ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Správa mobilných zariadení prostredníctvom cloudu

ESET Cloud Mobile Device Management (Cloud MDM) je doplnková funkcia, ktorá je natívna pre konzolu určenú na vzdialenú správu produktov ESET. ESET Cloud MDM umožňuje správu mobilných zariadení so systémom Android a iOS, ako aj správu bezpečnosti na týchto zariadeniach.

ESET Cloud MDM poskytuje riešenie, ktoré si nevyžaduje agenta. Ide o metódu, kde agent určený na správu nebeží priamo na mobilnom zariadení (pre šetrenie batérie a výkonu mobilného zariadenia). Namiesto toho sa na správu mobilného zariadenia používa virtuálny agent, ktorý beží v cloude spoločnosti ESET.

Správu certifikátov týkajúcich sa bezpečnosti a pripojenia má na starosti spoločnosť ESET, čiže správca sa nemusí starať o proces obnovy certifikátov ani o to, či certifikáty spĺňajú najnovšie bezpečnostné normy.

Skontrolujte, či ESET Cloud MDM podporuje verziu operačného systému na vašom mobilnom zariadení a či spĺňate sieťové požiadavky.


important

Aby ste predišli možným problémom s pripájaním, zaregistrované mobilné zariadenie by sa malo k ESET PROTECT Cloud pripojiť aspoň raz za 15 dní. Táto informácia je uvedená v registračnom e‑maile.

Proces správy mobilných zariadení pozostáva z troch častí:

Nastavenie správy mobilných zariadení

Registrácia mobilných zariadení

Správa bezpečnosti mobilných zariadení