ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Skupiny

Skupiny je možné chápať ako priečinky, do ktorých sú triedené počítače a ostatné objekty.

Pre počítače a zariadenia môžete používať prednastavené skupiny a šablóny skupín alebo vytvárať svoje vlastné. Klientske počítače je možné do skupín pridávať. To vám umožňuje vytvoriť štruktúru počítačov podľa svojich predstáv a potrieb. Počítače môžete pridať do statickej skupiny.

Statické skupiny sú spravované manuálne. Dynamické sú usporiadané automaticky, na základe špecifických kritérií definovaných v šablóne. Ak sú počítače zaradené do skupín, môžete k týmto skupinám priradiť politiky, úlohy, nastavenia. Politika, úloha alebo nastavenia budú použité pre všetky vzdialené počítače z tejto skupiny. Sú dostupné dva typy skupín:

Statické skupiny

Statické skupiny sú skupiny s manuálne zvolenými počítačmi a objektmi. Členov tejto skupiny je možné pridať/odstrániť len manuálne, nie automaticky na základe dynamických kritérií. Každý objekt môže byť zahrnutý len v jednej statickej skupine. Statickú skupinu je možné vymazať len v prípade, že v nej nie sú zahrnuté žiadne objekty.

Dynamické skupiny

Dynamické skupiny sú skupiny zariadení, ktoré boli do konkrétnej dynamickej skupiny pridané na základe určitých kritérií (do dynamických skupín sa iné objekty, ako napr. úlohy a politiky, nezaraďujú). Ak klientske zariadenie nespĺňa podmienku skupiny, bude zo skupiny odstránené. Počítače, ktoré spĺňajú podmienky, budú pridané do skupiny automaticky (preto tieto skupiny nesú názov „dynamické“).

Kliknite na ikonu gear_icon vedľa názvu skupiny pre zobrazenie podrobností skupiny a dostupných akcií, ktoré je možné pre danú skupinu vykonať.

Počítače, ktoré patria do skupiny, sú zobrazené v pravej časti.