ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Import CSV

Importovať zoznam je možné pomocou vlastného súboru .csv, ktorý má správnu štruktúru. Táto funkcia je dostupná v rôznych častiach a ponukách v rámci používateľského rozhrania produktu ESET PROTECT. Stĺpce sa menia v závislosti od toho, čo sa importuje.

1.Kliknite na možnosť Import CSV.

2.Nahrať – kliknite na Vybrať súbor, vyhľadajte súbor .csv (s kódovaním UTF-8), ktorý chcete nahrať, a následne kliknite na Nahrať.

3.Oddeľovač – oddeľovač je znak, ktorý slúži na oddeľovanie textových reťazcov. Vyberte vhodný oddeľovač (Bodkočiarka, Čiarka, Medzera, Tabulátor, Bodka alebo Zvislá čiara), ktorý sa zhoduje s tým, čo používa váš .csv súbor. Ak váš .csv súbor používa ako oddeľovač iný znak, označte možnosť Iné a zadajte príslušný znak. Ukážka dát zobrazuje obsah vášho .csv súboru, čo vám môže pomôcť identifikovať, ktorý oddeľovač je používaný na oddelenie reťazcov.

4.Mapovanie stĺpcov – keď je už .csv súbor nahraný a spracovaný, môžete namapovať jednotlivé stĺpce v naimportovanom .csv súbore k príslušným ESET PROTECT stĺpcom. Na priradenie CSV stĺpca ku konkrétnemu ESET PROTECT stĺpcu použite roletové menu. Ak váš .csv súbor neobsahuje riadok hlavičky, zrušte označenie možnosti Prvý riadok CSV obsahuje nadpisy.

5.Pozrite si Ukážku tabuľky a uistite sa, že mapovanie stĺpcov je nastavené správne.

6.Ak ste úspešne namapovali všetky stĺpce a ukážka tabuľky je správna, kliknite na tlačidlo Spustiť import, čím spustíte operáciu.

csv_columns