ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vytvorenie inštalačného skriptu agenta – Linux/macOS

Tento typ nasadenia agenta je užitočný v prípade, že vám nevyhovuje vzdialené ani lokálne nasadenie. Inštalačný skript agenta môžete distribuovať prostredníctvom e‑mailu a nasadenie ponechať na používateľovi. Inštalačný skript agenta môžete tiež spustiť z vymeniteľného média (napr. z USB kľúča).

Inštalačný skript agenta pre systém macOS/Linux môžete vytvoriť niekoľkými spôsobmi:

Rýchle odkazy > Zariadenia macOS alebo Zariadenia Linux

Inštalátory > Vytvoriť inštalátor > macOS alebo Linux

Prehliadka produktu ESET PROTECT

Kliknite na Prispôsobiť inštalátor > Najskôr nasadiť agenta (inštalačný skript).

1.Ak súhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET, označte možnosť Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov.

2.Nadradená skupina – vyberte Nadradenú skupinu, do ktorej ESET PROTECT Web Console zaradí počítač po inštalácii Agenta.

Môžete vybrať existujúcu statickú skupinu alebo vytvoriť novú, do ktorej bude zariadenie pridané po nasadení inštalátora.

Výberom nadradenej skupiny sa do inštalátora pridajú všetky politiky aplikované na túto skupinu.

Výber nadradenej skupiny nemá vplyv na umiestnenie inštalátora. Po vytvorení je inštalátor umiestnený do prístupovej skupiny aktuálneho používateľa. Prístupová skupina nastavuje statickú skupinu objektu a prístup k objektu na základe prístupových práv používateľa.

Nadradená skupina je povinná, ak používate ESET Business Account s lokalitami alebo ESET MSP Administrator, a nepovinná, ak používate ESET Business Account bez lokalít.

3.arrow_down_business Prispôsobiť viac nastavení

4.Kliknite na Uložiť a stiahnuť.

5.Extrahujte stiahnutý archív na klientskom počítači, na ktorom chcete nasadiť ESET Management Agenta.

6.Spustite skript PROTECTAgentInstaller.sh (Linux alebo macOS), ktorý vykoná inštaláciu Agenta Postupujte podľa podrobných inštrukcií inštalácie Agenta:

Nasadenie agenta na Linux

Nasadenie agenta na macOS


note

ESET PROTECT podporuje automatickú aktualizáciu ESET Management Agentov na spravovaných počítačoch.

 

arrow_down_business Nasadenie z vlastného vzdialeného umiestnenia