ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Správa licencií

Svoje licencie môžete jednoducho spravovať prostredníctvom nástroja ESET PROTECT z hlavnej ponuky v sekcii Viac > Správa licencií. Tu môžete vidieť licencie synchronizované z účtu ESET Business Account, ktorý ste použili na nasadenie ESET PROTECT.


important

Ak chcete použiť licencie z iného účtu ESET Business Account, je potrebné presunúť licencie do toho účtu ESET Business Account, ktorý ste použili na nasadenie ESET PROTECT.

Bezpečnostný produkt ESET určený pre firmy môžete aktivovať pomocou nástroja ESET PROTECT.


note

Prečítajte si tiež článok Často kladené otázky týkajúce sa licencií (firemní používatelia).

Povolenia na prístup k správe licencií

Každému používateľovi je možné prideliť povolenie na prístup k licenciám. Povolenia sú platné len pre licencie, ktoré sú zahrnuté v statickej skupine, ku ktorej je daný súbor povolení priradený. Každý typ povolení umožňuje používateľovi vykonávať iné akcie.


important

Pridávať a odstraňovať licencie môžu len správcovia, ktorých domácou skupinou je skupina Všetko a ktorí majú pridelené povolenia na zápis pre licencie (umiestnené v skupine Všetko). Každá licencia je identifikovaná Verejným ID a môže obsahovať jednu alebo viacero jednotiek. Licencie môže ostatným používateľom (tým, ktorí majú dostatočné povolenia) distribuovať len správca. Licenciu nie je možné rozdeliť.

Licencie z ESET MSP Administrator 2 sú rozdelené do jedného fondu pre každú spoločnosť. Nie je možné presunúť licenciu z fondu.

Správa licencií v rozhraní Web Console

cloud_license_management

Licencie patriace pod rovnakého ESET Business Account používateľa alebo rovnakú spoločnosť sú zoskupené do licenčných fondov. Kliknutím na icon_expand_arrow môžete otvoriť licenčný fond a zobraziť podrobnosti.

V portáli ESET Business Account a nástroji ESET PROTECT je každá licencia identifikovaná nasledovne:

Verejné ID

Typ licencieBiznis (platená licencia), Skúšobná (skúšobná licencia), MSP (Managed Services Provider) a NFR (nepredajná licencia).

Ďalšie licenčné informácie obsahujú:

Meno vlastníka licencie a Kontakt.

Meno a typ Používateľa licencie: company_normal Spoločnosť, locate_default Lokalita, msp_customer_normal MSP zákazník.

Názov balíka, pre ktorý sú produkty ESET určené. Prečítajte si viac o úrovniach ochrany ESET.

Názov produktu, pre ktorý je licencia určená.

Stav licencie (zobrazí sa upozornenie, ak je licencia prečerpaná, ak jej uplynula platnosť atď.).

Počet Jednotiek, ktoré môžu byť aktivované pomocou tejto licencie a počet offline jednotiek. V prípade produktov ESET Mail Security sa percento využitia licencie počíta na základe podjednotiek použitých na aktiváciu.

Počet Podjednotiek serverových produktov spoločnosti ESET (e‑mailové schránky, ochrana brán, pripojenia).

Platnosť predstavuje dátum uplynutia platnosti licencie. Pre licencie vo forme predplatného nemusí byť zobrazený dátum uplynutia platnosti.

Licencie môžete filtrovať podľa ich Stavu:

icon_success OK – zelená

Vaša licencia bola úspešne aktivovaná.

validation-status-icon-error Chyby – červená

Licencia nie je registrovaná, je prečerpaná alebo jej platnosť uplynula.

validation-status-icon-warning Upozornenia – oranžová

Vaša licencia je vyčerpaná alebo sa blíži dátum uplynutia jej platnosti (ostáva 30 dní).

icon_suspended Deaktivované alebo pozastavené

Vaša licencia bola deaktivovaná alebo pozastavená.

exclusion Neaktuálne

Platnosť vašej licencie uplynula.


note

Licencie s uplynutou platnosťou a prečerpané licencie (stav Chyba alebo Neaktuálne) nie sú viditeľné v zozname dostupných licencií v sprievodcovi all‑in‑one inštaláciou, klientskej úlohe Aktivácia produktu a klientskej úlohe Inštalácia softvéru.

Kliknutím na tlačidlo Akcie môžete spravovať vybraný licenčný fond:

icon_tags Značky

Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

move_default Prístupová skupina > move_default Presunúť

Objekt možno presunúť do inej statickej skupiny, kde bude dostupný používateľom s dostatočnými právami k cieľovej skupine. Zmena prístupovej skupiny je užitočná v prípade riešenia problémov týkajúcich sa prístupu ostatných používateľov. Prístupová skupina nastavuje statickú skupinu objektu a prístup k objektu na základe prístupových práv používateľa.

update_default Synchronizovať licencie

Okamžité obnovenie licenčných informácií v ESET PROTECT. Licencie sa synchronizujú s licenčnými servermi ESET automaticky raz za deň. Ak používate ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator, licencie sa synchronizujú automaticky raz za deň aj s týmito službami.

icon_open Otvoriť EBA

Otvorenie portálu ESET Business Account. Táto akcia je dostupná len v prípade, že ste pridali licencie z ESET Business Account.

icon_open Otvoriť EMA

Otvorenie portálu ESET MSP Administrator. Táto akcia je dostupná len v prípade, že ste pridali licencie z ESET MSP Administrator.

Otvorením licenčného fondu a kliknutím na licenciu môžete vykonať nasledujúce akcie: Dostupnosť konkrétnych akcií závisí od typu vybranej licencie:

play_default Použiť licenciu na aktiváciu

Spustenie úlohy Aktivácia produktu použitím tejto licencie.

icon_tags Značky

Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

manage_default Spravovať licenciu

Ak je licencia zosynchronizovaná s portálom ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator, môžete ju spravovať. V prípade prečerpanej licencie môžete navýšiť jej kapacitu alebo deaktivovať niektoré zariadenia.

update_default Obnoviť licenciu

Obnovenie licencie, ktorej skončila platnosť, bola pozastavená alebo deaktivovaná v portáli ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator.

update_default Kúpiť licenciu

Prechod zo skúšobnej licencie na plnú licenciu prostredníctvom portálu ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator.

audit_log Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

icon_copy_to_clipboard Skopírovať verejné ID licencie

Skopírovanie verejného ID licencie do schránky.

Licencie vo forme predplatného

ESET PROTECT podporuje správu licencií vo forme predplatného.  Platnosť svojho predplatného si môžete skontrolovať v sekcii Správa licencií v stĺpci Platnosť, prípadne tiež cez sekciu Počítače > Podrobnosti.

Podpora pre lokality ESET Business Account

Importovať môžete celú štruktúru svojho účtu ESET Business Account vrátane licenčných jednotiek rozdelených medzi lokality.

Aktivácia firemných produktov ESET

 


important

Na aktiváciu bezpečnostných produktov ESET na spravovaných koncových zariadeniach nie je možné použiť licenciu ESET PROTECT. Na aktiváciu jednotlivých bezpečnostných produktov ESET použite licencie určené pre príslušné produkty.

Licencie môžu byť distribuované na klientske stanice s nainštalovanými produktmi ESET prostredníctvom ESET PROTECT dvoma spôsobmi:

Úloha – Inštalácia softvéru

Úloha – Aktivácia produktu

Deaktivácia firemných produktov ESET

Firemný produkt ESET môžete deaktivovať (odstrániť licenciu z produktu) cez ESET PROTECT Web Console niekoľkými spôsobmi:

V sekcii Počítače vyberte počítače a použite možnosť disable_default Deaktivovať produkty – licencia bude odstránená zo všetkých zvolených zariadení cez licenčný server spoločnosti ESET. Produkt bude deaktivovaný aj v prípade, že nebol aktivovaný prostredníctvom nástroja ESET PROTECT, ako aj v prípade, že jeho licencia nie je nástrojom ESET PROTECT spravovaná.


note

Ak vyberiete iba jeden počítač, na ktorom je nainštalovaných viacero produktov ESET (napr. produkt ESET určený pre koncové zariadenia a ESET Inspect Connector), môžete deaktivovať konkrétne produkty individuálne.

Odstránenie počítača zo správy

Vytvorte úlohu Odstrániť nepripájajúce sa počítače pomocou možnosti Deaktivovať licenciu.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a uložené predvoľby filtrov. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Ako zdieľať licencie so správcami v jednotlivých pobočkách firmy


example

Okrem samotného Správcu (účet Administrator) sú vytvorení ďalší traja používatelia, pričom každý má svoju vlastnú domácu skupinu:

John, San Diego

Larry, Sydney

Makio, Tokyo

Správca naimportuje 3 licencie. Tieto licencie budú zahrnuté v statickej skupine Všetko a ostatní používatelia ich nebudú môcť použiť.

Ak chce správca priradiť licenciu k inému používateľovi, môže kliknúť na začiarkavacie pole umiestnené vedľa licenčného fondu, ktorý chce priradiť, následne môže kliknúť na tlačidlo Akcie a potom na move_default Prístupová skupina > move_default Presunúť a vybrať skupinu, do ktorej má daný používateľ prístup. V prípade používateľa John je potrebné kliknúť na skupinu San Diego. Používateľ John musí mať pridelené povolenie na použitie Licencií v skupine San Diego.

Akonáhle sa používateľ John prihlási, bude môcť vidieť a použiť len tú licenciu, ktorá bola presunutá do jeho skupiny. Správca by mal tento postup následne zopakovať aj pre ostatných používateľov (Larry a Makio); používatelia vidia len svoje licencie, kým správca vidí všetky licencie.