ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Riadiaci panel

Riadiaci panel je predvolená stránka, ktorá sa zobrazí po prvom prihlásení používateľa do rozhrania ESET PROTECT Web Console. Zobrazuje prednastavené reporty o stave vašej siete. Pomocou kariet vo vrchnej časti môžete prepínať medzi jednotlivými riadiacimi panelmi. Každý panel obsahuje niekoľko reportov.

Práca s riadiacim panelom

Pridať – kliknite na symbol add_new_default v záhlaví riadiaceho panela pre pridanie nového riadiaceho panela. Zadajte názov nového panela a potvrďte kliknutím na Pridať riadiaci panel. Vytvorí sa nový, prázdny riadiaci panel.

icon_move_dragPresunúť – kliknite na názov panela a podržaním tlačidla myši panel presuňte na nové miesto.

Riadiace panely môžete upravovať podľa vlastných potrieb a preferencií, a to pridávaním nových reportov alebo úpravou existujúcich (zmenou ich veľkosti, premiestňovaním alebo preskupovaním reportov).

Označte vybraný riadiaci panel, kliknite v hornej časti na ikonu ozubeného kolesa gear_icon (vedľa update_default) a vyberte možnosť Nastaviť ako predvolené. Váš riadiaci panel sa nastaví ako predvolený panel pre všetkých nových používateľov Web Console s prístupom k riadiacim panelom.

MSP používatelia môžu kliknutím na možnosť Vybrať vedľa MSP zákazníka filtrovať zobrazenie riadiaceho panela podľa zvoleného zákazníka.

Kliknite na ikonu gear_icon vedľa označeného riadiaceho panela pre zobrazenie nasledujúcich možností v roletovom menu:

update_default Obnoviť stránku

Obnovenie šablón reportov v danom riadiacom paneli.

remove_default Zmazať

Odstránenie riadiaceho panela.

rename_default Premenovať

Premenovanie riadiaceho panela.

duplicate_default Duplikovať

Vytvorenie kópie riadiaceho panela s rovnakými parametrami v domácej skupine používateľa.

Zmeniť rozloženie

Výber nového rozloženia pre daný riadiaci panel. Vykonaním zmeny budú z riadiaceho panela odstránené aktuálne šablóny.


note

Nie je možné prispôsobovať nasledujúce predvolené riadiace panely: Prehľad stavu, Bezpečnostný prehľad, ESET LiveGuard a ESET Inspect.

V nástroji ESET PROTECT sú prednastavené nasledujúce riadiace panely:

Prehľad stavu

Riadiaci panel Prehľad stavu je predvolený riadiaci panel, ktorý sa zobrazí po každom prihlásení do nástroja ESET PROTECT (pokým nenastavíte iný riadiaci panel ako predvolený). Zobrazuje všeobecné informácie o stave vašej siete.

Filtre zariadení – zobrazujú počet spravovaných zariadení na základe posledného hláseného stavu. Kliknutím na ktorúkoľvek zo štyroch dlaždíc môžete otvoriť filtrovaný zoznam zariadení.

Stav zariadenia – na príslušných kartách zobrazuje počet spravovaných zariadení na základe typu nainštalovaného bezpečnostného produktu. Ak nie je nasadený žiadny bezpečnostný produkt z danej skupiny, na karte bude zobrazená možnosť nasadenia príslušného inštalačného balíka.

Stav pripojenia – zobrazuje zoznam posledných pripojení spravovaných zariadení.

 

Stav verzie súčastí

Tento graf zobrazuje pomer aktuálnych a zastaraných verzií bezpečnostných produktov a súčastí ESET.

cloud_component_version_status

Kliknutím na žltý/červený graf reprezentujúci zastarané súčasti alebo aplikácie môžete po zvolení možnosti Aktualizovať nainštalované súčasti ESET spustiť ich aktualizáciu. Pozrite si tiež informácie o životnom cykle produktov ESET určených pre firmy.

Červená farba (Staršia verzia) – zastaraná verzia súčasti/produktu ESET alebo staršia verzia s objavenou bezpečnostnou zraniteľnosťou (táto verzia už nie je podporovaná a nie je viac dostupná v repozitári).

Žltá farba (Neaktuálna verzia) – nainštalovaná verzia súčasti/produktu ESET je neaktuálna, ale stále podporovaná. Žltú farbu majú zvyčajne dve verzie, ktoré predchádzali najnovšej verzii, avšak len pokiaľ neobsahujú nedávno objavenú bezpečnostnú zraniteľnosť.

Zelená farba (OK) – je nainštalovaná najnovšia verzia súčasti/produktu ESET alebo nainštalovaná verzia je poslednou verziou súčasti/produktu ESET kompatibilnou s používanou verziou ESET PROTECT Web Console.


important

Staršie verzie súčastí/produktov ESET sú v grafe reportované so stavom OK (zelená farba) v tom prípade, že sa v repozitári ESET nenachádza žiadna novšia kompatibilná verzia súčasti/produktu ESET pre konkrétnu verziu operačného systému alebo platformu (x86, x64, ARM64).

 

Modrá (Čaká) – automatické aktualizácie sú zapnuté a najnovšia verzia sa nainštaluje automaticky. Prečítajte si viac informácií o automatických aktualizáciách pre:

oESET Management Agenty

oBezpečnostné produkty ESET


note

Ak sa súčasti ESET dlhšiu dobu neaktualizovali, môžete ich aktualizovať manuálne kliknutím na modrú časť grafu a zvolením možnosti Aktualizovať nainštalované súčasti ESET.

Môžete tiež použiť klientsku úlohu Aktualizácia agenta na aktualizáciu agentov a úlohu Inštalácia softvéru na aktualizáciu bezpečnostných produktov ESET.

Sivá farba (Neznámy) – verzia súčasti/produktu ESET nebola rozpoznaná (to sa môže stať napríklad krátko po novej inštalácii produktu ESET).

 

Stav správy – zobrazuje počet spravovaných a chránených zariadení (klientske zariadenia, na ktorých je nainštalovaný aj ESET Agent, aj bezpečnostný produkt), spravovaných zariadení (klientske zariadenia, kde je nainštalovaný len agent), nespravovaných zariadení (klientske zariadenia vo vašej sieti, ktoré síce ESET PROTECT pozná, avšak nie je na nich nainštalovaný agent) a neautorizovaných zariadení (klientske zariadenia, ktoré ESET PROTECT nepozná, avšak boli zachytené nástrojom Rogue Detection Sensor).

Informačný kanál RSS – zobrazuje informačný kanál z WeLiveSecurity a z portálu databázy znalostí spoločnosti ESET. Ak kliknete na ikonu ozubeného kolesa v časti Informačný kanál RSS, môžete vypnúť automatické prehrávania kanálov, prípadne vypnúť konkrétny kanál alebo vypnúť informačný kanál RSS.

Bezpečnostný prehľad

Tento riadiaci panel poskytuje prehľad nevyriešených detekcií nájdených za posledných 7 dní vrátane ich závažnosti, metódy detekcie a stavu riešenia, ako aj prehľad 10 počítačov/používateľov s najvyšším počtom detekcií.

ESET LiveGuard

V prípade, že používate ESET LiveGuard Advanced, nájdete tu prehľad užitočných reportov zo služby ESET LiveGuard Advanced. Ak chcete tento riadiaci panel skryť/zobraziť, kliknite na ikonu ozubeného kolesa gear_icon v hornej časti (vedľa update_default) a vyberte možnosť Skryť/Zobraziť ESET LiveGuard.

ESET Inspect

Ak používate ESET Inspect, tento riadiaci panel vám poskytne prehľad všetkých podstatných štatistických údajov ESET Inspect. Kliknutím na dlaždicu otvoríte konzolu ESET Inspect. Ak chcete tento riadiaci panel skryť/zobraziť, kliknite na ikonu ozubeného kolesa gear_icon v hornej časti (vedľa update_default) a vyberte možnosť Skryť/Zobraziť ESET Inspect.

Na dlaždiciach ESET Inspect sa zobrazia nasledujúce informácie:

Nevyriešené detekcie podľa stupňa závažnosti – celkový počet nevyriešených detekcií a ich zoradenie podľa stupňa závažnosti – Informačné, Upozornenie alebo Kritické.

Detekcie podľa závažnosti za posledných 7 dní – kombinovaný čiarový graf s počtom detekcií podľa závažnosti za posledných sedem dní.

Prvých 10 počítačov s najväčším počtom detekcií za posledných 7 dní – názov počítača, počet počítačov podľa stupňa závažnosti detekcie (červená – kritické, žltá – upozornenie, modrá – informačné) a celkový počet detekcií.

Počítače podľa závažnosti detekcie – prstencový graf s počtom počítačov podľa stupňa závažnosti detekcie – kritické, upozornenie a informačné.

Incidenty – počet incidentov (vytvorených v nástroji ESET Inspect) podľa stavu (Otvorené, Prebieha, Pozdržané, Vyriešené, UzavretéNeplatné). Kliknutím na číslo vedľa stavu incidentu zobrazíte ďalšie podrobnosti v nástroji ESET Inspect. Keď servisný špecialista spoločnosti ESET upraví incident v nástroji ESET Inspect, incident bude označený ako Analyzované spoločnosťou ESET.

ESET Cloud Office Security

V prípade, že používate ESET Cloud Office Security, tento riadiaci panel vám poskytne prehľad všetkých podstatných štatistických údajov týkajúcich sa ESET Cloud Office Security. Kliknutím na dlaždicu otvoríte konzolu ESET Cloud Office Security. Ak chcete tento riadiaci panel skryť/zobraziť, kliknite na ikonu ozubeného kolesa gear_icon v hornej časti (vedľa ikony obnovenia update_default) a vyberte možnosť Skryť/Zobraziť ESET Cloud Office Security.

Na jednotlivých dlaždiciach ESET Cloud Office Security nájdete tieto informácie:

Chránení používatelia – počet chránených používateľov.

Využitie licencie – počet použitých a nepoužitých licencií.

Chránené lokality SharePoint – počet chránených lokalít SharePoint.

Chránené tímové skupiny – počet chránených skupín v službe Teams.

Prvých 10 používateľov s najväčším počtom detekcií za posledných 30 dní – meno a e‑mailová adresa prvých desiatich používateľov s najväčším počtom súborových a e‑mailových detekcií.

Detekcie za posledných 30 dní – histogramový graf s počtom detekcií v rámci konkrétnych služieb (Teams, SharePoint, E‑mail, Disk) za obdobie posledných 30 dní. Kliknutím na ktorúkoľvek službu v grafe otvoríte sekciu Detekcie v konzole ESET Cloud Office Security.

Objekty v karanténe – počet objektov uložených do karantény v rámci konkrétnych služieb za obdobie posledných 7 a 30 dní. Kliknutím na ľubovoľný riadok služby otvoríte sekciu Karanténa v konzole ESET Cloud Office Security.

Počítače

Tento riadiaci panel vám ponúka prehľad informácií o klientskych zariadeniach (ich stav ochrany, operačné systémy, stav aktualizácií a pod.).

Antivírusové detekcie

V tomto riadiacom paneli sú zobrazené informácie z antivírusových modulov pripojených bezpečnostných produktov ESET (aktívne detekcie, detekcie za posledných 7/30 dní atď.).

Detekcie firewallom

Udalosti firewallu z pripojených klientskych zariadení sú zoradené podľa závažnosti, času atď.

Aplikácie ESET

Tento riadiaci panel zobrazuje informácie o nainštalovaných aplikáciách od spoločnosti ESET.

Ochrana s podporou cloudu

Tento riadiaci panel poskytuje prehľad reportov o ochrane s podporou cloudu (ESET LiveGrid® a v prípade, že máte vhodnú licenciu, tak aj ESET LiveGuard Advanced).

ESET MDR

ESET MDR poskytuje prehľad o incidentoch a detekciách z nástroja ESET Inspect. Ak chcete používať ESET MDR, potrebujete licenciu na ESET Inspect a úroveň ESET PROTECT MDR.


note

Dostupnosť služby ESET MDR

ESET MDR je k dispozícii len na vybraných trhoch s povolenými službami.

Služba ESET MDR sa vzťahuje na všetky spravované zariadenia používajúce ESET Inspect. Ak chcete zabezpečenie zariadení spravovať nezávisle od služby ESET MDR, postupujte takto:

1.Otvorte ESET PROTECT a prejdite do sekcie Počítače.

2.Kliknite na ikonu ozubeného kolesa vedľa existujúcej statickej nadradenej skupiny a vyberte možnosť Nová statická skupina.

3.Do poľa Názov zadajte exempt a kliknite na Dokončiť.

4.Vyberte nadradenú skupinu a zariadenia, ktoré chcete zahrnúť do vyňatej skupiny.

5.Kliknite na tlačidlo Počítač > Spravovať > Presunúť do skupiny a vyberte skupinu exempt.

Zariadenia v skupine exempt sú pod vašou správou – incidenty môžete riešiť manuálne bez automatického uplatňovania reakčných opatrení.


important

Na zobrazenie ESET MDR na riadiacom paneli potrebujete tieto súbory povolení:

Reporty ESET MDR – povolenie na použitie.

Prístup k ESET Inspect – povolenie na čítanie.

Údaje na dlaždiciach môžete vidieť na základe prispôsobených súborov povolení v ESET Inspect a ESET PROTECT.

Kliknutím na dlaždicu otvoríte ESET Inspect Web Console.

Na dlaždiciach ESET MDR sa zobrazujú nasledujúce informácie:

Incidenty – počet incidentov podľa úrovne závažnosti za posledných sedem dní – Celkový počet, Vysoká, StrednáNízka závažnosť.

Najčastejšie nevyriešené incidenty – zoznam najvyššieho počtu incidentov za posledných sedem dní – Názov incidentu, Autor, Dátum vytvorenia, Ovplyvnené zariadenia, StavPriradené k.

Stav incidentu – prstencový graf s počtom incidentov podľa ich stavu za posledných sedem dní – Otvorené, Prebiehajúce, Pozastavené, Vyriešené, UzavretéNeplatné.

Najčastejšie ovplyvnené zariadenia – zoznam najvyššieho počtu ovplyvnených zariadení podľa úrovne závažnosti za posledných sedem dní – Názov zariadenia, Incidenty (úroveň závažnosti – Informačné, Upozornenie alebo Kritické), Názov skupinyNaposledy online.

Reakčné opatrenia – prstencový graf s počtom reakčných opatrení na incident za posledných sedem dní – Zablokovať, Vyliečiť a zablokovať, IzolovaťUkončiť proces.

Súhrn incidentovPočet všetkých detekcií, Počet detekcií súvisiacich s incidentmiPočet vytvorených incidentov za posledných sedem dní.

Incidenty v čase – čiarový graf s počtom incidentov zistených za posledných sedem dní podľa úrovne závažnosti – Vysoká, StrednáNízka.

Na každej dlaždici môžete kliknúť na tlačidlo icon_more_vertical a:

icon_open Zobraziť všetko – kliknutím sa dostanete do ESET Inspect Web Console. Táto možnosť vás presmeruje na konkrétnu stránku s nastaveným filtrom (Čas vytvorenia 7 dní).

update_default Obnoviť – kliknutím obnovíte konkrétnu dlaždicu.

Časový rámec miniaplikácie – kliknutím zobrazíte na dlaždici údaje za posledný deň, posledných 7 dní alebo posledných 30 dní. Po kliknutí na Použiť na všetky miniaplikácie sa váš výber aplikuje na všetky dlaždice.


note

Pozrite si tiež kapitolu Report ESET MDR.

Akcie dostupné pre reporty riadiaceho panela

expand_normal Zmena veľkosti panela

Kliknite na túto možnosť pre zobrazenie reportu na celú šírku obrazovky.

update_default Obnoviť

Obnovenie šablóny reportu.

download_default Stiahnuť

Ak chcete vygenerovať a stiahnuť report, kliknite na tlačidlo Stiahnuť. Môžete si vybrať formát .pdf alebo .csv. CSV je vhodné len pre dáta tabuľky a používa ; (bodkočiarka) ako oddeľovač. Ak si report stiahnete vo formáte CSV a v stĺpci, kde by mal byť text, sa vám zobrazia čísla, pre správne zobrazenie vám odporúčame stiahnuť report vo formáte PDF.

change_default Zmeniť

Zmena šablóny reportu na inú zo zoznamu šablón.

edit_default Upraviť šablónu reportu

Úprava už existujúcej šablóny reportu. Na túto možnosť sa vzťahujú rovnaké nastavenia ako pri vytváraní novej šablóny reportu.

scheduled Nastaviť interval obnovenia

Nastavenie vlastných intervalov obnovenia pre šablónu.

schedule_default Naplánovať

Naplánovať report – môžete upravovať spúšťač plánovaného reportu, kritéria pre potlačenie spúšťača a doručenie reportu. Všetky naplánované reporty sa zobrazia po kliknutí na kartu Naplánované reporty.

remove_default Zmazať

Odstránenie šablóny reportu z riadiaceho panela.

rename_default Premenovať

Premenovanie šablóny reportu.

Táto bunka

Výber nového rozloženia pre daný riadiaci panel. Vykonaním zmeny budú z riadiaceho panela odstránené aktuálne šablóny.

Povolenia na prístup k riadiacemu panelu

Používateľ musí mať na prácu s riadiacimi panelmi pridelené príslušné povolenie. V jednotlivých paneloch môžu byť použité len šablóny reportov v skupine, ku ktorej má používateľ pridelené prístupové práva. Pokiaľ používateľ nemá pridelené povolenia pre Reporty a riadiace panely, nebudú sa mu v sekcii Riadiaci panel zobrazovať žiadne údaje. Správca môže predvolene vidieť všetky údaje.


important

Povolenie na Čítanie – používateľ si môže prezerať šablóny reportov a ich kategórie, generovať reporty na základe šablón reportov a vidieť príslušný riadiaci panel.

Povolenie na Použitie – používateľ s týmto povolením môže upravovať vlastné riadiace panely s použitím dostupných šablón reportov.

Povolenie na Zápis – používateľ môže vytvárať/upravovať/odstraňovať šablóny a ich kategórie.

Všetky prednastavené šablóny sú umiestnené v skupine Všetko.