ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Rozdiely medzi lokálnou a cloudovou konzolou na správu

ESET PROTECT obsahuje všetky kľúčové funkcie a možnosti, ktoré poznáte z konzoly ESET PROTECT On-Prem, no toto riešenie bolo upravené tak, aby vyhovovalo potrebám cloudovej správy. Môžete migrovať z konzoly ESET PROTECT On‑prem do prostredia ESET PROTECT.

Tabuľka nižšie obsahuje hlavné rozdiely medzi ESET PROTECT a ESET PROTECT On-Prem.

Hlavný rozdiel

ESET PROTECT

ESET PROTECT On-Prem

Prevádzkovanie

Beží v cloudovom prostredí spravovanom spoločnosťou ESET.

Beží vo vašom fyzickom alebo virtuálnom prostredí.

Obmedzenie počtu spravovaných zariadení

50 000 klientskych zariadení.

Obmedzenie závisí od hardvéru servera.

Podporované verzie produktov

Firemné produkty verzie 6 a vyššej.

Firemné produkty verzie 4 a vyššej.

Súčasti

ESET Management Agent

RD Sensor

Nástroj na nasadenie (Deployment Tool)

CloudMDM

ESET Management Agent

RD Sensor

Nástroj na nasadenie (Deployment Tool)

MDM

Active Directory

Synchronizácia s Active Directory je k dispozícii prostredníctvom nástroja ESET Active Directory Scanner.

Synchronizácia s Active Directory je k dispozícii.

Správa mobilných zariadení (MDM)

Správa mobilných zariadení je štandardne dostupná cez CloudMDM.

Medzi možnosťami registrácie je k dispozícii aj registrácia zariadení Android s obmedzenými možnosťami vstupu.

Správa mobilných zariadení (MDM) je možná prostredníctvom ESET PROTECT On-Prem MDM.

 


warning

Komponent Správa mobilných zariadení/Mobile Device Connector (MDM/MDC) v rámci produktu ESET PROTECT dosiahol koniec životného cyklu v januári 2024. Viac informácií nájdete v tomto článku. Odporúčame vám migrovať na cloudovú správu mobilných zariadení.

Certifikáty

Správa certifikátov je riadená spoločnosťou ESET.

Používateľ môže vytvoriť, upraviť alebo importovať/exportovať certifikáty a certifikačné autority.

Prístupové práva

Správa prístupových práv bola presunutá do portálu ESET Business Account. Pomocou vlastných oprávnení je však možné nastaviť prístup k určitým funkciám ESET PROTECT pre konkrétneho používateľa.

Pokročilý bezpečnostný model prístupových práv s viacerými klientmi (multitenancy) možno spravovať z rozhrania ESET PROTECT On-Prem.

Správa licencií

Správa licencií bola kompletne presunutá do portálu ESET Business Account.

Správa licencií prebieha čiastočne v nástroji ESET PROTECT On-Prem a čiastočne v portáli ESET Business Account.

Ako pridať počítače

Počítače je možné pridať pomocou synchronizácie s Active Directory, prostredníctvom reportu z nástroja RD Sensor, ako aj pomocou inštalačných skriptov GPO a SCCM.

Počítače je možné pridať pomocou synchronizácie s Active Directory, prostredníctvom reportu z nástroja RD Sensor, pomocou inštalačných skriptov GPO a SCCM, manuálne pridaním nového zariadenia a použitím úlohy na nasadenie agenta alebo lokálnou inštaláciou agenta.

Dodatočné vrstvy ochrany

Správa zraniteľností a záplat

ESET LiveGuard

ESET Full Disk Encryption

ESET Inspect


important

ESET PROTECT podporuje iba ESET Inspect, nie ESET Inspect On-Prem. V prípade migrácie z ESET PROTECT On-Prem na ESET PROTECT nebudete môcť spravovať ESET Inspect On-Prem prostredníctvom nástroja ESET PROTECT. Z nástroja ESET PROTECT však môžete spravovať ESET Inspect.

ESET LiveGuard

ESET Full Disk Encryption

ESET Inspect On-Prem