Správa CMDM

Po úspešnej registrácii vašich mobilných zariadení so systémom Android ich môžete začať spravovať.

Spomedzi štandardných možností správy koncových zariadení, ktoré sú dostupné pre všetky koncové zariadenia, ponúka správa mobilných zariadení niekoľko funkcií, ktoré sú dostupné iba pre tento typ správy.

Akcie Anti-Theft: Ide o úlohy, ktoré sú dostupné len pre spravované mobilné zariadenia (napr. Vyhľadať, Zamknúť a Obnoviť výrobné nastavenia). Tieto úlohy umožňujú správcovi vzdialene lokalizovať mobilné zariadenie, uzamknúť ho, a v prípade potreby vymazať jeho dáta.

Vzdialená inštalácia aplikácií: Prostredníctvom politiky ESET Endpoint pre Android (2+) môžete vzdialene vynútiť inštaláciu požadovaných aplikácii na mobilnom zariadení. Aplikácie stačí pridať do zoznamu v politike.

Prejdite do existujúcej politiky ESET Endpoint pre Android (2+), ktorá je už aplikovaná (prípadne vytvorte pre tento účel novú politiku). V sekcii Kontrola aplikácií povoľte možnosť Zapnúť kontrolu aplikácií. Kliknite na Zoznam aplikácií a pridajte doň aplikáciu, ktorú chcete vzdialene nainštalovať na mobilné zariadenie. Aplikácie pridané do tohto zoznamu budú po aplikovaní politiky vzdialene nainštalované na mobilné zariadenie.