Požiadavky

Nato, aby mohol nástroj ESET PROTECT Cloud správne fungovať, musia byť splnené nasledujúce požiadavky:

Pre správne fungovanie ESET PROTECT Cloud musia byť vo vašom sieťovom firewalle povolené nasledujúce domény a porty:

Doména

Typ portu/Číslo portu

Popis

eba.eset.com

TCP/443

ESET Business Account

mps.eset.com

TCP/443

ESET MSP Administrator

identity.eset.com

TCP/443

ESET Identity Server

protect.eset.com

TCP/443

ESET PROTECT Cloud

eu02.protect.eset.com

TCP/443

Lokalita ESET PROTECT Cloud Web Console: Európa

us02.protect.eset.com

TCP/443

Lokalita ESET PROTECT Cloud Web Console: USA

jp02.protect.eset.com

TCP/443

Lokalita ESET PROTECT Cloud Web Console: JAPONSKO

*.a.ecaserver.eset.com

TCP/443

Spojenie medzi agentom a ESET PROTECT Cloud

edf.eset.com

TCP/443

ESET PROTECT Live Installer

repository.eset.com

TCP/80

ESET PROTECT Live Installer. Repozitár potrebný pre nasadenie.

epns.eset.com

TCP/8883

Spojenie pre službu EPNS (pokyny na prebudenie)

eu.mdm.eset.com (Európa)

us.mdm.eset.com (USA)
jp.mdm.eset.com (Japonsko)

TCP/443

Registrácia v Cloud MDM

checkin.eu.eset.com (Európa)

checkin.us.eset.com (USA)

checkin.jp.eset.com (Japonsko)

TCP/443

Cloud MDM check-in

mdmcomm.eu.eset.com (Európa)

mdmcomm.us.eset.com (USA)
mdmcomm.jp.eset.com (Japonsko)

TCP/443

Komunikácia s Cloud MDM

ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool

Protokol

Port

Použitie

Popis

TCP

139

Cieľový port zo strany nástroja ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool

Použitie zdieľania ADMIN$

TCP

445

Cieľový port zo strany nástroja ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool

Priamy prístup k zdieľaným zdrojom pomocou TCP/IP počas vzdialenej inštalácie (alternatíva k TCP 139)

UDP

137

Cieľový port zo strany nástroja ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool

Preklad IP adries počas vzdialenej inštalácie

UDP

138

Cieľový port zo strany nástroja ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool

Prehľadávanie počas vzdialenej inštalácie