ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Strom statických skupín pre ESET Business Account/ESET MSP Administrator

Pri nasadení produktu ESET PROTECT prostredníctvom portálu ESET Business Account sa štruktúra vašej spoločnosti (vrátane lokalít) prenesie z ESET Business Account a zobrazí sa v strome statických skupín.

Pri nasadení ESET PROTECT prostredníctvom portálu ESET MSP Administrator dôjde k preneseniu štruktúry z portálu ESET MSP Administrator do stromu statických skupín. Prečítajte si viac o ESET PROTECT pre poskytovateľov spravovaných služieb.

Stromová štruktúra statických skupín pre ESET Business Account/ESET MSP Administrator

Stromovú štruktúru statických skupín z portálu ESET Business Account/ESET MSP Administrator si môžete pozrieť vo webovej konzole v sekcii Počítače po rozbalení časti Všetko > icon_companies Spoločnosti.

static_group_tree

V časti icon_companies Spoločnosti môžete vidieť:

company_normal štruktúru ESET Business Account – ak ste nasadili ESET PROTECT prostredníctvom portálu ESET Business Account.

icon_msp štruktúru ESET MSP Administrator – ak ste nasadili ESET PROTECT prostredníctvom portálu ESET MSP Administrator.

Obe stromové štruktúry – ak ste nasadili ESET PROTECT prostredníctvom zmiešaného účtu.

Ak máte účet ESET MSP Administrator, podrobné informácie nájdete v kapitole Štruktúra entít v MSP.

Synchronizácia lokalít z ESET Business Account

Ak v rámci portálu ESET Business Account používate lokality, ESET PROTECT ich automaticky zosynchronizuje do stromu statických skupín a priradí licencie z každej lokality do príslušnej statickej skupiny (označenej ikonou locate_default) v rámci company_normal ESET Business Account.


important

Na správu lokalít odporúčame využiť automaticky vytvorený strom statických skupín (namiesto manuálneho vytvárania statických skupín).

Ďalej je potrebné manuálne vytvoriť správcov lokalítVlastným prístupom k ESET PROTECT a priradiť im zodpovedajúce oprávnenia. Každému správcovi lokality nastavte príslušnú statickú skupinu jeho lokality ako domácu skupinu a taktiež mu priraďte súbor povolení zodpovedajúci rovnakej domácej skupine.


example

Máte napríklad dve lokality (site1site2):

1.Vytvorte používateľa pre každú z týchto lokalít (site1_adminsite2_admin).

2.Voliteľné: Priraďte každému používateľovi jeho zodpovedajúcu domácu skupinu (lokalitu) – t. j. skupinu site1 používateľovi site1_adminsite2 používateľovi site2_admin.

3.Vytvorte pre každého používateľa súbor povolení (site1_permissions pre používateľa site1_adminsite2_permissions pre site2_admin).

4.Ku každému súboru povolení priraďte zodpovedajúcu statickú skupinu (skupinu site1 prepojte s site1_permissionssite2site2_permissions).

5.V každom súbore povolení nastavte požadovanú úroveň prístupu k jednotlivým funkciám (čítanie, používanie, zapisovanie).

6.Priraďte každý súbor povolení príslušnému používateľovi (site1_permissions používateľovi site1_adminsite2_permissions používateľovi site2_admin).

7.Každý správca lokality má teraz k dispozícii iba svoje vlastné lokality a súvisiace objekty (napríklad licencie).

Ak v portáli ESET Business Account premenujete lokalitu, ktorá sa synchronizuje v rámci stromu statických skupín, dôjde k zmene jej názvu aj v konzole ESET PROTECT.

Ak v portáli ESET Business Account odstránite lokalitu, ktorá sa synchronizuje v rámci stromu statických skupín, jej ikona v konzole ESET PROTECT sa zmení na icon_location_unlinked.

Zdieľané objekty

V stromovej štruktúre ESET Business Account a ESET MSP Administrator sa nachádzajú ďalšie špeciálne statické skupiny s názvom Zdieľané objekty.

Pomocou skupiny Zdieľaných objektov môžete zdieľať objekty webovej konzoly (politiky, šablóny dynamických skupín atď.) s inými používateľmi, ktorí majú obmedzenú úroveň prístupu (majú prístup k statickým skupinám na rovnakej úrovni ako skupina Zdieľané objekty alebo ešte nižšie v stromovej štruktúre):

1.Ako prístupovú skupinu pre objekt Webová konzola vyberte skupinu Zdieľané objekty. Prístupová skupina nastavuje statickú skupinu objektu a prístup k objektu na základe prístupových práv používateľa.

2.Používateľovi prideľte povolenie na použitie ku skupine Zdieľané objekty.


important

Aby ste zabránili nechceným zmenám zdieľaných objektov, uistite sa, že používatelia s obmedzenými oprávneniami nemajú ku skupine Zdieľané objekty povolenie na zapisovanie. Povolenie na použitie je v tomto prípade dostačujúce.

Do statickej skupiny Zdieľané objekty nie je možné presúvať počítače. Zdieľané objekty nie sú viditeľné medzi Skupinami v sekcii Počítače.