ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Šablóny dynamických skupín

Šablóny dynamickej skupiny stanovujú kritériá, ktoré musia počítače splniť, aby boli zaradené do konkrétnej dynamickej skupiny. Ak počítač tieto kritériá splní, bude automaticky presunutý do príslušnej dynamickej skupiny.


note

Šablóna je statický objekt uložený v statickej skupine. Na to, aby mali používatelia prístup k šablónam, musia mať pridelené príslušné povolenia. Na prácu so šablónami dynamických skupín potrebuje používateľ príslušné prístupové práva. Všetky prednastavené šablóny sú umiestnené v statickej skupine Všetko a sú štandardne dostupné len pre správcu. Ostatným používateľom musia byť pridelené dodatočné povolenia. V dôsledku toho sa môže stať, že používatelia nebudú vidieť predvolené šablóny. Šablóny je možné presunúť do skupiny, ku ktorej má konkrétny používateľ pridelené prístupové práva.

Duplikovanie šablóny je možné len v prípade, že používateľovi boli pridelené povolenia na použitie (v rámci kategórie povolení s názvom Šablóny dynamickej skupiny) pre skupinu, v ktorej je umiestnená pôvodná šablóna, a taktiež povolenia na zápis pre domácu skupinu daného používateľa (do ktorej bude umiestnená kópia pôvodnej šablóny). Pozrite si príklad duplikácie objektu.

Vytvorenie novej šablóny dynamickej skupiny

Pravidlá pre šablónu dynamickej skupiny

Šablóna dynamickej skupiny – príklady

Správa šablón dynamických skupín

Šablóny môžete spravovať v sekcii Viac > Šablóny dynamických skupín.

Nová šablóna

Kliknite na túto možnosť pre vytvorenie novej šablóny vo svojej domácej skupine.

details_default Zobraziť podrobnosti

Zobrazenie súhrnu informácií o zvolenej šablóne.

audit_log Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

icon_tags Značky

Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

edit_default Upraviť

Úprava zvolenej šablóny. Kliknite na Uložiť ako, ak chcete ponechať pôvodnú šablónu a vytvoriť novú podľa šablóny, ktorú práve upravujete. Pre vašu novú šablónu zadajte názov.

duplicate_default Duplikovať

Vytvorenie novej šablóny dynamickej skupiny na základe zvolenej šablóny. Pre takto vytvorenú novú šablónu je potrebné zadať nový (odlišný) názov. Duplicitná šablóna bude umiestnená vo vašej domácej skupine.

delete_default Vymazať

Trvalé odstránenie šablóny.

Import

Import šablóny dynamickej skupiny zo súboru. Počas importu dochádza ku kontrole štruktúry súboru pre ubezpečenie, že súbor nie je poškodený.

export_default Exportovať

Export vybraných šablón dynamickej skupiny do súboru na migračné alebo zálohovacie účely. Neodporúčame vykonávať akékoľvek úpravy tohto súboru – môže to spôsobiť, že dáta budú nepoužiteľné.

move_default Prístupová skupina > move_default Presunúť

Objekt možno presunúť do inej statickej skupiny, kde bude dostupný používateľom s dostatočnými právami k cieľovej skupine. Zmena prístupovej skupiny je užitočná v prípade riešenia problémov týkajúcich sa prístupu ostatných používateľov. Prístupová skupina nastavuje statickú skupinu objektu a prístup k objektu na základe prístupových práv používateľa.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a uložené predvoľby filtrov. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.