ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Registrácia zariadení Android v rámci režimu Vlastník zariadenia


note

Registrácia zariadení v rámci režimu Vlastník zariadenia je k dispozícii len pre zariadenia so systémom Android 7 a novším.

Nato, aby bolo možné vykonať nasledujúce kroky registrácie, musí byť zariadenie Android po vymazaní/obnove výrobných nastavení alebo v pôvodnom stave.

1.Zapnite mobilné zariadenie.

2.Zadajte PIN kód SIM karty.

3.Na úvodnej obrazovke si zvoľte preferovaný jazyk a potom ťuknite na obrazovku šesťkrát v okolí textu „Welcome“ pre spustenie nastavenia QR kódu.

MD_DO_enrollment_welcome

4.Zobrazí sa obrazovka s nastavením QR kódu. Pokračujte ťuknutím na tlačidlo „Next“.

MD_DO_enrollment_QR_setup


note

Niektoré zariadenia od vás môžu vyžadovať, aby ste zašifrovali úložisko zariadenia (niekedy to môže byť potrebné aj pre pripojenie k nabíjačke). Vyberte preferovaný typ šifrovania a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

5.Vyberte internetové pripojenie, ktoré bude použité na stiahnutie čítačky QR kódov potrebnej na ďalší krok.

MD_DO_enrollment_network

6.Teraz sa nainštaluje čítačka QR kódov. Po dokončení inštalácie naskenujte QR kód, ktorý bol vygenerovaný v nástroji ESET PROTECT Web Console.

7.Budete vyzvaný, aby ste potvrdili, že rozumiete, že udeľujete správcovi vyššie práva (Vlastník zariadenia). Pokračujte ťuknutím na OK.

MD_DO_enrollment_elevated_admin

8.Teraz sa nainštaluje aplikáciaESET Endpoint Security for Android a zároveň sa aplikujú požadované povolenia.

MD_DO_enrollment_do_setup

9.Ťuknutím na Agree to all vyjadríte súhlas s licenčnou dohodou s koncovým používateľom a zásadami ochrany osobných údajov, ako aj so zasielaním diagnostických dát a prijímaním marketingových dát.

MD_DO_enrollment_TOU

10. Zariadenie je odteraz registrované v režime Vlastník zariadenia.