Riešenie problémov – Web Console

Keďže produkt ESET PROTECT Cloud je založený na cloude, väčšinu chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť pri prihlásení, je možné vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov:

Vyčistite vyrovnávaciu pamäť prehliadača a obnovte prihlasovacie okno.

Ak problém pretrváva, počkajte niekoľko minút a skúste sa prihlásiť znova, prípadne skúste použiť iný prehliadač (podporované prehliadače).

Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

V tabuľke nižšie nájdete prehľad najčastejších problémov týkajúcich sa prihlasovania do Web Console a čo tieto problémy znamenajú, ako aj niektoré ďalšie kroky, ktoré môžete vykonať na odstránenie konkrétneho problému:

Chybové hlásenie

Možná príčina

validation-status-icon-error Nepodarilo sa prihlásiť: Komunikácia z vašej adresy bola dočasne zablokovaná

Po 10 neúspešných pokusoch o prihlásenie z rovnakej IP adresy (napríklad použitím nesprávnych prihlasovacích údajov) bude ďalší prístup z tejto IP adresy dočasne zablokovaný. Po 15 minútach sa pokúste prihlásiť znova pomocou správnych prihlasovacích údajov.

validation-status-icon-error Nepodarilo sa prihlásiť: Chyba overenia

validation-status-icon-error Nepodarilo sa prihlásiť: Autentifikácia zlyhala na strane servera

Server dostal poškodený alebo neúplný overovací token. Uistite sa, že používate správne prihlasovacie údaje a že vaše pripojenie k prihlasovacej stránke je zabezpečené. Ak problém pretrváva, skúste vymazať cookies.

validation-status-icon-error Nepodarilo sa prihlásiť: Pripojenie zlyhalo so stavom „Nepripojený“

validation-status-icon-error Nepodarilo sa prihlásiť: Chyba komunikácie

validation-status-icon-error Nepodarilo sa prihlásiť: Pripojeniu vypršal časový limit

Skontrolujte sieťové pripojenie a nastavenia firewallu a uistite sa, že nástroj ESET PROTECT Cloud Web Console je dostupný z vášho zariadenia.

validation-status-icon-error Nepodarilo sa prihlásiť: Používateľ nemá priradené žiadne prístupové práva

Používateľský účet, pod ktorým sa pokúšate prihlásiť, nemá pridelené žiadne prístupové práva. Prihláste sa ako správca a upravte účet používateľa tak, aby mal pridelené vhodné povolenia. Ak nemáte prístup k správcovskému účtu, kontaktujte s touto požiadavkou svojho správcu.

JavaScript je vypnutý. Povoľte, prosím, JavaScript vo svojom prehliadači.

Nato, aby sa prihlasovacie okno zobrazovalo správne, je potrebný JavaScript. Povoľte JavaScript alebo aktualizujte svoj webový prehliadač.

Nezobrazuje sa prihlasovacie okno alebo sa nepretržite načítava.

Skontrolujte sieťové pripojenie a nastavenia firewallu a uistite sa, že nástroj ESET PROTECT Cloud Web Console je dostupný z vášho zariadenia.

ESET Status Portal poskytuje aktuálne informácie o dostupnosti služieb ESET. Poskytuje prehľad o službách spoločnosti ESET a reporty o stave služieb vrátane minulých incidentov. Ak máte ako používateľ akékoľvek problémy s používanou službou ESET a ESET Status Portal ich neuvádza, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

„Nastala neočakávaná chyba“ alebo „Vyskytla sa nezachytená výnimka“

Tento problém môže nastať vtedy, keď vstupujete do ESET PROTECT Cloud Web Console prostredníctvom prehliadača, ktorý nie je podporovaný nástrojom ESET PROTECT Cloud. Prečítajte si informácie nachádzajúce sa v kapitole Podporované webové prehliadače a bezpečnostné produkty spoločnosti ESET.

SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE (iba Mozilla Firefox).

Mozilla Firefoxpoškodené úložisko certifikátov.