ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Registrácia zariadení cez Microsoft Entra ID (Android alebo iOS)

Na registráciu zariadení Android alebo iOS do ESET PROTECT môžete overiť používateľa Microsoft Entra ID (predtým Azure Active Directory).


note

Pre tento typ registrácie mobilných zariadení potrebujete používateľský účet Microsoft Entra ID.

Všetky mobilné zariadenia môžete zaregistrovať prostredníctvom jedného odkazu.

1.V ESET PROTECT Web Console kliknite na Viac > Nastavenia > Registrácia zariadení cez Microsoft Entra ID.

2.Kliknite na Získať token, aby ste získali overovací token.

3.Prihláste sa prostredníctvom svojho účtu Microsoft Entra ID a prijmite požadované povolenie.

4.V časti Povolení používatelia vyberte používateľov Microsoft Entra ID, ktorí môžu registrovať mobilné zariadenia:

Všetci používatelia – registráciu môžu vykonať všetci používatelia Microsoft Entra ID.

Len používatelia z určitej skupiny – vyberte skupinu používateľov Microsoft Entra ID, ktorí môžu vykonať registráciu.

5.Vyberte nadradenú skupinu, do ktorej budú patriť zaregistrované zariadenia po registrácii.

6.Vyberte licenciu na aktiváciu zaregistrovaných mobilných zariadení.

7.Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov pre produkty ESET.

8.Kliknutím na Použiť nastavenia sa uložia a použijú všetky vybrané parametre registrácie. Vaše mobilné zariadenia s Microsoft Entra ID sa zobrazia v ESET PROTECT Web Console v časti Počítače s rovnakými názvami zariadení. Zariadenie môžete premenovať v podrobnostiach o zariadení.

cloud_entra_id_enrollment

9.Kliknutím na Registračný odkaz zobrazíte daný registračný odkaz:

Odkaz môžete skopírovať, naskenovať pomocou QR kódu alebo ho poslať e‑mailom. Registračný odkaz je jeden a nie je špecifický pre každého používateľa.

Registračný odkaz je platný jeden rok. Kliknutím na Obnoviť odkaz obnovíte registračný odkaz.

cloud_entra_id_link

10. Otvorte registračný odkaz na mobilnom zariadení, prihláste sa do svojho účtu Microsoft Entra ID a udeľte požadované povolenie. Následne postupujte podľa krokov registrácie pre systém Android alebo iOS.


note

Registrácia zariadení Android s obmedzenými možnosťami vstupu:

1.Otvorte registračný odkaz vo webovom prehliadači na počítači.

2.Vložte bezpečnostný kód vygenerovaný v aplikácii ESET Endpoint Security for Android na mobilnom zariadení, ktoré chcete zaregistrovať.

3.Dokončite registráciu.

11. Teraz môžete spravovať mobilné zariadenia s Microsoft Entra ID v ESET PROTECT.

Všetky mobilné zariadenia s Microsoft Entra ID sú vo vyhradených dynamických skupinách – Registrácia zariadení cez Microsoft Entra ID (zariadenia so systémom Android) a Zariadenia s Microsoft Entra ID (zariadenia so systémom iOS).