Rozdiely medzi lokálnou a cloudovou konzolou na správu

ESET PROTECT Cloud obsahuje všetky kľúčové funkcie a možnosti, ktoré poznáte z ESET PROTECT, no toto riešenie bolo upravené tak, aby vyhovovalo potrebám cloudovej správy. Z ESET PROTECT môžete migrovať na ESET PROTECT Cloud.

Tabuľka nižšie obsahuje hlavné rozdiely medzi ESET PROTECT Cloud a ESET PROTECT.

Hlavný rozdiel

ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT

Prevádzkovanie

Beží v cloudovom prostredí spravovanom spoločnosťou ESET.

Beží vo vašom fyzickom alebo virtuálnom prostredí.

Obmedzenie počtu spravovaných zariadení

50 000 klientskych zariadení.

Obmedzenie závisí od hardvéru servera.

Podporované verzie produktov

Firemné produkty verzie 6 a vyššej.

ESET Inspect Cloud


important

ESET PROTECT Cloud podporuje iba ESET Inspect Cloud, nie ESET Inspect. V prípade migrácie z ESET PROTECT na ESET PROTECT Cloud nebudete môcť spravovať ESET Inspect prostredníctvom nástroja ESET PROTECT Cloud. Môžete však prejsť na ESET Inspect Cloud, ktorý umožňuje správu z ESET PROTECT Cloud.

Firemné produkty verzie 4 a vyššej.

ESET Inspect

Súčasti

ESET Management Agent

RD Sensor

Nástroj na nasadenie (Deployment Tool)

CloudMDM

ESET Management Agent

RD Sensor

Nástroj na nasadenie (Deployment Tool)

MDM

Active Directory

Synchronizácia s Active Directory je k dispozícii prostredníctvom nástroja ESET Active Directory Scanner.

Synchronizácia s Active Directory je k dispozícii.

Správa mobilných zariadení (MDM)

Správa mobilných zariadení je štandardne dostupná cez CloudMDM.

Medzi možnosťami registrácie je k dispozícii aj registrácia zariadení Android s obmedzenými možnosťami vstupu.

Správa mobilných zariadení (MDM) je možná prostredníctvom ESET PROTECT MDM.

Certifikáty

Správa certifikátov je riadená spoločnosťou ESET.

Používateľ môže vytvoriť, upraviť alebo importovať/exportovať certifikáty a certifikačné autority.

Prístupové práva

Správa prístupových práv bola presunutá do portálu ESET Business Account. Pomocou vlastných oprávnení je však možné nastaviť prístup k určitým funkciám ESET PROTECT Cloud pre konkrétneho používateľa.

Pokročilý bezpečnostný model prístupových práv s viacerými klientmi (multitenancy) je spravovateľný z rozhrania ESET PROTECT.

Správa licencií

Správa licencií bola kompletne presunutá do portálu ESET Business Account.

Správa licencií prebieha čiastočne v ESET PROTECT a čiastočne v portáli ESET Business Account.

Ako pridať počítače

Počítače je možné pridať pomocou synchronizácie s Active Directory, prostredníctvom reportu z nástroja RD Sensor, ako aj pomocou inštalačných skriptov GPO a SCCM.

Počítače je možné pridať pomocou synchronizácie s Active Directory, prostredníctvom reportu z nástroja RD Sensor, pomocou inštalačných skriptov GPO a SCCM, manuálne pridaním nového zariadenia a použitím úlohy na nasadenie agenta alebo lokálnou inštaláciou agenta.