Registrácia v CMDM

Ak chcete spravovať mobilné zariadenie, zaregistrujte ho v cloudovej webovej konzole kliknutím na Počítače > Pridať zariadenie > Android alebo iOS/iPadOS.

cloud_cmdm_enroll_basic

Licenčná dohoda s koncovým používateľom – označte začiarkavacie pole v prípade, že súhlasíte s licenčnou dohodou s koncovým používateľom a zásadami ochrany osobných údajov.

a)Kliknutím na možnosť Zaregistrovať prostredníctvom QR kódu vygenerujete registračný QR kód:

1.V novom okne zadajte Názov zariadenia pre nové mobilné zariadenie, ktoré chcete zaregistrovať, a kliknite na Generovať QR kód.

2.Naskenujte zobrazený QR kód pomocou mobilného zariadenia, ktoré chcete zaregistrovať.

3.Po úspešnej registrácii vybraného mobilného zariadenia kliknite na možnosť Registrovať ďalšie, čím sa vygeneruje nový QR kód pre ďalšie mobilné zariadenie, alebo kliknite na Zatvoriť, ak už ste zaregistrovali všetky požadované zariadenia.

b)Kliknutím na icon_email otvoríte okno Registrácia mobilného zariadenia prostredníctvom e‑mailu:

Špecifikujte zariadenia, ktoré chcete zaregistrovať. Na pridanie mobilných zariadení môžete použiť nasledujúce funkcie:

Pridať – jednotlivé zadanie, budete musieť manuálne zadať názov zariadenia a e‑mailovú adresu priradenú k mobilnému zariadeniu. (V prípade doručenia e‑mailom bude na túto adresu odoslaný registračný e‑mail.) Ak priradíte používateľa k mobilnému zariadeniu kliknutím na Spárovať s existujúcim používateľom a výberom konkrétneho používateľa, e‑mailová adresa bude prepísaná adresou uvedenou v sekcii Viac > Používatelia počítača. Ak chcete pridať ďalšie mobilné zariadenie, znova kliknite na Pridať a zadajte požadované informácie.

Viac:

oPridať používateľov – zariadenia môžete pridať označením príslušných používateľov zobrazených v sekcii Viac > Používatelia počítača.

oImport CSV – túto možnosť použite na jednoduché pridanie väčšieho počtu mobilných zariadení súčasne. Nahrajte .csv súbor obsahujúci zoznam zariadení, ktoré majú byť pridané (viac informácií nájdete v časti Import CSV).

oVložiť zo schránky – táto možnosť umožňuje importovať vlastný zoznam adries oddelených vlastnými oddeľovačmi (táto funkcia funguje podobne ako import CSV).


note

Odporúčame, aby ste v prípade použitia metódy Import CSV špecifikovali pre každú položku Názov zariadenia. V sekcii Počítače sa zobrazí ako Názov počítača. Ak ponecháte pole Názov zariadenia prázdne, bude použitá e‑mailová adresa a zobrazí sa ako Názov počítača v častiach PočítačeSkupiny. Nepoužívajte preto na registráciu viacerých zariadení rovnakú e‑mailovú adresu, vo výsledku sa totiž takáto e‑mailová adresa zobrazí niekoľkokrát, čím sa sťaží rozpoznávanie individuálnych zariadení.

c)Kliknite na možnosť Prispôsobiť registráciu mobilných zariadení, ak si chcete zobraziť podrobnejšieho sprievodcu registráciou.

Vyberte typ registrácie:

Android alebo iOS/iPadOS – štandardný postup registrácie pre zariadenia so systémom Android alebo iOS/iPadOS.

Vlastník zariadenia – úplná kontrola nad spravovaným zariadením Android.

Zariadenia Android s obmedzenými možnosťami vstupu – alternatívny postup registrácie určený pre zariadenia so systémom Android bez fotoaparátu (nie je možná registrácia naskenovaním QR kódu) alebo bez e‑mailovej služby (nie je možná registrácia cez e‑mailový odkaz).

Distribúcia

V sekcii Distribúcia môžete vybrať vhodný spôsob doručovania registračných odkazov pre zariadenia na základe ich dostupnosti a počtu.

Registrácia prostredníctvom e‑mailu – hromadná registrácia mobilných zariadení prostredníctvom e‑mailu. Táto možnosť je najvhodnejšia v prípade, že potrebujete zaregistrovať väčšie množstvo mobilných zariadení alebo chcete zaregistrovať mobilné zariadenia, ku ktorým nemáte fyzicky prístup. Táto možnosť si zároveň vyžaduje interakciu používateľa/majiteľa mobilného zariadenia.


important

Registračný odkaz doručený v e‑maile je platný 7 dní.

Registrácia prostredníctvom QR kódu – registrácia jedného mobilného zariadenia. Naraz budete môcť zaregistrovať len jedno zariadenie, čo znamená, že tento postup bude potrebné zopakovať pre každé zariadenie osobitne. Odporúčame vám použiť túto možnosť len v prípade, že potrebujete zaregistrovať menšie množstvo mobilných zariadení. Táto možnosť je naopak vhodná v prípade, že si neželáte, aby používatelia/majitelia mobilného zariadenia museli čokoľvek robiť, a chcete celú registráciu vykonať sami. Túto možnosť môžete použiť aj v prípade, že máte nové mobilné zariadenia, ktoré budú po nakonfigurovaní všetkých potrebných nastavení odovzdané používateľom.

Zadať bezpečnostný kód – registrácia jedného mobilného zariadenia so systémom Android, ktoré nemá fotoaparát ani e‑mailového klienta.

 

Nadradená skupina – vyberte počiatočnú nadradenú skupinu, ku ktorej bude mobilné zariadenie priradené po registrácii.

Prispôsobiť viac nastavení

Licencia – vyberte vhodnú licenciu na aktiváciu produktu určeného na zabezpečenie mobilných zariadení.

Značky – vyberte alebo pridajte vhodnú značku na identifikáciu mobilného zariadenia.

Nastavenia produktu

Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov pre produkty ESET.

Zoznam

Špecifikujte zariadenia, ktoré chcete zaregistrovať. Na pridanie mobilných zariadení môžete použiť nasledujúce funkcie:

Pridať – jednotlivé zadanie, budete musieť manuálne zadať názov zariadenia a e‑mailovú adresu priradenú k mobilnému zariadeniu. (V prípade doručenia e‑mailom bude na túto adresu odoslaný registračný e‑mail.) Ak priradíte používateľa k mobilnému zariadeniu kliknutím na Spárovať s existujúcim používateľom a výberom konkrétneho používateľa, e‑mailová adresa bude prepísaná adresou uvedenou v sekcii Viac > Používatelia počítača. Ak chcete pridať ďalšie mobilné zariadenie, znova kliknite na Pridať a zadajte požadované informácie.

Viac:

oPridať používateľov – zariadenia môžete pridať označením príslušných používateľov zobrazených v sekcii Viac > Používatelia počítača.

oImport CSV – túto možnosť použite na jednoduché pridanie väčšieho počtu mobilných zariadení súčasne. Nahrajte .csv súbor obsahujúci zoznam zariadení, ktoré majú byť pridané (viac informácií nájdete v časti Import CSV).

oVložiť zo schránky – táto možnosť umožňuje importovať vlastný zoznam adries oddelených vlastnými oddeľovačmi (táto funkcia funguje podobne ako import CSV).


note

Odporúčame, aby ste v prípade použitia metódy Import CSV špecifikovali pre každú položku Názov zariadenia. V sekcii Počítače sa zobrazí ako Názov počítača. Ak ponecháte pole Názov zariadenia prázdne, bude použitá e‑mailová adresa a zobrazí sa ako Názov počítača v častiach PočítačeSkupiny. Nepoužívajte preto na registráciu viacerých zariadení rovnakú e‑mailovú adresu, vo výsledku sa totiž takáto e‑mailová adresa zobrazí niekoľkokrát, čím sa sťaží rozpoznávanie individuálnych zariadení.

Registrácia

V tejto sekcii si môžete skontrolovať všetky parametre registračného procesu.

Registrácia prostredníctvom e‑mailu – pozrite si zoznam zariadení s príslušnými e‑mailovými adresami. Kliknite na možnosť Ukážka e-mailu pre zobrazenie e-mailovej šablóny, ktorá bude doručená na každú e-mailovú adresu v zozname. Kliknite na Odoslať pre odoslanie e-mailu na zadané e-mailové adresy.

Registrácia prostredníctvom QR kódu – pozrite si zoznam zariadení, ktoré sú pripravené na registráciu. V pravej časti obrazovky môžete vidieť QR kód pre zariadenie, ktoré ste vybrali v zozname.

Zadať bezpečnostný kód – vložte bezpečnostný kód vygenerovaný na mobilnom zariadení, ktoré chcete zaregistrovať.

 


important

Aby ste predišli možným problémom s pripájaním, zaregistrované mobilné zariadenie by sa malo k ESET PROTECT Cloud pripojiť aspoň raz za 15 dní. Táto informácia je uvedená v registračnom e‑maile.