ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Akcie Anti-Theft

Funkcia Anti-Theft chráni vaše mobilné zariadenie pred neoprávneným prístupom.

Ak je mobilné zariadenie (registrované a spravované v ESET PROTECT) stratené alebo ukradnuté, niektoré akcie sú spustené automaticky, kým ostatné akcie môžu byť vykonané pomocou klientskej úlohy.

Ak neoprávnený používateľ vymení dôveryhodnú SIM kartu za nedôveryhodnú, zariadenie bude automaticky zamknuté produktom ESET Endpoint Security pre Android a zároveň bude odoslaná SMS správa s upozornením na telefónne číslo, ktoré bolo zadané používateľom. Táto správa bude obsahovať nasledujúce informácie:

telefónne číslo aktuálne vloženej SIM karty,

číslo IMSI (International Mobile Subscriber Identity),

číslo IMEI mobilného zariadenia (International Mobile Equipment Identity).

Neoprávnený používateľ nebude vedieť o odoslaní tejto správy, pretože správa bude po odoslaní vymazaná z telefónu. Môžete si tiež vyžiadať GPS súradnice strateného telefónu alebo vzdialene zmazať všetky dáta na zariadení pomocou klientskej úlohy.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Akcia

Správanie na mobilných OS

Popis

Hľadať

android_icon

Zariadenie odpovie SMS správou obsahujúcou GPS súradnice. Ak sú po 10 minútach dostupné presnejšie súradnice, bude odoslaná ďalšia správa. Získané informácie sa zobrazujú v podrobnostiach o zariadení.


important

Úloha Hľadať bude fungovať iba v prípade, že je na zariadení zapnuté GPS.

apple_icon

validation-status-icon-warning Nepodporované.

Zamknúť

android_icon

Zariadenie bude zamknuté. Môžete ho odomknúť pomocou hesla správcu alebo príkazom na odomknutie.

apple_icon

Zariadenie bude zamknuté. Prístupový kód odstránite príkazom na odstránenie prístupového kódu.

Odomknúť

android_icon

Zariadenie bude odomknuté a bude môcť byť znova používané. SIM karta v telefóne bude tým pádom uložená ako dôveryhodná SIM karta.

apple_icon

validation-status-icon-warning Nepodporované.

Siréna/Zvuk v režime strateného zariadenia

android_icon

Zariadenie bude zamknuté a na dobu 5 minút spustí veľmi hlasnú sirénu (pokiaľ nebude odomknuté).

apple_icon

validation-status-icon-warning Nepodporované.

Odstrániť prístupový kód

android_icon

validation-status-icon-warning Nepodporované.

apple_icon

Odstráni prístupový kód zo zariadenia. Používateľ bude po zapnutí zariadenia vyzvaný, aby nastavil nový prístupový kód.

Obnovenie výrobných nastavení

android_icon

Všetky údaje uložené na zariadení budú zmazané bez možnosti obnovenia a zariadenie bude obnovené na jeho výrobné nastavenia. Tento proces môže trvať niekoľko minút.

apple_icon

Všetky nastavenia a informácie budú odstránené a na zariadení sa obnovia výrobné nastavenia. Tento proces môže trvať niekoľko minút.

Zapnúť režim strateného zariadenia a funkciu Nájsť

apple_icon

Táto možnosť je dostupná len v rámci iOS ABM. Zariadenie sa prepne do režimu strateného zariadenia, uzamkne sa a následne bude môcť byť odomknuté iba spustením úlohy Vypnúť režim strateného zariadenia prostredníctvom nástroja ESET PROTECT. Môžete tiež upraviť telefónne číslo, text správy a poznámku, ktorá sa zobrazí na obrazovke strateného zariadenia. Stav ochrany zariadenia sa zmení na Stratené.

Vypnúť režim strateného zariadenia

apple_icon

Táto možnosť je dostupná len v rámci iOS ABM. Stav ochrany zariadenia sa zmení a zariadenie bude opäť možné normálne používať.

cloud_antitheft_action_settings

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.


note

Spúšťače klientskych úloh na mobilných zariadeniach

Pre klientske úlohy na mobilných zariadeniach sú k dispozícii iba tieto spúšťače:

Čo najskôr

Spúšťač pri vstupe do dynamickej skupiny

Klientske úlohy s inými ako vyššie uvedenými spúšťačmi zlyhajú a zobrazí sa správa Typ spúšťača nie je podporovaný.