Požiadavky

Nato, aby mohol nástroj ESET PROTECT Cloud správne fungovať, musia byť splnené nasledujúce požiadavky:

Pre správne fungovanie ESET PROTECT Cloud musia byť vo vašom sieťovom firewalle povolené nasledujúce domény a porty:

Doména

Protokol

Port

Služba/Komponent

Popis

eba.eset.com

TCP

443

ESET Business Account

 

msp.eset.com

TCP

443

ESET MSP Administrator

 

identity.eset.com

TCP

443

ESET Identity Server

 

protect.eset.com

TCP

443

ESET PROTECT Cloud

 

eu02.protect.eset.com

TCP

443

ESET PROTECT Cloud Web Console

Umiestnenie: Európa

us02.protect.eset.com

TCP

443

Umiestnenie: USA

jp02.protect.eset.com

TCP

443

Umiestnenie: JAPONSKO

*.a.ecaserver.eset.com

TCP

443

Spojenie medzi agentom a ESET PROTECT Cloud

 

edf.eset.com

TCP

443

Live Installer

 

repository.eset.com

TCP

80

Repozitár potrebný pre nasadenie

epns.eset.com

TCP

8883

Spojenie pre službu EPNS (pokyny na prebudenie)

 

eu.mdm.eset.com (Európa)

us.mdm.eset.com (USA)
jp.mdm.eset.com (Japonsko)

TCP

443

Cloud MDM

Registrácia

checkin.eu.eset.com (Európa)

checkin.us.eset.com (USA)

checkin.jp.eset.com (Japonsko)

TCP

443

Pripojenie zariadenia (check-in)

mdmcomm.eu.eset.com (Európa)

mdmcomm.us.eset.com (USA)
mdmcomm.jp.eset.com (Japonsko)

TCP

443

Komunikácia

mdm.eset.com (Globálne)

TCP

443

Registrácia mobilných zariadení s obmedzenými možnosťami vstupu

 

TCP

139

ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool

(Cieľové porty zo strany nástroja Remote Deployment Tool)

Použitie zdieľania ADMIN$

 

TCP

445

Priamy prístup k zdieľaným zdrojom pomocou TCP/IP počas vzdialenej inštalácie (alternatíva k TCP 139)

 

UDP

137

Preklad IP adries počas vzdialenej inštalácie

 

UDP

138

Prehľadávanie počas vzdialenej inštalácie