ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Podrobnosti skupiny

Ak vyberiete v kontextovom menu skupiny možnosť details_defaultZobraziť podrobnosti, zobrazí sa prehľad vybranej skupiny:

details_default Prehľad:

V sekcii Prehľad môžete kliknutím na ikonu edit_default upraviť nastavenia skupiny, prípadne môžete Pridať popis. Nájdete tu informácie o umiestnení skupiny, jej nadradenej skupine, prípadne podradených skupinách. Ak je zvolená skupina dynamickou skupinou, môžete tu tiež vidieť dostupné operácie a pravidlá, podľa ktorých sú počítače vyhodnocované a priraďované k danej skupine.

play_default Úlohy

V tejto časti môžete vidieť a upravovať klientske úlohy priradené k danej skupine.

gear_icon Politiky

Ku skupine môžete priradiť existujúcu politiku alebo vytvoriť novú politiku. V tejto časti môžete vidieť a upravovať politiky priradené k danej skupine.


note

Zobrazujú sa len politiky, ktoré sú priradené k zvolenej skupine. Nie sú však zobrazené politiky uplatnené na jednotlivé počítače v danej skupine.

Politiky sa uplatňujú na základe poradia (stĺpec Poradie politík). Ak chcete zmeniť prioritu uplatnenia konkrétnej politiky, označte začiarkavacie políčko vedľa politiky a kliknite na Uplatniť skôr alebo Uplatniť neskôr.

icon_threats Upozornenia

V tejto časti nájdete zoznam upozornení prichádzajúcich z počítačov, ktoré patria do danej skupiny. Upozornenia môžete vyriešiť jediným kliknutím.

exclusion Vylúčenia

Zoznam vylúčení aplikovaných na skupinu.