ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Podrobnosti úlohy

Kliknutím na úlohu a následne na Zobraziť podrobnosti zobrazíte podrobné informácie o úlohe na nasledujúcich kartách:

Súhrn

Táto karta obsahuje prehľad nastavení úlohy.

Vykonania

Karta Vykonania zobrazuje zoznam počítačov s výsledkom vykonania klientskych úloh. Karta Vykonania nie je dostupná pre serverové úlohy.

Ak je počet vykonaní príliš veľký, môžete použiť filter pre jednoduchšie vyhľadávanie.

Kliknutím na Pridať filter môžete filtrovať zvolené vykonania podľa stavu:

Plánovanéáno (klientska úloha je naplánovaná na spustenie), nie (klientska úloha bola vykonaná).

Posledný stavŽiadny stav, Spustené, Dokončené, Neúspešné.

Filter môžete zmeniť alebo vypnúť a zobraziť tak všetky počítače bez ohľadu na ich stav.

Po kliknutí na konkrétny riadok v stĺpci Názov počítača alebo Popis počítača sa zobrazia ďalšie akcie:

icon_history História – vybraním tejto možnosti si zobrazíte podrobnosti o vykonaní klientskej úlohy vrátane času Výskytu, Produktu, Stavu priebehu, Popisu priebehuSprávy sledovania (ak je daná možnosť dostupná). Pomocou správy sledovania môžete preskúmať príčinu zlyhania klientskej úlohy.

 


note

Ak v tabuľke História nevidíte žiadne položky, nastavte filter Výskyt na dlhšie trvanie.

Pri inštalácii starších produktov spoločnosti ESET sa v správe sledovania zobrazí informácia: Úloha bola doručená spravovanému produktu.

details_default Podrobnosti – kliknutím si zobrazíte podrobnosti o vybranom počítači.

cloud_ct_drill_down_history

Spúšťače

Karta Spúšťače je dostupná len pre klientske úlohy a zobrazuje zoznam spúšťačov pre zvolenú klientsku úlohu. Pre správu spúšťača kliknite na daný spúšťač a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

edit_default Upraviť

Úprava vybraného spúšťača.

restart_default Znova spustiť čo najskôr

Spustenie klientskej úlohy znova (čo najskôr) pomocou už existujúceho spúšťača bez potreby akýchkoľvek úprav.

delete_default Vymazať

Úplné odstránenie zvoleného spúšťača. Na vymazanie viacerých spúšťačov použite začiarkavacie polia na ľavej strane a kliknite na tlačidloVymazať.

duplicate_default Duplikovať

Duplikovanie umožňuje vytvorenie nového spúšťača na základe označenej správy, pričom je nevyhnutné zadať pre duplikát nový (odlišný) názov.

cloud_ct_details_triggers