ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Značky

ESET PROTECT umožňuje označiť všetky relevantné objekty (počítače, detekcie, úlohy, inštalátory, politiky, oznámenia, licencie atď.) vlastnými značkami, ktoré môžu byť použité na vylepšenie filtrovania a vyhľadávania. Značky sú integrované natívne vo všetkých hlavných sekciách ESET PROTECT Web Console.

Značky predstavujú kľúčové slová definované používateľom, ktoré používateľ môže pridať k rôznym objektom a zjednodušiť tak ich zaraďovanie do skupín, filtrovanie a vyhľadávanie. Môžete napríklad priradiť značku „VIP“ k všetkým objektom, ktoré súvisia so skupinou cieľových používateľov.

Značky môžete vytvárať a priraďovať manuálne. MSP objekty sú automaticky označené názvom zákazníka.

Panel značky

Existujúce značky sú zobrazené v sekcii Značky, ktorá sa nachádza dole vedľa hlavnej ponuky ESET PROTECT Web Console:

tags_section                tags_section_existing_tags

Oprávnenia pre správu značiek

Aby bolo možné spravovať značky pre konkrétny objekt, používateľ musí mať prístupové práva na Použitie (priradený súbor povolení) k objektu. Ďalší používatelia môžu spravovať značky, t. j. iný používateľ môže odstrániť vami vytvorenú značku.

Priraďovanie značiek

Značky môžete priradiť k jednému alebo viacerým objektom.

Ak chcete priradiť značky, označte začiarkavacie pole vedľa objektov a kliknite na Počítač > icon_tags Značky:

tags_edit

Ak chcete priradiť už existujúce značky, kliknite do zobrazeného poľa, vyberte požadovanú značku zo zoznamu a kliknite na Aplikovať.

tags_assign_existing

Vytvorenie novej značky

Pre vytvorenie novej značky zadajte jej názov, vyberte možnosť Vytvoriť „vami zadaný názov značky“ a kliknite na Aplikovať. Názov existujúcej značky nie je možné upraviť.

tags_create

Filtrovanie objektov podľa značiek

Kliknite na značku pre aplikovanie filtra na zobrazené objekty. Označené značky sú modré.

tags_filter

Zrušenie priradenia značiek

Ak chcete zrušiť priradenie značiek, označte začiarkavacie pole vedľa objektov a kliknite na Počítač > icon_tags Značky. Odstráňte značku kliknutím na X a kliknite na Aplikovať.

tags_unassign

Odstránenie značky

Ak chcete odstrániť značku, podržte kurzor myši nad značkou v paneli Značky a kliknite na ikonu icon_close. Následne kliknutím na OK potvrďte, že chcete značku odstrániť zo všetkých objektov v ESET PROTECT Web Console.

tags_delete