ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Synchronizácia so službou Microsoft Intune (Android)

Ak používate Microsoft Intune, môžete synchronizovať svoj účet Microsoft Intune s konzolou ESET PROTECT a spravovať tak svoje zariadenia Android zaregistrované v službe Microsoft Intune pomocou konzoly ESET PROTECT.


note

Požiadavky

Pripravte svoj účet Microsoft Intune na registráciu zariadenia Android.

Prepojte Microsoft Intune s účtom Managed Google Play.

Zariadenia zaregistrujte ako Android Enterprise.

Ešte pred registráciou premigrujte zariadenia zaregistrované s nastaveným Správcom zariadenia Android.

1.V ESET PROTECT Web Console kliknite na Viac > Nastavenia > Synchronizácia so službou Microsoft Intune.

2.Kliknite na Získať token.

3.Prihláste sa pomocou účtu Microsoft Intune.

4.Po úspešnom prihlásení sa vyžaduje povolenie pre ESET PROTECT. Skontrolujte poskytnuté informácie a pokračujte kliknutím na Prijať. Tým sa pridá platný overovací token do vašej inštancie ESET PROTECT.


important

Ak sa vyskytne akýkoľvek problém s procesom importu overovacieho tokenu, podrobnosti o riešení problému nájdete v infoboxe.

cloud_cmdm_intune_infobox

5.V časti Nastavenia registrácie vyberte jednu z metód registrácie:

oZaregistrovať všetky zariadenia Android – všetky zariadenia so systémom Android v účte Microsoft Intune budú automaticky zaregistrované v konzole ESET PROTECT.

oZaregistrovať zariadenia Android pre všetkých používateľov – v konzole ESET PROTECT budú zaregistrované len zariadenia so systémom Android s priradeným používateľom v účte Microsoft Intune.

oZaregistrovať zariadenia Android zo skupín Microsoft Intune – v konzole ESET PROTECT budú zaregistrované len zariadenia so systémom Android, ktoré sú súčasťou vybraných skupín Microsoft Intune.

6.Vyberte licenciu použitú na aktiváciu zaregistrovaných zariadení so systémom Android.

7.Vyberte nadradenú skupinu, do ktorej budú patriť zaregistrované zariadenia so systémom Android po registrácii.

8.Oznámenia (predvolene zapnuté) – automatické odosielanie oznámení každému zariadeniu, ak ochrana nebola aktivovaná. Oznámenia informujú používateľov, že ochrana je na ich zariadeniach nainštalovaná a mali by ju aktivovať otvorením aplikácie ESET Endpoint Security zo svojho pracovného profilu. Na zariadenie môžu byť odoslané až tri oznámenia: päť dní, sedem dní a deväť dní po registrácii. Kliknutím na Prispôsobiť môžete prispôsobiť správu v oznámení.

9.Kliknutím na Použiť nastavenia registrácie sa uložia a použijú všetky vybrané parametre registrácie.

Zariadenia Android zaregistrované v službe Microsoft Intune teraz možno spravovať prostredníctvom ESET PROTECT aj Microsoft Intune.


note

Keď zaregistrujete zariadenie so systémom Android vo verzii 9 a novších prostredníctvom služby Microsoft Intune alebo VMware Workspace ONE, produkt ESET Endpoint Security for Android vo verzii 3.5 a novších bude ignorovať nasledujúce nastavenia politík:

Bezpečnosť zariadenia

Kontrola aplikácií

Anti-Theft