ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Automatická aktualizácia ESET Management Agenta

ESET PROTECT poskytuje automatickú aktualizáciu ESET Management Agenta na spravovaných počítačoch.

Ako funguje automatická aktualizácia ESET Management Agenta

Automatická aktualizácia agenta je predvolene zapnutá a nie je možné ju vypnúť.

Automatická aktualizácia ESET Management Agenta sa spustí asi o dva týždne po pridaní novej verzie ESET Management Agenta do repozitára.


note

Ak je k dispozícii novšia verzia ESET Management Agenta a k automatickej aktualizácii ešte nedošlo, môžete ju spustiť manuálne z Riadiaceho panela > Stav verzie súčastí.

Môžete tiež použiť klientsku úlohu Aktualizácia súčastí.

Automatická aktualizácia je navrhnutá tak, aby sa zaistil postupný proces prechodu na vyššiu verziu počas dlhšieho obdobia s cieľom zabrániť zvýšenému zaťaženiu siete a spravovaných počítačov.

Automatické aktualizácie nefungujú, ak používate offline repozitár, ktorý neobsahuje metadáta (napríklad ak ste skopírovali inštalátory na zdieľaný sieťový disk). Na vytvorenie offline repozitára, ktorý podporuje automatické aktualizácie, použite nástroj Mirror Tool. Offline repozitár vytvorený cez Mirror Tool distribuuje automatické aktualizácie naraz do celej siete (online repozitár distribuuje automatické aktualizácie postupne).