ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

ESET PROTECT pre poskytovateľov spravovaných služieb

Kto je MSP

MSP je skratka pre „Managed Service Provider“ (poskytovateľ spravovaných služieb). MSP zvyčajne poskytujú svojim zákazníkom IT služby, napríklad správu bezpečnostných produktov (napr. ESET Endpoint Antivirus).

MSP používatelia majú iné požiadavky a spôsoby používania ESET PROTECT ako napríklad Enterprise alebo SMB používatelia. Bližšie informácie nájdete v časti scenáre nasadenia pre MSP.

Viac informácií o ESET MSP programe vám poskytne váš ESET partner, prípadne môžete navštíviť stránku ESET MSP programu.

Štruktúra entít v MSP

ESET PROTECT zosynchronizuje štruktúru z ESET MSP Administrator so stromom statických skupín v sekcii Počítače vo webovej konzole.

msp_structure

Distribútor – distribútor je ESET partner, MSP alebo MSP Manažér.

MSP Manažér – spravuje viaceré MSP spoločnosti. MSP Manažér môže mať aj priamych zákazníkov.

MSP – cieľová skupina pre túto príručku. MSP poskytuje svojim zákazníkom služby. MSP napríklad vzdialene spravuje počítače zákazníkov, inštaluje a spravuje bezpečnostné produkty spoločnosti ESET.

Spravovaný MSP – podobná rola ako MSP, je však spravovaný MSP Manažérom.

Zákazník – koncový používateľ licencie pre produkt ESET. Zákazník by nemal konfigurovať ani iným spôsobom zasahovať do produktov ESET. Na zákazníka sa môžu viazať rôzne stavy označené ikonou:

ocompany_no_setup – zákazník ešte nebol nastavený.

omsp_customer_normal – zákazník už bol nastavený alebo ste preskočili nastavenie zákazníka.

ocompany_unlinked – zákazník bol odstránený.


note

Po synchronizácii MSP účtu bude môcť MSP používateľ vidieť zoznam spravovaných zákazníkov v hlavnom menu konzoly ESET PROTECT v sekcii msp_customer_normal Spravovaní zákazníci.

Špecifiká MSP prostredia

Infraštruktúra MSP obchodného modelu je iná ako v prípade Enterprise alebo SMB. V MSP prostredí sa zákazníci zvyčajne nachádzajú mimo siete MSP spoločnosti. ESET Management Agenty nainštalované na počítačoch zákazníkov sa musia vedieť pripojiť k ESET PROTECT cez verejný internet. Uistite sa, že máte otvorené potrebné porty tak, aby bol ESET PROTECT viditeľný z internetu.

Štandardná konfigurácia MSP:

msp_infra_cloud

ESET PROTECT nasadený prostredníctvom zmiešaného účtu

Zmiešaný účet používa rovnaké prihlasovacie údaje do portálu ESET Business Account a ESET MSP Administrator. V takomto prípade môžete vytvoriť inštanciu ESET PROTECT prostredníctvom ľubovoľného účtu. Po vytvorení inštancie k nej môžete pristupovať prostredníctvom oboch služieb (EMA 2 a EBA). Odstrániť inštanciu ESET PROTECT však môžete len prostredníctvom toho účtu, ktorý ste použili na jej vytvorenie.