ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Automatické aktualizácie bezpečnostných produktov ESET

ESET PROTECT obsahuje funkciu, vďaka ktorej budú bezpečnostné produkty ESET na spravovaných počítačoch vždy aktualizované na najnovšiu verziu.

Automatické aktualizácie produktu sú v novo nasadenej inštancii ESET PROTECT automaticky zapnuté.


important

Funkciu Automatické aktualizácie je možné využívať len s podporovanými bezpečnostnými produktmi ESET. Pozrite si zoznam firemných produktov ESET, ktoré podporujú automatické aktualizácie. Ostatné bezpečnostné produkty ESET momentálne nepodporujú funkciu automatických aktualizácií, no v budúcnosti do nich bude pridaná.

Automatické aktualizácie môžete nastaviť prostredníctvom politiky.

Pozrite si tiež kapitolu Najčastejšie otázky o automatických aktualizáciách. K prvej automatickej aktualizácii dôjde po vydaní novej verzie pôvodného buildu 9.x (napríklad9.1 alebo 9.0.xxxx.y, kde verzia xxxx je novšia než prvý build 9.x). V záujme zabezpečenia maximálnej stability aktualizácií sa automatické aktualizácie produktov distribuujú s istým oneskorením po globálnom vydaní novej verzie bezpečnostného produktu ESET. Medzitým môže byť bezpečnostný produkt ESET vo Web Console hlásený ako neaktuálny.

Prečítajte si tiež článok: Aké sú rozdiely medzi jednotlivými typmi aktualizácií produktu ESET?

Automatické aktualizácie nefungujú, ak používate offline repozitár, ktorý neobsahuje metadáta (napríklad ak ste skopírovali inštalátory na zdieľaný sieťový disk). Na vytvorenie offline repozitára, ktorý podporuje automatické aktualizácie, použite nástroj Mirror Tool. Offline repozitár vytvorený cez Mirror Tool distribuuje automatické aktualizácie naraz do celej siete (online repozitár distribuuje automatické aktualizácie postupne).


note

Postupujte podľa jednej z nižšie uvedených možností a aktualizujte bezpečnostné produkty ESET vo vašej sieti na verziu, ktorá podporuje automatické aktualizácie:

Použite akciu na jedno kliknutie v sekcii Riadiaci panel > Prehľad stavu > Stav verzie súčastí > kliknite na stĺpcový graf a vyberte možnosť Aktualizovať nainštalované súčasti ESET.

V sekcii Počítače kliknite na ikonu ozubeného kolesa vedľa statickej skupiny Všetko a vyberte možnosť Úlohy > Aktualizácia > Aktualizovať produkty ESET.

Použite klientsku úlohu Inštalácia softvéru.

Bezpečnostné produkty ESET je možné aktualizovať na najnovšiu verziu dvoma spôsobmi:

Klientska úloha Inštalácia softvéru

Funkcia Automatické aktualizácie

Rozdiely medzi klientskou úlohou Inštalácia softvéru a funkciou Automatické aktualizácie:


Proces aktualizácie

Reštart po aktualizácii

Budúce aktualizácie

Klientska úloha Inštalácia softvéru

Pri aktualizácii sa bezpečnostný produkt ESET preinštaluje.

Z bezpečnostných dôvodov si aktualizácia bezpečnostného produktu ESET vyžaduje okamžitý reštart počítača (aby sa zaistila plná funkčnosť aktualizovaného bezpečnostného produktu ESET).

Manuálne – Správca musí každú ďalšiu aktualizáciu spustiť pomocou klientskej úlohy Inštalácia softvéru – pozrite si dostupné možnosti vyššie.

Automatické aktualizácie

Proces aktualizácie nezahŕňa preinštalovanie bezpečnostného produktu ESET.

Po aktualizácii bezpečnostného produktu ESET sa vyžaduje reštart počítača, ale nie okamžite (reštart nie je vynútený). Správca môže vynútiť aktualizáciu a reštart počítača na diaľku z konzoly ESET PROTECT Web Console pomocou klientskej úlohy Vypnúť počítač, kde začiarkne políčko Reštart počítača.

Automatické – Podporované bezpečnostné produkty ESET sa automaticky aktualizujú po vydaní novej verzie (aktualizácie sa distribuujú s istým oneskorením z dôvodu stability). Kontrolu dostupnosti aktualizácií pre bezpečnostné produkty ESET môžete vynútiť aj manuálne pomocou úlohy Overiť dostupnosť aktualizácie produktu.

Aktualizované Licenčné dohody s koncovým používateľom spravovaných bezpečnostných produktov ESET

ESET PROTECT Web Console upozorní správcu, ak je k dispozícii aktualizovaná Licenčná dohoda s koncovým používateľom (EULA) spravovaného bezpečnostného produktu ESET.

eula_has_changed

Kliknutím na Zobraziť zmenené Licenčné dohody s koncovým používateľom (EULA) zobrazíte podrobnosti, prípadne môžete kliknúť na možnosť Skryť, čím sa oznámenie presunie pod ikonu žltého zvončeka v hornom paneli nástrojov.

eula_has_changed_minimized

Po kliknutí na možnosť Zobraziť zmenené Licenčné dohody s koncovým používateľom (EULA) sa otvorí nové okno s podrobnými informáciami o bezpečnostnom produkte ESET a zmenách v Licenčnej dohode s koncovým používateľom (EULA):

Ak používate staršie verzie bezpečnostných produktov ESET, ktoré nepodporujú automatické aktualizácie (napríklad ESET Endpoint 8.x a staršie), kliknutím na tlačidlo Súhlasím prijmite aktualizovanú Licenčnú dohodu s koncovým používateľom, čím povolíte prechod na verziu, ktorá podporuje automatické aktualizácie.

eula_has_changed_popup

Ak používate firemné produkty ESET, ktoré podporujú automatické aktualizácie (napríklad ESET Endpoint od verzie 9), dostanete oznámenie o aktualizovanej Licenčnej dohode s koncovým používateľom, ktorú však na to, aby sa bezpečnostné produkty ESET aktualizovali na novšie verzie, nie je potrebné prijať (tlačidlo Súhlasím nie je k dispozícii).

eula_has_changed_popup_2