Vytvorenie novej inštancie ESET PROTECT Cloud prostredníctvom ESET Business Account

Požiadavky

Účet so superuser oprávneniami na portáli ESET Business Account.

Vhodná licencia pre ESET PROTECT Cloud.


important

Ak máte na rovnakú e‑mailovú adresu zaregistrovaný účet EBA aj EMA2, ESET PROTECT Cloud je možné aktivovať iba z jedného účtu. Aktivovať alebo odstrániť inštanciu budete môcť výhradne z toho účtu (EBA alebo EMA2), ktorý si vyberiete na vytvorenie inštancie ESET PROTECT Cloud.

Vytvorenie novej ESET PROTECT Cloud inštancie

1.Otvorte portál ESET Business Account a prihláste sa (prípadne si vytvorte nový účet).

2.Kliknite na Licencie > Zadať licenčný kľúč.

eba_welcome

3.V okne Pridať licenciu zadajte svoj licenčný kľúč pre ESET PROTECT Cloud a kliknite na Pridať licenciu.

eba_add_license

4.Bude vám doručený overovací e‑mail (ak e‑mail nedostanete, postupujte podľa pokynov v článku Databázy znalostí). Kliknite na Overiť licenciu.

eba_verify_license

5.V Riadiacom paneli kliknite na Aktivovať pod položkou ESET PROTECT Cloud.


warning

Skontrolujte si jazykové nastavenia portálu ESET Business Account. Niektoré prvky v hlavnom okne programu ESET PROTECT Cloud sú definované počas prvého nastavenia jazyka v portáli ESET Business Account a nie je možné ich neskôr meniť.

6.Otvorí sa okno Aktivovať ESET PROTECT Cloud. Prečítajte si Podmienky používania a potvrďte ich, ak s nimi súhlasíte.

7.Pre svoju inštanciu ESET PROTECT Cloud vyberte umiestnenie dátového centra, ktoré je najmenej vzdialené od vašej spravovanej siete a kliknite na Pokračovať.


warning

Po zvolení umiestnenia dátového centra pre vašu inštanciu ESET PROTECT Cloud už toto nastavenie nebudete môcť dodatočne zmeniť.

8.Bude vytvorená vaša inštancia ESET PROTECT Cloud. Môžete počkať niekoľko minút, kým bude inštancia ESET PROTECT Cloud pripravená, prípadne sa môžete odhlásiť a o vytvorení budete informovaný e-mailom.

9.Kliknite na tlačidlo Pokračovať. Môžete tiež kliknúť na Riadiaci panel a následne na možnosť Otvoriť na dlaždici ESET PROTECT Cloud, čím sa otvorí nove okno ESET PROTECT Cloud Web Console.

ESET PROTECT Cloud zosynchronizuje štruktúru z ESET Business Account so stromom statických skupín v sekcii Počítače vo webovej konzole.