ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Lokálne nasadenie agenta

Prvým krokom je vytvorenie alebo stiahnutie inštalačného balíka. Tento balík je následne sprístupnený pomocou zdieľaného priečinka, USB kľúča alebo e‑mailu.


important

Inštalačný balík musí byť na klientskom zariadení nainštalovaný správcom alebo používateľom s oprávneniami správcu.


note

Lokálne nasadenie odporúčame použiť len v prípade malých sietí (do 50 počítačov). Vo väčších sieťach môžete nasadiť ESET Management Agenta pomocou GPO alebo SCCM.

Prejdite do sekcie Inštalátory a vyberte si požadovaný inštalačný balík.

Sú dostupné tieto spôsoby lokálneho nasadenia:

Vytvorenie inštalátora agenta (obsahujúceho aj bezpečnostný produkt ESET) (Windows, macOS)

Vytvorenie inštalačného skriptu agenta (Linux, macOS)


important

Z dôvodu zabezpečenia správneho pripojenia k nástroju ESET PROTECT je ESET Management Agent dodávaný s prednastavenou konfiguráciou, čo znamená, že prostredníctvom politiky ESET Management Agenta je možné upravovať nastavenia ESET Management Agenta len v obmedzenom rozsahu.