ESET PROTECT Cloud Web Console

ESET PROTECT Cloud Web Console je hlavné používateľské rozhranie používané na komunikáciu s ESET PROTECT Cloud Serverom. Je to v podstate ovládací panel a tiež centrálne miesto, z ktorého môžete spravovať všetky svoje bezpečnostné riešenia ESET. Web Console je webové rozhranie, ku ktorému možno pristupovať prostredníctvom webového prehliadača (pozrite si časť Podporované webové prehliadače) z akéhokoľvek miesta a zariadenia s prístupom na internet. Keď sa prvýkrát prihlásite do Web Console, zobrazí sa Prehliadka ESET PROTECT.

Štandardné rozloženie ESET PROTECT Cloud Web Console:

Prihlásený používateľ je zobrazený v pravom hornom rohu obrazovky, kde sa tiež nachádza odpočítavadlo času, po uplynutí ktorého dôjde k automatickému odhláseniu. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť kliknutím na tlačidlo Odhlásiť. Po ukončení relácie (z dôvodu nečinnosti) sa musíte znova prihlásiť. Ak chcete zmeniť Nastavenia používateľa, kliknite na svoje prihlasovacie meno v pravom hornom rohu rozhrania ESET PROTECT Cloud Web Console.

Hlavné menu je dostupné vždy na ľavej strane obrazovky okrem prípadu, keď používate sprievodcu. Kliknutím na ikonu expand_menu rozbalíte menu na ľavej strane obrazovky. Zbaliť menu je možné kliknutím na možnosť Zbaliť collapse_menu.

Ak potrebujete pomoc pri práci s nástrojom ESET PROTECT Cloud, kliknite na ikonu Pomocníka information v pravom hornom rohu a následne vyberte možnosť Aktuálna téma – Pomocník. Zobrazí sa okno pomocníka pre aktuálne otvorenú stránku.

V hornej časti ESET PROTECT Cloud Web Console sa nachádza nástroj na Rýchle vyhľadávanie. Vyberte cieľ vyhľadávania kliknutím na ikonu:

oNázov počítača, PopisIP adresazadajte Názov klienta, Popis počítača, IPv4/IPv6 adresu alebo Názov skupiny a stlačte Enter. Budete presmerovaný do sekcie Počítače, kde budú zobrazené výsledky.

oNázov detekciebudete presmerovaný do sekcie Detekcie, kde budú zobrazené výsledky.

oMeno používateľamôžete vyhľadávať importovaných používateľov AD, pričom výsledky sa zobrazia v sekcii Používatelia počítača.

Kliknite na tlačidlo Rýchle odkazy pre zobrazenie ponuky:

Rýchle odkazy

Nastavte svoje zariadenia

Zariadenia Windows

Zariadenia macOS

Zariadenia Linux

Mobilné zariadenia

 

Spravovať počítače

Vytvoriť klientsku úlohu

Vytvoriť novú politiku

Priradiť politiku

Stiahnuť migračnú politiku

Nastaviť ochranu

 

Spravovať licencie

Prejsť na Business Account

Spravovať prístupové práva

Spravovať licencie

 

Ukážka funkcií

Ukážka funkcií

 

V ľavom hornom rohu obrazovky vedľa názvu produktu ESET PROTECT Cloud nájdete ikonu product_navigate, ktorá slúži na rýchle presúvanie sa medzi konzolou ESET PROTECT Cloud a ďalšími produktmi: ESET Inspect Cloud, ESET Business Account, ESET MSP Administrator a ESET Cloud Office Security. Príslušné produkty sa zobrazujú na základe vášho prístupu.

Ikona ozubeného kolesa gear_icon vždy predstavuje dostupnosť kontextového menu.

Kliknite na možnosť Obnoviť update_default, ak chcete obnoviť/znova načítať zobrazené informácie.

Tlačidlá nachádzajúce sa v dolnej časti sú individuálne pre každú sekciu a funkciu a sú popísané v príslušných kapitolách.

ESET PROTECT Cloud Web Console upozorňuje správcu na aktualizované Licenčné dohody s koncovým používateľom spravovaných bezpečnostných produktov ESET alebo na nezvyčajne čulú komunikáciu zo spravovaných počítačov.

Kliknite na logo ESET PROTECT Cloud pre otvorenie riadiaceho panela.

cloud_dashboard

Prehľad stavu vám ukáže, ako čo najlepšie využiť nástroj ESET PROTECT Cloud. Položky na obrazovke vás prevedú jednotlivými krokmi odporúčaných nastavení.

cloud_status_overview

Zobrazenie stromovej štruktúry má špecifické ovládanie. Stromová štruktúra sa nachádza na ľavej strane, dostupné akcie nájdete v dolnej časti. Kliknutím na položku v stromovej štruktúre sa zobrazia nastavenia pre príslušnú položku.

Tabuľky vám umožňujú spravovať jednotky pomocou riadkov individuálne alebo v skupinách (ak je označených viac riadkov). Kliknutím na riadok sa zobrazia nastavenia dostupné pre jednotky v danom riadku. Údaje v tabuľkách môžete filtrovať a zoraďovať.

cloud_computer_new_task

Objekty môžete v konzole ESET PROTECT Cloud upravovať pomocou sprievodcov. Používanie sprievodcu je vždy rovnaké:

Jednotlivé kroky sú orientované vertikálne, čiže zhora nadol.

K jednotlivým krokom sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Povinné nastavenia sú vždy označené červeným výkričníkom pri príslušnej sekcii.

Nesprávne vyplnené údaje budú vyznačené, ak prejdete kurzorom myši na ďalšie pole. Kroky sprievodcu s nesprávne vyplnenými údajmi budú takisto vyznačené.

Možnosť Dokončiť sa zobrazí až po správnom vyplnení všetkých údajov.

cloud_web_console_wizard