ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pridanie počítačov prostredníctvom nástroja RD Sensor

Najjednoduchší spôsob, ako nájsť nespravovaný počítač vo vašej sieti, je použitie nástroja RD Sensor. RS Sensor monitoruje sieť, v ktorej je nasadený, pričom ak dôjde k pripojeniu nového zariadenia do siete bez agenta, RD Sensor nahlási túto informáciu do ESET PROTECT. Komponent RD Sensor nie je možné nasadiť pomocou inštalátora Live Installer. Pre nasadenie nástroja RD Sensor vo vašej sieti postupujte podľa krokov inštalácie popísaných v kapitole Inštalácia nástroja RD Sensor.

V časti Reporty prejdite do sekcie Počítače a kliknite na report s označením Neautorizované počítače.

cloud_using_rd_sensor

Report Neautorizované počítače teraz zobrazuje počítače nájdené nástrojom RD Sensor. Informácie hlásené nástrojom RD Sensor môžete upraviť pomocou politiky.

Ak chcete do ESET PROTECT pridať počítače nájdené nástrojom RD Sensor, stiahnite si report vo formáte .csv. Tento zoznam následne použite v nástroji Deployment Tool pomocou možnosti Importovať zoznam počítačov.

cloud_fs_rd_sensor_add_computer

Výsledky vyhľadávania nástroja RD Sensor sú zapísané do protokolu detectedMachines.log. Tento protokol obsahuje zoznam počítačov nájdených vo vašej sieti. Protokol detectedMachines.log sa nachádza v nasledujúcich umiestneniach:

Windows
C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\detectedMachines.log

Linux
/var/log/eset/RogueDetectionSensor/detectedMachines.log