Správanie inštalátora ESET PROTECT Live Installer

Po vytvorení je inštalátor ESET PROTECT Live Installer uložený v ESET PROTECT Cloud a bude sa správať tak ako je popísané v tabuľke nižšie.

Akcia

Správanie odkazu na stiahnutie inštalátora ESET PROTECT Live Installer

Správanie stiahnutého inštalátora ESET PROTECT Live Installer

ESET PROTECT Live Installer bol odstránený z ESET PROTECT Cloud.

Odkaz na stiahnutie je vypnutý.

Kópie inštalátora ESET PROTECT Live Installer stiahnuté pred jeho odstránením prestanú fungovať.

ESET PROTECT Live Installer sa už nenachádza v repozitári.

Odkaz na stiahnutie je vypnutý. Vedľa inštalátora sa zobrazí upozornenie Vybraný balík sa nenachádza v repozitári.

Kópie inštalátora ESET PROTECT Live Installer stiahnuté pred modifikáciou prestanú fungovať.

Dôjde k zmene politiky, ktorá je súčasťou inštalátora ESET PROTECT Live Installer.

Zmena v politike sa neprejaví v existujúcich kópiách inštalátora ESET PROTECT Live Installer a odkaz na stiahnutie poskytne inštalátor s politikami, ktoré boli definované pri jeho počiatočnom vytvorení.  

Ak chcete, aby sa zmeny prejavili v inštalátorovi, budete musieť vytvoriť nový inštalátor s aktualizovanou politikou.

Inštalátor bude fungovať, ale nainštaluje váš produkt ESET s politikami, ktoré boli definované pri jeho počiatočnom vytvorení.

Dôjde k odstráneniu politiky, ktorá je súčasťou inštalátora ESET PROTECT Live Installer.

Vedľa inštalátora sa zobrazí upozornenie Odkazovaná politika nie je prístupná a odkaz na stiahnutie bude vypnutý. Vytvorte si duplikát inštalátora a priraďte k nemu novú politiku.

Kópie inštalátora ESET PROTECT Live Installer stiahnuté pred jeho odstránením prestanú fungovať.

Dôjde k zmene skupiny, ktorá je súčasťou inštalátora ESET PROTECT Live Installer.

Táto zmena nebude mať vplyv na existujúce inštalátory a počítač bude priradený k aktualizovanej/premiestnenej skupine po tom, ako sa pripojí k ESET PROTECT Cloud.

Dôjde k odstráneniu skupiny, ktorá je súčasťou inštalátora ESET PROTECT Live Installer.

Inštalátor sa bude správať tak, akoby k nemu nebola priradená žiadna skupina. Inštalátor bude priradený k predvolenej skupine Stratené a nájdené.

Životnosť inštalátora ESET PROTECT Live Installer

Inštalátory ESET PROTECT Live Installer sú po vytvorení platné 6 mesiacov. Pre obnovenie odkazu na stiahnutie existujúceho inštalátora prejdite do sekcie Inštalátory, označte existujúci inštalátor a zvoľte možnosť Zobraziť odkaz na stiahnutie. Stiahnite si platný inštalátor z nového odkazu.