoly ESET PROTECT Cloud v portáli ESET MSP Administrator.

3.Otvorte ESET PROTECT Cloud Web Console. Pozrite si tiež Prehliadku ESET PROTECTprehľad ESET PROTECT Cloud Web Console.

4.Pridajte používateľov z ESET MSP Administrator do ESET PROTECT Cloud Web Console v priebehu nastavenia MSP zákazníka.

5.Pridajte klientske počítače vo svojej sieti do ESET PROTECT Cloud štruktúry.

6.Spravujte produkty ESET určené pre koncové zariadenia cez ESET PROTECT Cloud.