ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vytvorenie Live Installer obsahujúceho agenta aj bezpečnostný produkt ESET – Windows/macOS

Inštalačný balík zahŕňajúci agenta a bezpečnostný produkt ESET pre Windows/macOS je možné vytvoriť niekoľkými spôsobmi:

Rýchle odkazy > Zariadenia Windows alebo Zariadenia macOS

Inštalátory > Vytvoriť inštalátor > Windows alebo macOS

Prehliadka produktu ESET PROTECT

1.Nastavenia ochrany a inštalácie – Označením začiarkavacieho políčka vedľa príslušného nastavenia bude dané nastavenie použité v rámci inštalácie.

Iba Windows:

oZapnúť systém spätnej väzby ESET LiveGrid® (odporúčané)

oZapnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií – podrobnejšie informácie nájdete v našom článku databázy znalostí.

Ak súhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET, označte možnosť Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov.

2.Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov pre produkty ESET.

3.Kliknite na možnosť Stiahnuť a stiahnite inštalačný balík alebo zvoľte inú možnosť distribúcie inštalačného balíka.

Kliknite na Prispôsobiť inštalátor pre prispôsobenie inštalačného balíka:

4.Distribúcia – vyberte možnosť Stiahnuť alebo odoslať inštalátor, prípadne použiť ESET Remote Deployment Tool (Windows) alebo Stiahnuť alebo odoslať inštalátor (macOS).


note

Ak ste zvolili iný typ inštalátora, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

Najskôr nasadiť agenta (inštalačný skript)

Použiť na nasadenie GPO alebo SCCM

5.Súčasti – vyberte si z nasledujúcich možností:

Management Agent – ak v Súčastiach nevyberiete žiadne ďalšie položky, inštalátor bude zahŕňať iba ESET Management Agenta. Túto možnosť vyberte v prípade, že chcete nainštalovať bezpečnostný produkt ESET na klientsky počítač neskôr alebo na klientskom počítači už bezpečnostný produkt nainštalovaný je.

Bezpečnostný produkt – obsahuje bezpečnostný produkt ESET s ESET Management Agentom. Túto možnosť vyberte v prípade, že na klientskom počítači nie je nainštalovaný žiadny bezpečnostný produkt ESET a chcete ho nainštalovať pomocou ESET Management Agenta. V inštalátore pre systém macOS nie je možné zrušiť výber bezpečnostného produktu ESET.

Iba Windows: Šifrovanie celého disku – zahrnutie ESET Full Disk Encryption do inštalátora. Táto možnosť je dostupná len v prípade, ak je aktívna licencia na produkt ESET Full Disk Encryption.

Iba Windows: ESET Inspect Connector – do inštalátora sa zahrnie ESET Inspect Connector. Táto možnosť je dostupná len v prípade, ak je aktívna licencia na produkt ESET Inspect.


important

Chýbajúce začiarkavacie políčko produktu ESET

Ak začiarkavacie políčko produktu ESET (Full Disk Encryption alebo ESET Inspect Connector) chýba alebo nie je automaticky zaškrtnuté po výbere nadradenej skupiny, znamená to, že nemáte licenciu k produktu alebo licencia produktu nie je pridelená lokalite v ESET Business Account alebo spoločnosti v ESET MSP Administrator, pre ktorú ste vybrali nadradenú skupinu, aj keď máte prístupové práva k licencii. Prideľte licenciu produktu ESET lokalite(v rámci ESET Business Account) alebo spoločnosti(v rámci ESET MSP Administrator). Následne bude začiarkavacie políčko produktu ESET možné použiť a produkt ESET zahrnúť do inštalátora.

6.Ak súhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET, označte možnosť Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov.

7.Nadradená skupina – vyberte Nadradenú skupinu, do ktorej ESET PROTECT Web Console zaradí počítač po inštalácii Agenta.

Môžete vybrať existujúcu statickú skupinu alebo vytvoriť novú, do ktorej bude zariadenie pridané po nasadení inštalátora.

Výberom nadradenej skupiny sa do inštalátora pridajú všetky politiky aplikované na túto skupinu.

Výber nadradenej skupiny nemá vplyv na umiestnenie inštalátora. Po vytvorení je inštalátor umiestnený do prístupovej skupiny aktuálneho používateľa. Prístupová skupina nastavuje statickú skupinu objektu a prístup k objektu na základe prístupových práv používateľa.

Nadradená skupina je povinná, ak používate ESET Business Account s lokalitami alebo ESET MSP Administrator, a nepovinná, ak používate ESET Business Account bez lokalít.

8. arrow_down_business Prispôsobiť viac nastavení

9. Kliknite na Dokončiť alebo Nastavenia produktu.

10. arrow_down_business Bezpečnostný produkt

Iba Windows: Ak ste v kroku č. 2 vybrali Full Disk Encryption alebo ESET Inspect Connector, môžete upraviť aj ich nastavenia.

arrow_down_business Šifrovanie celého disku

arrow_down_business ESET Inspect Connector

11. Kliknite na Dokončiť.

12. Inštalačný balík Live Installer je možné distribuovať viacerými spôsobmi:

Kliknutím na duplicate_default skopírujete odkaz na stiahnutie balíka Live Installer, aby ste ho mohli rozposlať používateľom a umožniť im tak stiahnuť a nainštalovať si balík Live Installer.

Kliknutím na Stiahnuť si stiahnete inštalačný balík Live Installer, aby ste ho mohli sprostredkovať používateľom osobne, prípadne ho môžete nahrať na spoločné úložisko, kam majú ostatní používatelia prístup.

Iba Windows: Použite nástroj Remote Deployment Tool na vzdialené nasadenie inštalačného balíka Live Installer.

Kliknite na icon_email a použite server SMTP v rámci ESET PROTECT na zaslanie e‑mailovej správy s odkazom na stiahnutie balíka Live Installer na adresy vybraných používateľov.

oAk chcete pridať používateľa, kliknite na Pridať, vyplňte pole E‑mailová adresa a stlačte Enter alebo kliknite na icon_save_hover. Voliteľne môžete kliknúť na Vytvoriť používateľa, zadať Meno používateľa a kliknúť na Uložiť. Podrobnosti o používateľovi môžete upraviť v časti Používatelia počítača. Kliknite na možnosť Zobraziť ukážku e‑mailu, z roletového menu vyberte Jazyk e‑mailu a kliknite na Uložiť.

oAk chcete pridať viacero používateľov, kliknite na Viac > Pridať používateľov (a pridajte adresu používateľa zo sekcie Používatelia počítača), prípadne kliknite na Viac > Import CSV alebo Vložiť zo schránky (a naimportujte vlastný zoznam adries zo súboru CSV, kde sú použité oddeľovače).


important

Po vytvorení sa inštalátor Live Installer bude správať podľa tejto tabuľky.

Live Installer si vyžaduje pripojenie na internet a nefunguje na počítači, ktorý je offline.

Live Installer na systéme macOS si vyžaduje priame pripojenie na internet (potrebné na pripojenie k serverom ESET) a nefunguje na počítači so systémom macOS pripojeným na internet cez proxy bez priameho pripojenia na internet.


note

ESET PROTECT podporuje automatickú aktualizáciu ESET Management Agentov na spravovaných počítačoch.

13. Spustite súbor inštalačného balíka na klientskom počítači. Balík Live Installer stiahne ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt ESET kompatibilný s platformou operačného systému počítača (x86, x64, ARM64). Tento inštalačný balík nainštaluje ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt ESET na zariadenie a pripojí ho k ESET PROTECT. Inštalátor produktu ESET Endpoint Antivirus/Security vytvorený v konzole ESET PROTECT podporuje Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops a Windows 10 v režime viacerých relácií (multi-session). Podrobné inštrukcie nájdete v sprievodcovi inštaláciou pre systém Windows alebo macOS.