Lokálne nasadenie agenta

Táto metóda nasadzovania je určená na lokálne inštalácie. Prvým krokom je vytvorenie alebo stiahnutie inštalačného balíka. Tento balík je následne sprístupnený pomocou zdieľaného priečinka, USB kľúča alebo e-mailu.


important

Inštalačný balík musí byť na klientskom zariadení nainštalovaný správcom alebo používateľom s oprávneniami správcu.


note

Lokálne nasadenie odporúčame použiť len v prípade malých sietí (do 50 počítačov). Vo väčších sieťach môžete nasadiť ESET Management Agenta pomocou GPO alebo SCCM.

Prejdite do sekcie Inštalátory a vyberte si požadovaný inštalačný balík.

Sú dostupné tieto spôsoby lokálneho nasadenia:

Vytvorenie inštalátora agenta obsahujúceho aj bezpečnostný produkt ESET (Windows/macOS)

Vytvorenie inštalátora agenta (Linux)

Vytvorenie inštalátora agenta (macOS)


important

Z dôvodu zabezpečenia správneho pripojenia k nástroju ESET PROTECT Cloud je ESET Management Agent dodávaný s prednastavenou konfiguráciou, čo znamená, že prostredníctvom politiky je možné upravovať jeho nastavenia len v obmedzenom rozsahu.