ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Počítače

V tejto sekcii sú zobrazené všetky klientske zariadenia, ktoré boli pridané do nástroja ESET PROTECT, a sú rozdelené do skupín. Každé zariadenie je zaradené do jednej statickej skupiny. Kliknutím na niektorú skupinu zo zoznamu (na ľavej strane) sa napravo zobrazia klientske počítače zaradené do danej skupiny.

Nespravované počítače icon_unmanaged (klienty v sieti, ktoré nemajú nainštalovaného ESET Management Agenta) sa zvyčajne zobrazujú v skupine Stratené a nájdené. Stav klienta, ktorý je zobrazený v ESET PROTECT Web Console, je nezávislý od nastavení bezpečnostných produktov ESET na danom kliente. To je dôvod, prečo aj v prípade, že určitý stav nie je zobrazený na kliente, je stále hlásený do ESET PROTECT Web Console. Klienty môžete presúvať medzi jednotlivými skupinami pomocou podržania tlačidla myši (drag and drop).

Kliknite na tlačidlo Pridať zariadenie a vyberte si z nasledujúcich možností:

icon_computer Počítače – počítače môžete pridať do zvolenej statickej skupiny.

mobile_default Mobilné zariadenia – mobilné zariadenia môžete pridať do zvolenej statickej skupiny.

Kliknutím na konkrétne zariadenie otvoríte kontextové menu obsahujúce akcie, ktoré sú dostupné pre dané zariadenie. Môžete tiež označiť začiarkavacie políčko vedľa zariadenia a kliknúť na tlačidlo Počítač v dolnom paneli. Menu Počítač zobrazí rôzne možnosti v závislosti od typu zariadenia. Pre bližšie informácie o rôznych typoch ikon a stavoch si pozrite Legendu ikon. Ak kliknete na číslo upozornení v stĺpci Upozornenia, v sekcii Podrobnosti o počítači sa zobrazí zoznam upozornení.

Sekcia Naposledy pripojené zobrazuje dátum a čas posledného pripojenia spravovaného zariadenia. Zelená bodka signalizuje, že sa počítač pripojil pred menej ako 10 minútami. Ak sa informácia Naposledy pripojené zvýrazní, znamená to, že počítač sa nepripája.

oŽltá (chyba) – počítač sa nepripojil 2 – 14 dní.

oČervená (upozornenie) – počítač sa nepripojil dlhšie ako 14 dní.


important

Zaregistrované mobilné zariadenia sa musia pripojiť k ESET PROTECT raz za 120 dní, aby sa predišlo problémom s pripojením. Táto informácia je uvedená na odkaze v registračnom e‑maile alebo QR kóde.

Náhradné, aktuálne nevyužívané zariadenie neregistrujte s časovým predstihom. Odporúčame zaregistrovať iba také náhradné zariadenie, ktoré sa v priebehu 120 dní začne používať.

Kliknutím na ikonu Inspect icon_inspect_default si zobrazíte sekciu Počítače v ESET Inspect Web Console. ESET Inspect je k dispozícii len v prípade, že máte licenciu na produkt ESET Inspect a ESET Inspect je pripojený k ESET PROTECT. Používateľ Web Console potrebuje na prístup k nástroju ESET Inspect aspoň povolenie na Čítanie alebo vyššie prístupové práva.

Filtrovanie zobrazenia

Existujú rôzne spôsoby filtrovania vášho zobrazenia:

Štandardný filter: Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Zadajte hľadané reťazce alebo vyberte položky z roletového menu v poliach filtra a stlačte Enter. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Ikony stavu vám umožňujú filtrovanie podľa závažnosti: validation-status-icon-error červená – Chyby, validation-status-icon-warning žltá – Upozornenia, icon_success zelená – OK a icon_unmanaged sivá – Nespravované počítače. Tieto ikony zobrazujú aktuálny stav vašich produktov ESET na konkrétnych klientskych počítačoch. Môžete použiť aj kombináciu týchto ikon ich zapnutím alebo vypnutím. Ak si napríklad prajete zobraziť len počítače s varovaním, ponechajte označenú len validation-status-icon-warning žltú ikonu (ostatné ikony nesmú byť označené). Ak chcete, aby sa zobrazovali aj validation-status-icon-warning upozornenia, aj validation-status-icon-error chyby, ponechajte zapnuté len tieto dve ikony.

Pomocou možnosti Pridať filter > Kategória produktov a následným použitím roletového menu môžete zvoliť typy zariadení, ktoré budú zobrazené.

oChránené produktom od spoločnosti ESET – zariadenie s nainštalovaným bezpečnostným produktom od spoločnosti ESET: icon_computer Počítač, mobile_default Mobil, icon_server Server, icon_email E‑mailový server, icon_gateway Server brány, icon_collaboration_server Server pre spoluprácu, icon_file_server Súborový server.

oESET PROTECT – jednotlivé súčasti ESET PROTECT: icon_agent ESET Management Agent, icon_rds Rogue Detection Sensor.

oInéelga_icon ESET LiveGuard, icon_eia ESET Inspect Connector, efde_icon ESET Full Disk Encryption, icon_proxy ESET Bridge, icon_vulnerabilities ESET Vulnerability & Patch Management.

Zobraziť podskupiny – označte túto možnosť pre zobrazenie podskupín aktuálne zvolenej skupiny.

Rozšírené filtre sa na obrazovke Počítače zobrazia ako rozbaľovací panel filtrov.

advanced_filters

Rozšírené filtre zobrazujú ukážku hodnôt rôznych filtrov v reálnom čase a presný počet výsledkov pre vybrané filtre.

Pri filtrovaní veľkých skupín počítačov vám rozšírené filtre ukážu, ktoré hodnoty filtra vrátia zvládnuteľný počet výsledkov, čo vám umožní oveľa rýchlejšie nájsť správne zariadenia.

Filter aplikujete kliknutím na konkrétnu položku v stĺpci. Aplikované filtre sa zobrazujú v hornej časti rozšírených filtrov ako modré bubliny. Kliknutím na aplikovaný filter prepnete režim filtrovania z rovná sa na nerovná sa a opačne.

advanced_filters_2

Pre zoradenie hodnôt v stĺpci kliknite na ikonu ozubeného kolesa gear_icon, prípadne kliknite na ikonu ozubeného kolesa gear_icon v hornej časti rozšírených filtrov. Pomocou sprievodcu môžete upraviť zobrazené stĺpce (add_new_defaultpridať, delete_defaultodstrániť, icon_apply_later_defaulticon_apply_sooner_defaultzmeniť poradie). Stĺpce môžete upraviť aj metódou drag-and-drop. Kliknutím na tlačidlo Obnoviť obnovíte stĺpce tabuľky do predvoleného stavu (predvolené dostupné stĺpce v predvolenom poradí).


note

Rozšírené filtre je možné používať len pri statických skupinách. Dynamické skupiny rozšírené filtre nepodporujú.

Použite dynamické skupiny alebo reporty na pokročilejšie filtrovanie.

Ak chcete nájsť počítače označené ako Master pre klonovanie, kliknite na Pridať filter, vyberte Master pre klonovanie a označte políčko vedľa filtra Master pre klonovanie.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a uložené predvoľby filtrov. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.


note

Ak v zozname nemôžete nájsť určitý počítač, ale s istotou viete, že vo vašej infraštruktúre ESET PROTECT sa nachádza, v prvom rade sa ubezpečte, že sú vypnuté všetky filtre.