ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

ESET PROTECT Web Console

ESET PROTECT Web Console je hlavné používateľské rozhranie určené na komunikáciu s ESET PROTECT Serverom. Je to v podstate ovládací panel a tiež centrálne miesto, z ktorého môžete spravovať všetky svoje bezpečnostné riešenia ESET. Web Console je webové rozhranie, ku ktorému možno pristupovať prostredníctvom webového prehliadača (pozrite si časť Podporované webové prehliadače) z akéhokoľvek miesta a zariadenia s prístupom na internet. Keď sa prvýkrát prihlásite do Web Console, spustí sa prehliadka produktu ESET PROTECT.

Štandardné rozloženie ESET PROTECT Web Console:

Prihlásený používateľ je zobrazený v pravom hornom rohu obrazovky, kde sa tiež nachádza odpočítavadlo času, po uplynutí ktorého dôjde k automatickému odhláseniu. Pre okamžité odhlásenie kliknite na tlačidlo Odhlásiť. Po vypršaní relácie (v prípade, že je používateľ neaktívny) sa musíte znova prihlásiť. Ak chcete zmeniť nastavenia používateľa, v hornom rohu rozhrania ESET PROTECT Web Console kliknite na svoje prihlasovacie meno.

Hlavné menu je dostupné vždy na ľavej strane obrazovky okrem prípadu, keď používate sprievodcu. Kliknutím na ikonu Rozbaliť expand_menu v dolnej časti rozbalíte hlavnú ponuku; zbaliť ju môžete kliknutím na collapse_menu Zbaliť.

Ak potrebujete pomoc pri práci s nástrojom ESET PROTECT, v hornom paneli kliknite na Pomocník information a následne vyberte možnosť Aktuálna téma – Pomocník. Zobrazí sa okno pomocníka pre aktuálne otvorenú stránku. Kliknutím na položky Pomocník > O programe zobrazíte verziu nástroja ESET PROTECT a ďalšie podrobnosti.

V hornej časti ESET PROTECT Web Console môžete použiť nástroj na vyhľadávanie. Do vyhľadávacieho poľa zadajte minimálne 3 a maximálne 30 znakov, pričom vyhľadávať sa bude v týchto kategóriách: Názov počítača, Popis počítača, IP adresa počítača, Názov statickej skupiny, Príčina detekcie, Používatelia počítačaNamapované účty. Z každej kategórie sa zobrazia maximálne 3 výsledky. Kliknutím na výsledok hľadania si zobrazíte príslušné podrobnosti a kliknutím na možnosť Všetky výsledky prejdete do konkrétnej časti webovej konzoly s použitým filtrom kategórie.

Kliknite na tlačidlo Rýchle odkazy pre zobrazenie ponuky:

Rýchle odkazy

Nastavte svoje zariadenia

Zariadenia Windows

Zariadenia macOS

Zariadenia Linux

Mobilné zariadenia

 

Spravovať zariadenia

Vytvoriť klientsku úlohu

Vytvoriť novú politiku

Priradiť politiku

Stiahnuť migračnú politiku

Nastaviť ochranu

 

Správa účtu

Otvoriť ESET Business Account

Spravovať prístupové práva

Spravovať licencie

 

Ostatné

Ukážka funkcií

 

V ľavom hornom rohu obrazovky vedľa názvu produktu ESET PROTECT nájdete ikonu product_navigate, ktorá slúži na rýchle presúvanie sa medzi konzolou ESET PROTECT a ďalšími produktmi: ESET Inspect, ESET Business Account, ESET MSP Administrator, ESET Cloud Office Security  (príslušné produkty sú viditeľné v závislosti od vašej licencie a prístupových práv).

Ikona ozubeného kolesa gear_icon vždy indikuje dostupnosť kontextového menu.

Kliknite na možnosť update_default Obnoviť, ak chcete obnoviť/znova načítať zobrazené informácie.

Tlačidlá nachádzajúce sa v dolnej časti sú individuálne pre každú sekciu a funkciu a sú popísané v príslušných kapitolách.

ESET PROTECT Web Console informuje správcu o aktualizovaných licenčných dohodách s koncovým používateľom v rámci spravovaných bezpečnostných produktov ESET aj o nezvyčajne vysokom objeme sieťových prenosov zo spravovaných počítačov.

Kliknutím na logo ESET PROTECT otvoríte sekciu Riadiaci panel.

cloud_dashboard

Prehľad stavu vám ukáže, ako čo najlepšie využiť nástroj ESET PROTECT. Položky na obrazovke vás prevedú jednotlivými krokmi odporúčaných nastavení.

cloud_status_overview

Zobrazenie stromovej štruktúry má špecifické ovládanie. Stromová štruktúra sa nachádza na ľavej strane, dostupné akcie nájdete v dolnej časti. Kliknutím na položku v stromovej štruktúre sa zobrazia nastavenia pre príslušnú položku.

Tabuľky vám umožňujú spravovať jednotky pomocou riadkov individuálne alebo v skupinách (ak je označených viac riadkov). Kliknutím na riadok sa zobrazia nastavenia dostupné pre jednotky v danom riadku. Údaje v tabuľkách môžete filtrovať a zoraďovať.

cloud_computer_new_task

Objekty môžete v konzole ESET PROTECT upravovať pomocou sprievodcov. Používanie sprievodcu je vždy rovnaké:

Jednotlivé kroky sú orientované vertikálne, čiže zhora nadol.

K jednotlivým krokom sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Povinné nastavenia sú vždy označené červeným výkričníkom pri príslušnej sekcii.

Nesprávne vyplnené údaje budú vyznačené, ak prejdete kurzorom myši na ďalšie pole. Kroky sprievodcu s nesprávne vyplnenými údajmi budú takisto vyznačené.

Možnosť Dokončiť sa zobrazí až po správnom vyplnení všetkých údajov.

cloud_new_dg_wizard