ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Priradenie súboru povolení k používateľovi

1.Existujú dva spôsoby priradenia súboru povolení k používateľovi:

a)Kliknite na Viac > Používatelia > kliknite na konkrétneho používateľa a vyberte možnosť change_default Priradiť súbory povolení, čím priradíte konkrétne súbory povolení k danému používateľovi.

b)V sekcii Používatelia upravte konkrétneho používateľa kliknutím na Upraviť.

cloud_user_actions

2.V sekcii Nepriradené (dostupné) súbory povolení označte konkrétny súbor povolení. Viac informácií nájdete v časti Správa povolení.

cloud_user_permission_sets