ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ikona stavu

Ikona nachádzajúca sa vedľa ukazovateľa priebehu úlohy poskytuje dodatočné informácie. Zobrazuje, či existujú plánované spustenia pre danú úlohu, ako aj výsledok dokončených úloh. Tieto informácie zhromažďuje ESET PROTECT Server. Pomocou ikony môžu byť znázornené tieto stavy:

play_hover Spustené

Úloha je spustená pre aspoň jeden cieľ, nie sú žiadne iné naplánované alebo neúspešne vykonané úlohy. Toto platí aj v prípade, že úlohy už boli na niektorých cieľoch vykonané.

icon_success Úspešné

Úloha bola úspešne dokončená na všetkých cieľoch, nie sú žiadne iné naplánované alebo spustené úlohy.

validation-status-icon-warning Chyba

Vykonanie úlohy je ukončené pre všetky ciele, avšak aspoň na jednom počítači vykonanie úlohy zlyhalo. Nie sú naplánované žiadne ďalšie spustenia úloh.

icon_clock Plánované

Úloha je naplánovaná na spustenie, avšak zatiaľ nie sú spustené žiadne úlohy.

icon_planned_running Plánované/spustené

Úloha má naplánované spustenie (z minulosti alebo v budúcnosti). Žiadne spustenia nezlyhali a aspoň jedna úloha je práve spustená.

icon_planned_success Plánované/úspešné

Úloha má naplánované spustenia (z minulosti alebo naplánované v budúcnosti), nie sú žiadne prebiehajúce alebo neúspešne vykonané úlohy a aspoň jedna úloha bola úspešne ukončená.

icon_planned_error Plánované/chyba

Úloha má naplánované spustenie (z minulosti alebo naplánované v budúcnosti), nie sú žiadne prebiehajúce úlohy a aspoň jedna úloha zlyhala. Toto platí aj v prípade, že úlohy už boli na niektorých cieľoch úspešne vykonané.