ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Prístupové práva

Prístupové práva vám umožňujú spravovať používateľov ESET PROTECT Web Console a ich oprávnenia.

Bezpečnostný model


important

Tieto nastavenia prístupových práv sa vzťahujú na používateľov len v prípade, že sa v správe účtu ESET Business Account (EBA) nastaví Vlastné oprávnenie. Vlastné oprávnenia je možné pridať do ESET PROTECT Web Console iba pomocou účtu, ktorý má v portáli ESET Business Account oprávnenia typu Superpoužívateľ.

 

Nižšie sú uvedené kľúčové termíny bezpečnostného modelu:

Termín

Vysvetlenie

Domáca skupina

Domáca skupina je skupina, kde sa automaticky uložia všetky objekty vytvorené používateľom (zariadenia, úlohy, šablóny atď.). Každý používateľ musí mať iba jednu domácu skupinu.

Objekt

Objekty sa nachádzajú v Statických skupinách. Prístup k objektom funguje podľa skupín, nie používateľov (poskytovanie prístupu podľa skupín uľahčuje prispôsobenie viacerým používateľom, napríklad ak je jeden používateľ na dovolenke). Serverové úlohy a oznámenia patria medzi výnimky, pre ktoré je vyžadovaný takzvaný „vykonávajúci používateľ“.

Prístupová skupina

Prístupová skupina nastavuje statickú skupinu objektu a prístup k objektu na základe prístupových práv používateľa.

Správca

Správca je používateľ s domácou skupinou Všetko a kompletným súborom povolení viazaných k tejto skupine.

Prístupové práva

Práva na prístup k objektu alebo práva na vykonanie úlohy sú prideľované pomocou súboru povolení. Podrobnejšie informácie nájdete v zozname všetkých prístupových práv a ich funkcií.

Súbor povolení

Súbory povolení predstavujú oprávnenia používateľov, ktorí majú prístup do ESET PROTECT Web Console. Určujú, čo môže používateľ v ESET PROTECT Web Console vidieť a robiť. K používateľovi je možné priradiť viacero súborov povolení. Súbory povolení sa uplatňujú len v rámci objektov zahrnutých v zadefinovaných statických skupinách. Tieto statické skupiny sa nastavujú v sekcii Statické skupiny pri vytváraní alebo upravovaní súboru povolení.

Funkcia

Funkcia je jeden typ objektu alebo akcie. Funkcie majú zvyčajne nasledujúce hodnoty: Čítanie, Zapísať, Použiť. Kombinácia funkcií, ktoré sa vzťahujú na prístupovú skupinu, sa nazýva súbor povolení.

Zoznam príkladov zaoberajúcich sa prístupovými právami

V tejto príručke správcu je uvedených viacero príkladov, ktoré sa priamo týkajú prístupových práv. Toto je ich zoznam:

Ako duplikovať politiky

Rozdiel medzi povoleniami na použitie a zápis

Prístupové práva pre správcov v jednotlivých pobočkách firmy

Ako zdieľať objekty použitím duplikovania

Ako odstrániť oznámenia

Ako vytvoriť politiky

Ako používateľovi povoliť zobrazovanie všetkých politík

Ako zdieľať licencie so správcami v jednotlivých pobočkách firmy