ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Operácie

Ak nastavíte viaceré pravidlá (podmienky), musíte označiť, ktorý operátor bude kombinovať dané pravidlá. V závislosti od výsledku klientsky počítač bude alebo nebude pridaný do dynamickej skupiny, ktorá používa túto šablónu.


note

Zvolená Operácia funguje nielen pri kombinovaní viacerých pravidiel, ale aj pri jedinom pravidle.

Nie je možné kombinovať viaceré operácie. Pre šablónu dynamickej skupiny možno použiť iba jeden operátor, ktorý sa vzťahuje na všetky jej podmienky.

AND (všetky podmienky musia byť splnené)

Splnené, ak sú všetky podmienky hodnotené pozitívne – počítač musí splniť všetky požadované parametre.

OR (najmenej jedna podmienka musí byť splnená)

Splnené, ak je aspoň jedna z podmienok hodnotená pozitívne – počítač musí splniť aspoň jeden z požadovaných parametrov.

NAND (najmenej jedna podmienka nesmie byť splnená)

Splnené, ak aspoň jedna z podmienok nie je hodnotená pozitívne – počítač nespĺňa aspoň jeden požadovaný parameter.

NOR (žiadna podmienka nesmie byť splnená)

Splnené, ak žiadne podmienky nie sú hodnotené pozitívne – počítač nespĺňa žiadny z požadovaných parametrov.