Vytvorenie inštalátora agenta obsahujúceho aj bezpečnostný produkt ESET – Windows/macOS

Inštalačný balík zahŕňajúci agenta a bezpečnostný produkt ESET pre Windows/macOS je možné vytvoriť niekoľkými spôsobmi:

Rýchle odkazy > Zariadenia Windows alebo Zariadenia macOS

Inštalátory > Vytvoriť inštalátor > Windows alebo macOS

Prehliadka ESET PROTECT

1.Nastavenia ochrany a inštalácie – Označením začiarkavacieho políčka vedľa príslušného nastavenia bude dané nastavenie použité v rámci inštalácie.

Iba Windows:

oZapnúť systém spätnej väzby ESET LiveGrid® (odporúčané)

oZapnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií – podrobnejšie informácie nájdete v našom článku databázy znalostí.

Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

2.Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov pre produkty ESET.

3.Kliknite na možnosť Stiahnuť a stiahnite inštalačný balík alebo zvoľte inú možnosť distribúcie inštalačného balíka.

Kliknite na Prispôsobiť inštalátor pre prispôsobenie inštalačného balíka:

4.Distribúcia – vyberte možnosť Stiahnuť alebo odoslať inštalátor, prípadne použiť ESET Remote Deployment Tool (Windows) alebo Stiahnuť alebo odoslať inštalátor (macOS).


note

Ak ste zvolili iný typ inštalátora, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

Najskôr nasadiť agenta (inštalačný skript)

Použiť na nasadenie GPO alebo SCCM

5.Súčasti – vyberte si z nasledujúcich možností:

Management Agent – ak v Obsahu balíka nevyberiete žiadne ďalšie položky, inštalátor bude zahŕňať iba ESET Management Agenta. Túto možnosť vyberte v prípade, že chcete nainštalovať bezpečnostný produkt ESET na klientsky počítač neskôr alebo na klientskom počítači už bezpečnostný produkt nainštalovaný je.

Bezpečnostný produkt – obsahuje bezpečnostný produkt ESET s ESET Management Agentom. Túto možnosť vyberte v prípade, že na klientskom počítači nie je nainštalovaný žiadny bezpečnostný produkt ESET a chcete ho nainštalovať pomocou ESET Management Agenta. V inštalátore pre systém macOS nie je možné zrušiť výber bezpečnostného produktu ESET.

Iba Windows: Šifrovanie celého disku – šifrovanie je dostupné len v prípade, ak je aktívna licencia na produkt ESET Full Disk Encryption.

Iba Windows: ESET Inspect Connector – do inštalátora sa zahrnie ESET Inspect Connector.

6.Ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov (verzia a typ operačného systému, verzia produktu ESET a ďalšie informácie súvisiace s produktom) spoločnosti ESET, zrušte označenie možnosti Zúčastniť sa programu zlepšovania produktov. Ak ponecháte túto možnosť označenú, telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET.

7.Nadradená skupina (voliteľná) – vyberte Nadradenú skupinu, do ktorej ESET PROTECT Cloud Web Console zaradí počítač po inštalácii Agenta. Môžete vybrať existujúcu statickú skupinu alebo vytvoriť novú, do ktorej bude zariadenie pridané po nasadení inštalátora.

8. arrow_down_business Prispôsobiť viac nastavení

9. Kliknite na Dokončiť alebo Nastavenia produktu.

10. arrow_down_business Bezpečnostný produkt

Iba Windows: Ak ste v kroku č. 2 vybrali Full Disk Encryption alebo ESET Inspect Connector, môžete upraviť aj ich nastavenia.

arrow_down_business Šifrovanie celého disku

arrow_down_business ESET Inspect Connector

11. Kliknite na Dokončiť.

12. Inštalačný balík ESET PROTECT Live Installer je možné distribuovať viacerými spôsobmi:

Kliknutím na duplicate_default skopírujete odkaz na stiahnutie balíka ESET PROTECT Live Installer, aby ste ho mohli rozposlať používateľom a umožniť im tak stiahnuť a nainštalovať si balík ESET PROTECT Live Installer.

Kliknutím na Stiahnuť si stiahnete inštalačný balík ESET PROTECT Live Installer, aby ste ho mohli sprostredkovať používateľom osobne, prípadne ho môžete nahrať na spoločné úložisko, kam majú ostatní používatelia prístup.

Iba Windows: Použite nástroj Remote Deployment Tool na vzdialené nasadenie inštalačného balíka ESET PROTECT Live Installer.

Kliknite na icon_email a použite server SMTP v rámci ESET PROTECT Cloud na zaslanie e‑mailovej správy s odkazom na stiahnutie balíka ESET PROTECT Live Installer na adresy vybraných používateľov.

oAk chcete pridať používateľa, kliknite na Pridať, vyplňte pole E‑mailová adresa a stlačte Enter alebo kliknite na icon_save_hover. Voliteľne môžete kliknúť na Vytvoriť používateľa, zadať Meno používateľa a kliknúť na Uložiť. Podrobnosti o používateľovi môžete upraviť v časti Používatelia počítača. Kliknite na možnosť Zobraziť ukážku e‑mailu, z roletového menu vyberte Jazyk e‑mailu a kliknite na Uložiť.

oAk chcete pridať viacero používateľov, kliknite na Viac > Pridať používateľov (a pridajte adresu používateľa zo sekcie Používatelia počítača), prípadne kliknite na Viac > Import CSV alebo Vložiť zo schránky (a naimportujte vlastný zoznam adries zo súboru CSV, kde sú použité oddeľovače).


important

Po vytvorení sa inštalátor ESET PROTECT Live Installer bude správať podľa tejto tabuľky.

ESET PROTECT Live Installer si vyžaduje pripojenie na internet a nefunguje na počítači, ktorý je offline.

ESET PROTECT Live Installer na systéme macOS si vyžaduje priame pripojenie na internet (potrebné na pripojenie k serverom ESET) a nefunguje na počítači so systémom macOS pripojeným na internet cez proxy bez priameho pripojenia na internet.


note

ESET Management Agent od verzie Windows: 7.2.1266.0, Linux: 7.2.2233.0, macOS: 7.2.3261.0 a novších verzií podporuje funkciu automatickej aktualizácie.

Automatická aktualizácia ESET Management Agenta sa spustí po dvoch týždňoch po pridaní novšej verzie ESET Management Agenta do repozitára v prípade, že aktualizáciu už skôr nespustil správca. Automatická aktualizácia je navrhnutá tak, aby sa zabezpečilo, že proces aktualizácie na vyššiu verziu je postupný a distribuovaný počas dlhšieho obdobia s cieľom zabrániť zvýšenému zaťaženiu siete a spravovaných pracovných staníc.

13. Spustite súbor inštalačného balíka na klientskom počítači. Balík ESET PROTECT Live Installer stiahne ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt ESET kompatibilný s platformou operačného systému počítača (x86, x64, ARM64). Tento inštalačný balík nainštaluje ESET Management Agenta a bezpečnostný produkt ESET na zariadenie a pripojí ho k ESET PROTECT Cloud. Inštalátor produktu ESET Endpoint Antivirus/Security vytvorený v ESET PROTECT Cloud podporuje Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops a Windows 10 v režime viacerých relácií (multi-session). Podrobné inštrukcie nájdete v sprievodcovi inštaláciou pre systém Windows alebo macOS.