ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Registrácia zariadení so systémom Android

Na registráciu zariadenia so systémom Android do ESET PROTECT postupujte podľa nasledujúcich krokov:


important

Zaregistrované mobilné zariadenia sa musia pripojiť k ESET PROTECT raz za 120 dní, aby sa predišlo problémom s pripojením. Táto informácia je uvedená na odkaze v registračnom e‑maile alebo QR kóde.

Náhradné, aktuálne nevyužívané zariadenie neregistrujte s časovým predstihom. Odporúčame zaregistrovať iba také náhradné zariadenie, ktoré sa v priebehu 120 dní začne používať.

1.Otvorte registračný odkaz z e‑mailu alebo QR kódu a ťuknite na Pripojiť Android.

enrollment_android_connect


important

Ak nie je na mobilnom zariadení nainštalovaný produkt ESET Endpoint Security for Android, automaticky sa otvorí obchod Google Play, odkiaľ si aplikáciu môžete stiahnuť.


note

Ak sa zobrazí upozornenie Nenašla sa žiadna aplikácia na otvorenie URL adresy, skúste registračný odkaz otvoriť v predvolenom webovom prehliadači systému Android.

2.Ťuknutím na Pokračovať povoľte vyžadovaný prístup k telefónu, poloheupozorneniam:

enrollment_android_permissions_phone

3.Ťuknutím na Pokračovať povoľte prístup k všetkým súborom.

enrollment_android_permissions_storage

4.Ťuknutím na Povoliť alebo Odmietnuť nastavte ESET LiveGrid®.

enrollment_android_livegrid

5.Zadajte svoje meno a ťuknite na Uložiť.


note

Meno nie je v konzole ESET PROTECT viditeľné a používa sa len v rámci funkcie Anti‑Theft a diagnostických protokolov.

enrollment_android_name

6.Ťuknutím na Pokračovať povoľte zobrazovanie nad inými aplikáciami.

enrollment_android_draw

7.Ťuknutím na Zapnúť aktivujte ochranu pred odinštalovaním, aby ste zabezpečili, že ESET Endpoint Security for Android nebude možné odinštalovať v prípade straty alebo krádeže zariadenia.

enrollment_android_unistall_protection

8.Ťuknutím na Aktivovať zapnite povolenie správcu zariadenia pre ESET Endpoint Security for Android.

enrollment_android_device_admin

9.Ťuknutím na Pokračovať povoľte prístup k údajom o používaní.

enrollment_android_usage_access

10. Ťuknite na Dokončiť.

enrollment_android_finish

Otvorí sa ESET Endpoint Security for Android a mobilné zariadenie je teraz spravované cez ESET PROTECT.

enrollment_android_endpoint