ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vytvorenie novej šablóny reportu

Prejdite do sekcie Reporty a kliknite na tlačidlo Nová šablóna reportu.

cloud_new_report_template

Základné

Upravte základné informácie o šablóne. Zadajte Názov, Popis a Kategóriu. Na výber sú len prednastavené kategórie. Vytvoriť novú kategóriu je možné pomocou možnosti Nová kategória, ktorá bola spomenutá v predchádzajúcej kapitole. Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.

cloud_new_report_template_chart1

Graf

V sekcii Graf vyberte typ Reportu. Môže to byť buď Tabuľka, v ktorej sú dáta rozdelené do riadkov a stĺpcov, alebo Graf, ktorý tvoria osi X a Y.


note

Vybraný typ grafu bude zobrazený v sekcii Ukážka. Vďaka tomu môžete okamžite vidieť, ako bude report vyzerať.

Možnosť Graf vám ponúka niekoľko nastavení:

Pruhový graf – graf s obdĺžnikovými stĺpcami.

Bodový graf – v tomto type grafu sú použité na zobrazenie hodnôt bodky (podobne ako pri stĺpcovom grafe).

Koláčový graf – je to kruhový graf proporčne rozdelený na časti podľa príslušných hodnôt.

Prstencový graf – podobný ako koláčový, môže však obsahovať rôzne typy dát.

Čiarový graf – zobrazuje dáta v dátových bodoch spojených rovnými čiarami.

Jednoduchý čiarový graf – zobrazuje dáta pomocou čiar, nezobrazuje dátové body.

Skladaný čiarový graf – tento graf použite v prípade, ak potrebujete analyzovať dáta s rozdielnymi mernými jednotkami.

Skladaný pruhový graf – podobný ako jednoduchý pruhový graf, môže však obsahovať rôzne typy dát s rozdielnymi mernými jednotkami.

Môžete prípadne zadať názvy pre osi X a Y pre zjednodušenie čítania grafov a celkovej orientácie v grafe.

cloud_new_report_template_chart2

Údaje

V sekcii Údaje si vyberte, ktoré údaje chcete zobraziť:

a.Stĺpce tabuľky: Dáta sú do tabuľky pridávané automaticky podľa zvoleného typu reportu. Môžete upraviť Názov, Označenie a Formát.

b.Osi grafu: Zvoľte dáta pre osi X a Y. Po kliknutí na Pridať os sa otvorí okno s možnosťami. Možnosti dostupné pre os Y vždy závisia od možností vybraných pre os X a naopak, pretože graf zobrazuje ich vzájomný vzťah a dáta musia byť kompatibilné. Vyberte potrebné dáta a kliknite na OK.

Formát

Pre zobrazenie rozšírených možností formátovania kliknite na symbol expand_normal v sekcii Údaje. Môžete tiež zmeniť Formát, v ktorom sú dáta zobrazené, ako aj nastaviť formátovanie pre Stĺpce tabuľky a Osi grafu. Nie všetky možnosti sú dostupné pre každý typ dát.

Formátovať stĺpec

Vyberte stĺpec, podľa ktorého bude formátovaný aktuálny stĺpec. Napríklad pri formátovaní stĺpca Názov vyberte stĺpec Závažnosť, aby ste pridali ikony závažnosti vedľa názvov.

Minimálna hodnota

Nastavte minimálny limit pre zobrazované hodnoty.

Maximálna hodnota

Nastavte maximálny limit pre zobrazované hodnoty.

Farba

Vyberte farebnú schému pre stĺpec. Farba sa nastaví podľa hodnoty stĺpca vybraného v časti Formátovať stĺpec.

Ikony

icon_successvalidation-status-icon-warningvalidation-status-icon-errordetails_hover Pridajte ikony do formátovaného stĺpca podľa hodnoty nastavenej v časti Formátovať stĺpec.

 

Pre zmenu poradia stĺpcov kliknite na jednu zo šípok icon_apply_later_default icon_apply_sooner_default.

Zoradenie

Ak dáta vybrané v sekcii Údaje obsahujú symbol zoradenia, bude možné využiť možnosť zoradenia. Na definovanie vzťahu medzi vybranými dátami použite možnosť Pridať zoradenie. Vyberte počiatočné dáta (hodnotu zoradenia) a metódu zoradenia, buď Vzostupne, alebo Zostupne. Určíte tak výsledok zobrazený v grafe. Pre zmenu poradia zoraďovacích prvkov kliknite na Hore alebo Dole. Pre odstránenie konkrétneho prvku z výberu kliknite na ikonu odpadkového koša delete_default.

Filter

Nastavte metódu filtrovania. Kliknite na Pridať filter, vyberte filtrovací prvok zo zoznamu a zadajte jeho hodnotu. Určíte tak, aké dáta budú zobrazené v grafe. Pre odstránenie konkrétneho prvku z výberu kliknite na ikonu odpadkového koša delete_default.

Súhrn

V sekcii Súhrn skontrolujte vybrané nastavenia a údaje. Kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny reportu.